Słownik meblarski

Klasyfikacja narzędzi do maszynowej obróbki drewna

Klasyfikacja narzędzi do maszynowej obróbki drewna – w maszynowej obróbce drewna stosuje się narzędzia o konstrukcji umożliwiającej zamianę energii dostarczanej do narzędzia przez silnik napędowy na pracę skrawania drewna.

Do czego służy skrawanie?

Skrawanie może być wykonywane w celu:

 • podziału drewna na części,
 • nadania drewnu założonego kształtu,
 • nadania drewnu określonych wymiarów,
 • wygładzenia powierzchni drewna,
 • wykonania w drewnie gniazd, otworów i profilów połączeniowych lub ozdobnych.

Jak dzielą się narzędzia do maszynowej obróbki drewna?

Ze względu na wymienione wyżej różne cele obróbki skrawaniem drewna, zróżnicowany kształt i wymiary obrabianego drewna oraz zakres obróbki w przemyśle drzewnym występuje duża różnorodność narzędzi tnących. Narzędzia do maszynowej obróbki drewna podzielono na grupy według sposobu obróbki wykonywanej przez narzędzie i sposobu jego zamocowania w zespole roboczym obrabiarki. Rozróżnia się następujące grupy narzędzi do maszynowej obróbki drewna:

 • DND – dłuta,
 • DNF – frezy,
 • DNG – głowice frezowe nasadzane,
 • DNH – głowice frezowe trzpieniowe,
 • DNN – noże do głowic frezowych i strugarek,
 • DNI – noże do wygładzarek, skrawarek i przekrawarek,
 • DNP – piły,
 • DNT – noże i głowice do tokarek i obtaczarek,
 • DNW – wiertła i pogłębiaki,
 • DNZ – wykrojniki i przeciwwykrojniki.

Podział narzędzi ze względu na ich cechy

Dalszy podział grup narzędzi na typy i typów na rodzaje jest dokonywany na podstawie różnych kryteriów. Najczęściej uwzględnia się takie cechy narzędzia, jak:

 • konstrukcja narzędzia,
 • kształt korpusu narzędzia,
 • sposób zamocowania narzędzia w zespole roboczym,
 • liczba ostrzy skrawających,
 • rodzaj wykonywanego profilu,
 • kształt ostrza narzędzia.

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.