Rankingi

SURTECO: po trudnym 2023 dobry początek roku 2024

Grupa SURTECO na targach SICAM 2023.

SURTECO: po trudnym 2023 dobry początek roku 2024

Firma oczekuje, że sprzedaż w 2024 r. wyniesie od 860 do 910 mln euro, a skorygowana EBITDA od 85 do 105 mln. Grupa SURTECO ma za sobą dobry początek roku finansowego 2024 ze wzrostem EBITDA o 44%.

Reklama
visby.pl banner z promocją na łóżko


Sprzedaż Grupy SURTECO w roku finansowym 2023 mieściła się w ostatnim z oczekiwanych przedziałów i wyniosła 835,1 mln euro. W 2022 roku było to 747,7 mln euro. Ze względu na słaby popyt i efekty specjalne, w tym wynikające z akwizycji firmy Omnova, zysk przed amortyzacją, EBITDA wyniosła 66,6 mln euro w porównaniu z 84,2 mln euro w roku poprzednim. Uwzględniając efekty specjalne, w roku finansowym 2023 Grupa wygenerowała skorygowaną EBITDA na poziomie 86,4 mln euro. W 2022 r. wynosiła ona 84,2 mln euro.

Słaby popyt głównym problemem firm

EBIT w Grupie SURTECO wyniósł 8,1 mln euro. W roku poprzednim było to 40,2 mln euro. Skonsolidowany zysk spadł o 149% do 12,3 mln euro ze względu na efekty specjalne i koszty finansowania przejęcia. Rada nadzorcza i Zarząd zdecydowały o utrzymaniu płynności spółki na ten rok. Postanowiły również o zrekompensowaniu rocznego deficytu zgodnie z niemieckim kodeksem handlowym (HGB). W związku z tym nie pojawiła się w tym roku propozycja dywidendy.

Rok 2023 był pod silnym wpływem efektów specjalnych. Jednak w ten sposób wyznaczyliśmy kurs na przyszłość, co procentuje już w pierwszym kwartale nowego roku – mówi Wolfgang Moyses, dyrektor generalny SURTECO GROUP.

Słaby popyt znalazł odzwierciedlenie we wszystkich segmentach. Sprzedaż materiałów uszlachetniających powierzchnie zmniejszyła się o 4%. EBIT spadł do 2,6 mln euro. W roku poprzednim było to 1,8 mln euro. Segment obrzeży wygenerował EBIT w wysokości 14,0 mln euro po spadku sprzedaży o 7% w porównaniu z 19,7 mln euro w roku poprzednim. Sprzedaż profili spadła o 8%, a EBIT wyniósł 9,5 mln euro (rok poprzedni: 12,3 mln euro). Dzięki przejętym obszarom biznesowym sprzedaż w Ameryce Północnej wzrosła o 125%. Jednakże EBIT spadł do 11,8 mln euro (rok poprzedni: 7,2 mln euro) ze względu na efekty specjalne związane z akwizycjami. Wpłynęło to również na sprzedaż w Azji i rejonie Pacyfiku, która spadła o 9%. EBIT wyniósł 7,2 mln euro w porównaniu z 10,2 mln euro w roku poprzednim.

Perspektywy na 2024 rok

SURTECO dobrze rozpoczęło rok finansowy 2024. Firma szczyci się sprzedażą na poziomie 222,3 mln euro (rok 2023: 205,7 mln euro), czyli o 8% więcej niż w roku poprzednim. Nabyte obszary biznesowe Omnova zostały uwzględnione w pierwszym kwartale ubiegłego roku tylko przez jeden miesiąc. Głównie dzięki poprawie marży w ramach programu Performance Plus i eliminacji kosztów transakcyjnych z przejęcia i zysku przed amortyzacją, EBITDA wzrosła o 44% do 27,6 mln euro (rok poprzedni: 19,1 mln euro). Skonsolidowany zysk również wzrósł o 90% do 6,9 mln euro w porównaniu z 3,6 mln euro w roku poprzednim.

Potwierdza się prognoza zawarta w raporcie rocznym za 2023 rok. Sprzedaż Grupy za cały rok 2024 powinna zatem mieścić się w przedziale od 860 mln euro do 910 mln euro. Skorygowana EBITDA grupy ma mieścić się w przedziale od 85 mln euro do 105 mln euro.

ZOBACZ TAKŻE: SURTECO GROUP ma wstępne wyniki za rok obrotowy 2023

W nadal trudnym otoczeniu rynkowym dobrze rozpoczęliśmy rok finansowy 2024. Nasze działania w ramach programu Performances Plus znacząco przyczyniły się do poprawy wyników – podkreśla Wolfgang Moyses.