Rankingi

Technologie obróbki drewna: wraca normalność

Technologia obróbki drewna i produkcji mebli we włoskim wydaniu na stoisku SCM Group podczas XYLEXPO 2022.

Technologie obróbki drewna: wraca normalność

Pierwszy kwartał 2023 roku potwierdził spowolnienie zamówień na włoskie technologie obróbki drewna i produkcji mebli.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Kwartalne badanie przeprowadzone przez Biuro Studiów Acimall (stowarzyszenia włoskich producentów, których specjalizacją jest technologia obróbki drewna) wskazuje na negatywny trend już czwarty kwartał z rzędu. Informacja ta jednak musi być właściwie oceniona, zwłaszcza biorąc pod uwagę wyjątkowy wzrost, który charakteryzował drugą część 2020 roku i cały rok 2021 i rejestrując trend, który nie miał precedensu w ostatnich dekadach.

Spowolnienie, które rozpoczęło się w drugim kwartale 2021 roku, można uznać za „fizjologiczne”, ale za to negatywny trend w okresie styczeń-marzec 2023 roku budzi już pewne obawy – czytamy w analizie przygotowanej przez Acimall.

W pierwszym kwartale 2023 roku zamówienia zanotowały spadek o 25,7% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, co wynika z malejącego popytu z rynków międzynarodowych (spadek o 20,6%) oraz znacznego skurczenia się rynku krajowego (minus 38,9%).

Należy również zauważyć, że okres porównawczy, styczeń-marzec 2022 roku, był nadal fazą ekspansji, ze znacznymi stopami wzrostu we Włoszech i za granicą, wspieranymi przez dotacje publiczne w wielu krajach, które z jednej strony rzeczywiście pomogły wielu branżom przezwyciężyć konsekwencje globalnego kryzysu, ale z drugiej strony zaburzyły normalną ewolucję rynku.

Wpływ sytuacji na rynku na sprzedaż

Trend inflacyjny wydaje się w pierwszych miesiącach 2023 roku hamować. Wzrost cen sprzedaży włoskich technologii drewna i produkcji mebli został ograniczony do 0,6%.

ZOBACZ TAKŻE: Automatyzacja jest nieunikniona

Opinie zebrane przez ankietę jakościową dla badanego kwartału ujawniają, że ankietowane firmy oczekują znacznej stabilności produkcji (71%), podczas gdy 24% wskazuje na tendencję wzrostową, a 5% na spadek. Zatrudnienie rośnie według 14% respondentów, utrzymuje się na tym samym poziomie dla 81%, maleje zdaniem 5%. Dostępne zapasy są stabilne dla 62% ankietowanych, pozostałe 38%  jest równo podzielone między tych, którzy wskazują na wzrost (19%) i zmniejszenie (19%).

Badanie prognoz daje przegląd scenariuszy, które mogą pojawić się w najbliższym czasie: 38% respondentów oczekuje znacznej stabilności zamówień z rynków zagranicznych. Według 38% zamówienia z zagranicy zmniejszą się, a według 24% wzrosną. Większy optymizm firmy okazują względem sytuacji na krajowym rynku. 57% ankietowanych przewiduje stabilizację, jeśli chodzi o poziom zamówień we Włoszech, 19% ma nadzieję na wzrost sprzedaży, a 24% przedsiębiorców prognozuje spadek zamówień.