Rankingi

„Meblarski 1000”, czyli branża kontra pandemia

1034119880

„Meblarski 1000”, czyli branża kontra pandemia

Jak branża meblarska poradziła sobie z kryzysem? Oto najważniejsze dla rynku mebli liczby i jedyny taki ranking: „Meblarski 1000 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce”.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Rok, w którym wybuchła pandemia, wbrew obawom, okazał się dla polskiego meblarstwa rokiem nadspodziewanie dobrym. Podstawowe wskaźniki rentowności osiągnęły najwyższe poziomy od trzech ostatnich lat. Szczegółowych informacji dostarcza „Meblarski 1000 2021 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” edycja 2021.

Jaki był dla branży meblarskiej miniony rok?

Rentowność aktywów ogółem wyniosła 7,11%, rosnąc w stosunku do 2019 r. o 11,4%. Rentowność sprzedaży wzrosła o 0,58 pkt proc., osiągając poziom 4,89%.

Jednocześnie nastąpił wzrost zadłużenia o 3,9% do poziomu 39,6% oraz spadek wskaźnika płynności bieżącej do poziomu 1,54. Tak ukształtowane wskaźniki świadczą o bardzo dobrej kondycji branży, mimo wprowadzonego pod koniec pierwszego kwartału zamrożenia gospodarki spowodowanego wybuchem pandemii.

ZOBACZ TAKŻE: Najwięksi producenci mebli w Polsce

To pokazuje, że branża meblarka była dość dobrze przygotowana na ewentualne zawirowania i szybko dostosowała się do zmieniającej się sytuacji. Koszty prowadzenia działalności zostały z jednej strony ograniczone poprzez ostrożniejsze wydawanie i eliminowanie kosztów zbędnych, a z drugiej rekompensowane poprzez różnego rodzaju subwencje i dotacje oferowane głównie przez instytucje państwowe i unijne. Ponadto strona popytowa po chwilowym zastoju odrobiła zaległości z nawiązką. Branża z pewnością stała się beneficjentem potrzeb związanych z dostosowaniem życia i prowadzenia biznesu w realiach pandemicznych.

Rok 2020 był rokiem trudnym ze względu na dynamikę zmieniającej się sytuacji, oraz konieczność szybkiego przestawiania się. Należało z jednej strony mocno dbać o łańcuch dostaw surowców, czy zasób ludzki do pracy, a z drugiej reagować na zmieniające się potrzeby rynku. 

Jakie przychody osiągnęli najwięksi producenci mebli w Polsce?

Łączne przychody netto wszystkich firm z zestawienia za 2020 r. zamknęły się kwotą 41,401 mld zł, co stanowi wzrost o 2,87% w stosunku do 2019 r., kiedy to przychody tych firm kształtowały się na poziomie 40,247 mld zł.

Należy jednak w tym miejscu dodać, że w przypadku 89 firm nie dysponowaliśmy ich przychodami za rok 2019. Porównując zatem ubiegłoroczne przychody pozostałych 911 firm (40,485 mld zł) do ich przychodów za 2019 r. (40,247 mld zł) widzimy, że wzrost wyniósł 0,59% i ten wskaźnik jest bardziej miarodajny przy podsumowaniu wyników branży za 2020 r.

Gdzie w Polsce produkuje się najwięcej mebli?

Spośród 1.000 firm, które zostały uwzględnione w zestawieniu, siedzibę w woj. wielkopolskim ma aż 229, co stanowi 22,9% wszystkich podmiotów. Ich produkcja w 2019 r. wyniosła 12,615 mld zł, tj. 30,46% całkowitej produkcji wszystkich firm z zestawienia (41,401 mld zł).

Który z polskich powiatów zasługuje na miano lidera w produkcji mebli?

Spośród 314 powiatów oraz 66 miast na prawach powiatu, bo tyle ich jest w Polsce, swoją reprezentację w „Meblarskim 1000” 2021 mają 246 powiaty. Oznacza to, że w 64,74% polskich powiatów ma siedzibę przynajmniej jedna firm z zestawienia.

Pod względem przychodów bezapelacyjnym liderem jest powiat kępiński – przychody 48 największych firm to 3,317 mld zł, czyli 8,01% przychodów wszystkich firm z zestawienia.

Jak się kształtowały przychody producentów mebli w 2020 roku?

Z 41,401 mld zł łącznych przychodów 6,901 mld zł (16,67%) stanowiły przychody producentów mebli biurowych i sklepowych, 2,513 mld zł (6,07%) – przychody producentów materaców, 1,238 mld zł (2,99%) – przychody producentów mebli kuchennych, natomiast 30,747 mld zł (74,27%) – przychody producentów pozostałych mebli.

W stosunku do roku 2019 producenci mebli biurowych oraz producenci materaców odnotowali w roku ubiegłym niższe przychody (odpowiednio o 1,78% i 0,29%). Wzrosły natomiast w tym czasie przychody producentów mebli kuchennych (o 6,96%) oraz producentów pozostałych mebli (o 4,08%).

Co należy zrobić, by poznać wyniki finansowe producentów mebli za rok 2020?

„Meblarski 1000 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” (edycja 2021) występuje w dwóch wersjach. Obie można kupić na stronie wydawnictwa: www.biznes.meble.pl/sklep

WERSJA PODSTAWOWA
(e-wydanie z możliwością pobrania pdf, bez limitu egzemplarzy, licencja dla jednej firmy)

WERSJA ROZSZERZONA
(e-wydanie z możliwością pobrania pdf, bez limitu egzemplarzy, licencja dla jednej firmy + dane finansowe 1.000 ujętych w raporcie firm w pliku excel)

Publikacja powstała przy wsparciu firm: GTVHäfele, Helvetia Meble, Mochnik, Schattdecor i Sevroll.

Raport „Meblarski 1000 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” JUŻ W SPRZEDAŻY: www.biznes.meble.pl/sklep