Rankingi

Jak skutecznie tworzyć strategie B+R?

242505584

Jak skutecznie tworzyć strategie B+R?

IV edycja konferencji z cyklu „Jak skutecznie tworzyć strategie badań i rozwoju w polskim przemyśle?” odbędzie się 14 października 2020 r. – po raz pierwszy online.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Jak wykorzystać doświadczenia mijającej perspektywy finansowej do tego, aby lepiej przygotować się na możliwości, jakie przyniosą nam kolejne lata? Czy trudny okres pandemii daje szansę na realizację innowacyjnych projektów i wypracowanie swojej przewagi konkurencyjnej? Skąd czerpać inspirację i motywację do działania? To tylko niektóre zagadnienia, które zostaną poruszone podczas  konferencji.

Inicjatywa jest skierowana do firm, które już rozwijają lub w najbliższej przyszłości chcą rozwijać swoją innowacyjną działalność i aplikować o fundusze europejskie. Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Wezmą w nim udział przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele resortów, samorządu i biznesu.

Podczas konferencji uczestnicy zapoznają się z osiągnięciami polskich przedsiębiorców z minionych lat dzięki środkom z Programu Ramowego Horyzont 2020, a także funduszy strukturalnych POIR i RPO. Zaprezentowane zostaną także ostatnie konkursy, w tym Green Deal w Horyzoncie 2020. Ponadto organizatorzy uchylą rąbka tajemnicy, co przyniesie przyszłość – kolejna perspektywa, kiedy otwarte zostaną najbliższe nabory oraz które priorytety będą wspierane.

Wydarzenie będzie przestrzenią networkingową, umożliwiającą poznanie oferty instytucji wspierających przedsiębiorstwa oraz budowanie kontaktów.