Rankingi

Jak zdobyć dofinansowanie na projekty BHP?

Konkurs na dofinansowanie projektów BHP.

Jak zdobyć dofinansowanie na projekty BHP?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, realizowane w 2024 r. – konkurs 2023.01. Kiedy należy składać wnioski o dofinansowanie i kto może je otrzymać?

Reklama
visby.pl banner z promocją na łóżko

Konkurs został ogłoszony w ramach Programu dofinansowania płatników składek. Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie 17 kwietnia 2023 r. – 18 maja 2023 r.

Celem konkursu jest wybór przez ZUS projektów, które dotyczyć będą:

 • poprawią bezpieczeństwo pracy,
 • zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz
 • zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

ZOBACZ TAKŻE: Mnożą się problemy branży meblarskiej

Dofinansowanie otrzymają firmy, których działania mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Przeczytaj, co powinieneś zrobić, jeśli ubiegasz się o dofinansowanie projektu:

 1. Pobierz dokumenty dotyczące konkursu (przekierowanie na stronę BIP) i zapisz je na dysku swojego komputera.
 2. Zapoznaj się dokładnie z Regulaminem konkursu, wszystkimi załącznikami do Regulaminu konkursu, w tym z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie.
 3. Wypełnij wniosek o dofinansowanie i zapisz go na swoim komputerze.
 4. Jeśli masz problem z pobraniem wniosku, sprawdź jak go pobrać (plik pdf 518kb). 
 5. Sprawdź w Regulaminie konkursu, jakie załączniki do wniosku o dofinansowanie są wymagane i przygotuj ich wersję elektroniczną w swoim komputerze. Wszystkie dokumenty powinny zostać przygotowane w formacie .pdf (maksymalnie 5 000 kB), a zdjęcia mogą być przygotowane dodatkowo w formacie .gif lub .jpg (maksymalnie 500 kB). Możesz również przesłać pliki spakowane w formacie .zip. (maksymalnie 7 000 kB).
 6. Gdy przygotujesz wniosek o dofinansowanie i załączniki, wejdź na stronę prewencja.zus.pl, wybierz opcję „Wysyłam Wniosek” i dodaj dokumenty do wysłania. UWAGA! Pamiętaj, aby wysłać ostateczną wersję wniosku o dofinansowanie i załączniki. Strona będzie aktywna od 17 kwietnia do 18 maja 2023 r.
 7. Wciśnij przycisk „Wyślij”, aby przesłać wniosek wraz z załącznikami do ZUS.
 8. Wyświetli się „Potwierdzenie złożenia wniosku w wersji elektronicznej”, które jest  potwierdzeniem przesłania dokumentów do ZUS. Pobierz potwierdzenie w wersji pdf i zapisz je w swoim komputerze.

Ważne!

 • Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej musi posiadać liczbę kontrolną i być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób zwizualizowany.
 • Wniosek wraz z załącznikami można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl
 • Za każdym razem, gdy zmienisz zapisy we wniosku o dofinansowanie, zmieni się jego liczba kontrolna.
 • Pamiętaj, aby zachować w swoim komputerze wysłaną wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie oraz „Potwierdzenie złożenia wniosku w wersji elektronicznej”, którą wysłałeś do ZUS.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 grudnia 2023 r.

Źródło informacji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych