Rankingi

Najwięksi producenci mebli i płyt w Polsce

75799179

Najwięksi producenci mebli i płyt w Polsce

Reklama
Meblarski-1000-banner-srodtekstowy-750x100-gif-miesiecznik-i-portal-informacyjny-branzy-meblarskiej-biznes-meble-pl

Obie publikacje to mocne akcenty, którymi Wydawnictwo meble.pl, wydawca miesięcznika „BIZNES.meble.pl” zamyka rok.

Jednym z najciekawszych artykułów w grudniowym wydaniu jest analiza pt. „Czas rekordów dla producentów płyt – Zestawienie największych producentów arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna”.

W  zestawieniu największych producentów płyt w Polsce, które redakcja sporządziła przy współpracy z firmą Info Veriti Polska, uwzględnione zostały firmy, których zadeklarowany w  KRS przedmiot działalności obejmuje PKD 16.21Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna. O ostatecznej kolejności w zestawieniu decydowała wielkość ostatnich, dostępnych w  Krajowym Rejestrze Sądowym na dzień 13 listopada br. przychodów.

Wyniki finansowe większości firm pochodzą z 2019 r. i najczęściej, chociaż nie zawsze, pokrywają się z  rokiem kalendarzowym. W  zestawieniu uwzględniono jednak także firmy, których sprawozdania za 2019 r. w dniu 13 listopada nie były jeszcze dostępne w  wersji elektronicznej. W ich przypadku publikujemy dane za rok poprzedni, czyli 2018.

Grudniowemu wydaniu miesięcznika „BIZNES.meble.pl” towarzyszy również jedna z najbardziej wyczekiwanych przez branżę meblarską publikacji – „Złota 200 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” (edycja 2020).

Najnowszy raport dostępny jest TUTAJ.

Pełną treść uzyskuje się kupując roczną prenumeratę lub egzemplarz grudniowego wydania miesięcznika „BIZNES.meble.pl”, do którego dołączone będzie zestawienie. Jest to możliwe TUTAJ.

Można również wysłać wiadomość na adres prenumerata@meble.pl.

Zamieszczone w „Złotej 200" dane finansowe (przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, środki trwałe, aktywa obrotowe, zapasy, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, aktywa razem, kapitał własny, zysk netto, zobowiązania długoterminowe i zobowiązania krótkoterminowe) pochodzą ze sprawozdań finansowych składanych w Krajowym Rejestrze Sądowym i nie były weryfikowane przez redakcję.

Pozostałe dane (procentowa zmiana przychodów w stosunku rok do roku, wskaźniki: ROA, ROS, ROE, a także ogólnego zadłużenia i płynności bieżącej) pochodzą z wyliczeń redakcji.

W przypadku pierwszych 200 największych firm opublikowane zostały wszystkie powyższe dane finansowe oraz wskaźniki. Jeśli chodzi o firmy zajmujące miejsca od 201. do 400. redakcja ograniczyła się do podania przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, a także procentowego wzrostu przychodów w stosunku rok do roku. Celowo pozostawione puste miejsca oznaczają, że tych danych finansowych nie było w pozyskiwanych przez redakcję sprawozdaniach finansowych.

Partnerami tegorocznej publikacji są firmy AmixHäfeleInterprintLechSchattdecor i Sevroll.

Zapraszamy do zapoznania się z obydwoma zestawieniami, a także do śledzenia profilu miesięcznika „BIZNES.meble.pl” TUTAJ.