Newsroom

SURTECO GROUP ma wstępne wyniki za rok obrotowy 2023

Stoisko SURTECO GROUP na targach interzum 2019.

SURTECO GROUP ma wstępne wyniki za rok obrotowy 2023

Sprzedaż Grupy osiągnęła poziom 835,1 mln euro. EBITDA jest na poziomie 66,6 mln euro, skorygowana EBITDA na poziomie 86,4 mln euro.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Według wstępnych, niezweryfikowanych danych SURTECO GROUP osiągnęła skonsolidowaną sprzedaż na poziomie 835,1 mln euro. Natomiast na wynik ten wpłynęła dodatkowa sprzedaż pochodząca z nabytych obszarów biznesowych, czyli firmy Omnova – od 1 marca 2023 roku. Na skutek tej transakcji wartość przewyższa sprzedaż z poprzedniego roku. Dla przypomnienia – wtedy wyniosła ona 747,7 mln euro.

Pierwotny cel sprzedaży plasował się na poziomie 920–950 mln euro. Jednak ze względu na trudne warunki i wynikający z nich słaby popyt nie mógł zostać osiągnięty.

EBITDA i EBIT SURTECO GROUP

Wstępny wynik przed amortyzacją, wynikiem finansowym i podatkami (EBITDA) wynosi 66,6 mln euro (rok poprzedni: 84,2 mln euro). Dodatkowo, po odjęciu jednorazowych efektów specjalnych, takich jak koszty przejęcia i integracji, koszty doradztwa, rezerwy na środki kadrowe i zapasy związane z umową PPA, skorygowana EBITDA wynosi 86,4 mln euro, w porównaniu z 84,2 mln euro w roku poprzednim. Wstępne zyski przed wynikami finansowymi i podatkiem dochodowym (EBIT) wynoszą 8,1 mln euro (rok poprzedni: 40,2 mln euro). W ten sposób mieszczą się w skorygowanej prognozie zysków z października 2023 r. EBIT skorygowany o koszty specjalne wynosi 37,4 mln euro (rok poprzedni: 40,2 mln euro).

W roku finansowym 2023 z jednej strony ogólne warunki były bardzo niekorzystne, z drugiej strony musieliśmy poradzić sobie z jednorazowymi wydatkami specjalnymi wynikającymi z integracji obszarów biznesowych Omnova i działań usprawniających strukturalnie. W rezultacie jesteśmy po pełnej integracji firmy Omnova i miejmy nadzieję, że gospodarka wkrótce się ożywi, wracamy na właściwe tory – mówi Wolfgang Moyses, dyrektor generalny SURTECO GROUP.

ZOBACZ TAKŻE: SURTECO zwiększyło sprzedaż w porównaniu do 2022 roku

Raport roczny za 2023 rok zostanie opublikowany 24 kwietnia 2024 roku.