Rankingi

Ranking producentów płyt meblowych

1619372036

Ranking producentów płyt meblowych

Podium wśród producentów arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna należy do firm, które jako jedyne w zestawieniu zanotowały przychody powyżej 1 mld zł.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

W grudniowym wydaniu miesięcznika „BIZNES.meble.pl” zamieściliśmy ranking największych producentów arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna w Polsce, w którym pierwsze miejsce zajmuje Swiss Krono z przychodami netto w wysokości ok. 2,01 mld zł (spadek w porównaniu z 2019 r. o 8,13%) i z największym spośród wszystkich firm zyskiem netto (ponad 206,35 mln zł). Drugie miejsce przypadło firmie Kronospan Polska z przychodami ok. 1,87 mld zł (spadek r/r o 8,44%), natomiast na trzeciej pozycji znalazł się Kronospan Mielec (przychody 1,04 mld zł, co oznacza spadek r/r o 13,27%). Powyższe dane obejmują okres od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.

Zestawienie 50 największych producentów arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna w Polsce

Łączne przychody netto wszystkich 50 firm z zestawienia zamknęły się kwotą 11,47 mld zł (rok wcześniej przychody tych samych 50 firm wynosiły 11,72 mld zł, co oznacza spadek o 2,1%). Środki trwałe wynosiły łącznie 9,07 mld zł, aktywa obrotowe – 4,1 mld zł, zapasy – 1,44 mld zł, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne – 1,08 mld zł, aktywa razem – 15,17 mld zł, kapitał własny – 8,11 mld zł, zysk netto – blisko 678 mln zł, zobowiązania długoterminowe – 4,06 mld zł, natomiast zobowiązania krótkoterminowe – 2,41 mld zł.

W zestawieniu największych producentów płyt w Polsce, które sporządziliśmy przy współpracy z firmą Info Veriti Polska, uwzględnione zostały firmy, których zadeklarowany w KRS przedmiot działalności obejmuje PKD 16.21Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna. O ostatecznej kolejności w zestawieniu decydowała wielkość ostatnich, dostępnych w Krajowym Rejestrze Sądowym na dzień 10 listopada br. przychodów.

ZOBACZ TAKŻE: Świąteczny „BIZNES.meble.pl″ i „Złota 200″

Wyniki finansowe większości firm pochodzą z 2020 r. i najczęściej, chociaż nie zawsze, pokrywają się z rokiem kalendarzowym. W zestawieniu uwzględnione zostały jednak także firmy, których sprawozdania za 2020 r. w dniu 10 listopada 2021 r. nie były jeszcze dostępne w wersji elektronicznej. W ich przypadku publikowane są dane za rok poprzedni, czyli 2019.

Zamieszczone przez redakcję dane finansowe (przychody netto, środki trwałe, aktywa obrotowe, zapasy, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, aktywa razem, kapitał/fundusz własny, zysk/strata netto, zobowiązania długoterminowe i zobowiązania krótkoterminowe) pochodzą ze sprawozdań finansowych składanych w KRS i nie były przez naszą redakcję weryfikowane. Pozostałe dane (procentowy wzrost przychodów w stosunku rok do roku, wskaźnik stopy zwrotu z aktywów ROA, wskaźnik rentowności sprzedaży ROS, wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE, wskaźnik ogólnego zadłużenia oraz wskaźnik płynności bieżącej) pochodzą z wyliczeń własnych redakcji.

Rankingi i zestawienia firm z branży meblarskiej

W grudniu Wydawnictwo meble.pl, wydawca miesięcznika przygotowało trzy rankingi: 

1. „Meblarski 1000 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce”

Jak i gdzie kupić „Meblarski 1000”?

 „Meblarski 1000 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” (edycja 2021) występuje w dwóch wersjach. Obie można kupić na stronie wydawnictwa:

Pełna treść raportu dostępna jest w grudniowym wydaniu miesięcznika „BIZNES.meble.pl”. Zakup wydania możliwy jest przez stronę internetową www.biznes.meble.pl/sklep/ lub wysłanie maila na adres prenumerata@meble.pl.

WERSJA PODSTAWOWA
(e-wydanie z możliwością pobrania pdf, bez limitu egzemplarzy, licencja dla jednej firmy)

WERSJA ROZSZERZONA
(e-wydanie z możliwością pobrania pdf, bez limitu egzemplarzy, licencja dla jednej firmy + dane finansowe 1.000 ujętych w raporcie firm w pliku excel) 

2. „Złota 200 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce”

Jak i gdzie kupić raport „Złota 200″?

Pełną treść można uzyskać kupując roczną prenumeratę lub egzemplarz grudniowego wydania miesięcznika „BIZNES.meble.pl”, do którego dołączone będzie zestawienie. Zakup możliwy jest przez stronę internetową 

Pełna treść raportu dostępna jest w grudniowym wydaniu miesięcznika „BIZNES.meble.pl”. Zakup wydania możliwy jest przez stronę internetową www.biznes.meble.pl/sklep/ lub wysłanie maila na adres prenumerata@meble.pl.

3. Ranking największych producentów arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna w Polsce

Pełna treść raportu dostępna jest w grudniowym wydaniu miesięcznika „BIZNES.meble.pl”. Zakup wydania możliwy jest przez stronę internetową www.biznes.meble.pl/sklep/ lub wysłanie maila na adres prenumerata@meble.pl.

Jeśli chcesz być na bieżąco – śledź BIZNES.meble.pl NA FACEBOOKU