Rankingi

Jak skutecznie tworzyć strategie B+R?

242505584

Jak skutecznie tworzyć strategie B+R?

IV edycja konferencji z cyklu „Jak skutecznie tworzyć strategie badań i rozwoju w polskim przemyśle?” odbędzie się 14 października 2020 r. – po raz pierwszy online.

Jak wykorzystać doświadczenia mijającej perspektywy finansowej do tego, aby lepiej przygotować się na możliwości, jakie przyniosą nam kolejne lata? Czy trudny okres pandemii daje szansę na realizację innowacyjnych projektów i wypracowanie swojej przewagi konkurencyjnej? Skąd czerpać inspirację i motywację do działania? To tylko niektóre zagadnienia, które zostaną poruszone podczas  konferencji.

Inicjatywa jest skierowana do firm, które już rozwijają lub w najbliższej przyszłości chcą rozwijać swoją innowacyjną działalność i aplikować o fundusze europejskie. Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Wezmą w nim udział przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele resortów, samorządu i biznesu.

Podczas konferencji uczestnicy zapoznają się z osiągnięciami polskich przedsiębiorców z minionych lat dzięki środkom z Programu Ramowego Horyzont 2020, a także funduszy strukturalnych POIR i RPO. Zaprezentowane zostaną także ostatnie konkursy, w tym Green Deal w Horyzoncie 2020. Ponadto organizatorzy uchylą rąbka tajemnicy, co przyniesie przyszłość – kolejna perspektywa, kiedy otwarte zostaną najbliższe nabory oraz które priorytety będą wspierane.

Wydarzenie będzie przestrzenią networkingową, umożliwiającą poznanie oferty instytucji wspierających przedsiębiorstwa oraz budowanie kontaktów.