Newsroom

Jak pandemia wpłynęła na obroty IKEA?

309731835

Jak pandemia wpłynęła na obroty IKEA?

W roku finansowym 2020 (wrzesień 2019 r. – sierpień 2020 r.) IKEA Retail Polska zanotowała obroty na poziomie 4,6 mld zł.

Pomimo pandemii obroty IKEA wzrosły o 2,6% w porównaniu z 2019 r. Udział sprzedaży online zwiększył się z 10% do 20%.

W 2020 r. zanotowaliśmy wzrost sprzedaży na rekordowym poziomie 4,6 mld zł. To tylko kilka procent wzrostu w porównaniu z ubiegłym rokiem, ale z pewnością jest to sukces, biorąc pod uwagę okoliczności. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia ze strony naszych fantastycznych pracowników, którzy włożyli ogromny wysiłek w ten wyjątkowy rok. Dobre wyniki zawdzięczamy duchowi przedsiębiorczości i wszystkim, którzy zaangażowali się w szybką transformację naszego biznesu i znalezienie nowych sposobów na dotarcie do klientów. W bardzo krótkim czasie dostosowaliśmy się do szybkiego wzrostu zamówień zdalnych. W efekcie podwoiliśmy udział obrotów generowanych online, z 10% sprzedaży w roku poprzednim do 20% obecnie – mówi Karin Sköld, prezeska i dyrektorka generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Retail Polska. – Pomimo pandemii COVID-19 utrzymaliśmy zatrudnienie, a pensje współpracowników nie zostały obniżone. Wyzwaniem w powrocie do nowej rzeczywistości po lockdownie jest zakaz handlu w niedzielę. W soboty nasze sklepy odwiedza duża liczba klientów. Gdyby sklepy były otwarte w niedziele, byłoby to dla klientów bezpieczniejsze i wygodniejsze.

  minionych miesiącach Polacy spędzali w domu więcej czasu niż kiedykolwiek wcześniej. Przełożyło się to także na wzrost sprzedaży mebli. Liczba odwiedzin na stronie IKEA.pl wzrosła w tym roku o 30% do rekordowego poziomu 154 mln. W 2020 r. powstało 17 nowych Punktów Odbioru Zamówień IKEA umożliwiających klientom osobisty odbiór zamówień online, także w miastach, w których nie ma sklepów IKEA.

W 2021 r. otwieramy w Szczecinie nasz dwunasty sklep w Polsce oraz 30 kolejnych stacjonarnych lub mobilnych Punktów Odbioru Zamówień. Wkraczamy również w Rok Zrównoważonego Rozwoju, podczas którego będziemy jeszcze bardziej koncentrować nasze działania na ofercie zrównoważonych produktów oraz inspirować i umożliwiać milionom ludzi lepsze i bardziej przyjazne dla środowiska życie na co dzień. Nie możemy się również doczekać obchodów 60-lecia IKEA w Polsce, które przypada w 2021 r. – dodaje Karin Sköld.

Fakty na temat roku finansowego 2020 w IKEA Polska:

  • Łączna liczba odwiedzających sklepy i stronę IKEA.pl: 179 mln (w porównaniu z 148 mln w roku finansowym 2019)
  • Całkowita sprzedaż: 4,6 mld zł (w porównaniu z 4,5 mld zł w roku finansowym 2019)
  • Udział sprzedaży online w całkowitej sprzedaży: 20% (w porównaniu z 10% w roku finansowym 2019)

Fakty na temat roku finansowego 2020 w Grupie Ingka:

Grupa Ingka w roku finansowym 2020 zanotowała stabilną sprzedaż w sklepach stacjonarnych i kanałach online. Całkowita sprzedaż Grupy w roku finansowym 2020 wyniosła 35,2 mld euro w porównaniu z 36,7 mld euro w roku finansowym 2019. W ciągu roku Ingka otworzyła 26 nowych lokalizacji w IKEA, tj. sklepy wielkopowierzchniowe, studia planowania i mniejsze formaty w centrach miast, co oznacza, że Grupa Ingka posiada obecnie 378 sklepów wielkopowierzchniowych oraz 58 studiów planowania i mniejszych sklepów w centrach miast na 31 rynkach.