Rankingi

Drewno certyfikowane zyskuje na znaczeniu

Drewno certyfikowane zyskuje na znaczeniu w budownictwie.

Drewno certyfikowane zyskuje na znaczeniu

Zdecydowana większość Polaków jest zdania, że współczesne budownictwo powinno wykorzystywać drewno certyfikowane. Potwierdziło to aż 76% respondentów badania zrealizowanego na zlecenie Forest Stewardship Council® – organizacji, która wyznacza standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

Reklama
Lectra banner śródtekstowy 7500x100 16.02.-15.03.2024

Dla ponad połowy ankietowanych przyszłość budownictwa to przede wszystkim drewno certyfikowane. Branża powinna szukać sposobów na zastąpienie betonu i stali materiałami odnawialnymi. Badanie potwierdza stałą potrzebę wdrażania zmian w budownictwie z korzyścią dla ludzi, klimatu i planety.

Co tydzień na świecie powstaje tyle budynków, ile już teraz łącznie znajduje się w dużej stolicy europejskiej, takiej jak Paryż . Jednocześnie budynki, zarówno ich wybudowanie, jak i późniejsza eksploatacja, generują ok. 40% globalnych emisji dwutlenku węgla , przyczyniając się do postępującej zmiany klimatu. Jednym z rozwiązań może być budownictwo wykorzystujące odnawialne materiały, takie jak drewno. Z jednej strony pozwala ono obniżyć emisje branży budowlanej. Dzięki drewnianym konstrukcjom ograniczamy użycie betonu. Z drugiej strony – na długie lata zatrzymać dwutlenek węgla w drewnie, dzięki czemu nie trafi on do atmosfery. Ważne jednak, żeby drewno pochodziło z odpowiedzialnego źródła. Międzynarodowy certyfikat FSC jest niezależnym potwierdzeniem, że drewno zostało pozyskane legalnie, z lasów zarządzanych z poszanowaniem środowiska i praw lokalnej społeczności.

Prawie połowa Polaków postrzega budownictwo i budynki za dużych emitentów gazów cieplarnianych. Jednocześnie drewno ma ogromną pozytywną wartość dla planety, ludzi i gospodarki. Aż dwie trzecie badanych potwierdza, że wykorzystanie certyfikowanego drewna w budownictwie i wykończeniu wnętrz ma korzystny wpływ na klimat, ochronę ekosystemów i bioróżnorodności – powiedziała Karolina Tymorek, dyrektorka FSC w Polsce.

Drewno wbudowywane w konstrukcje czy przedmioty jest naturalnym magazynem CO2. Jest stosunkowo trwałe, lekkie, elastyczne i łatwe w obróbce. Ponadto jest surowcem odnawialnym, co ma ogromne znaczenie dla odpowiedzialnego wykorzystania zasobów planety – dodała Karolina Tymorek.

Reklama
Banne 300x250 px Furniture Romania ZHali Imre

Ponad 3/4 wskazań na drewno certyfikowane

Aż trzy na cztery osoby (76%) są zdania, że drewno wykorzystywane w budownictwie powinno mieć certyfikat poświadczający legalne pochodzenie oraz brak negatywnego wpływu na środowisko i lokalną społeczność. Badanie pokazało także, że Polacy chcieliby, aby budownictwo było bardziej zrównoważone środowiskowo. Niemal 6 na 10 osób (57%) jest zdania, że wśród elementów takiego budownictwa powinny znaleźć się odnawialne źródła energii. Podobny odsetek (56%) wskazuje na inteligentne rozwiązania umożliwiające zmniejszenie zużycia mediów. Blisko połowa badanych (46%) uważa, że elementem odpowiedzialnego budownictwa jest lokalizowanie budynku z poszanowaniem środowiska naturalnego i ładu przestrzennego. Tylko nieco mniejsza grupa (44%) wskazuje na technologie wykorzystujące materiały pochodzące z recyklingu.

Wyraźnie też widać, jak ważne dla Polaków jest miejsce, w którym mieszkają i pracują. Ponad połowa badanych (56%) wolałaby wykonywać pracę w biurowcu z certyfikatem ekologicznym. Wykorzystanie certyfikowanego surowca, a tym samym potwierdzenie, że drewno pochodzi z odpowiedzialnie zarządzanych lasów ułatwia inwestorom uzyskanie uznanych i popularnych na całym świecie certyfikatów środowiskowych, takich jak LEED lub BREEAM. Potwierdzają one, że budynki są przyjazne dla środowiska naturalnego, a użytkownikom zapewniają komfortowe warunki pracy. Z kolei 47% respondentów wskazało, że byliby w stanie zapłacić więcej za dom lub mieszkanie i ich wyposażenie wykonane z certyfikowanych materiałów naturalnych, jeżeli przyczyniłoby się to do ochrony środowiska.

Drewno materiałem XXI wieku

Alex de Rijke, uznany brytyjski architekt, powiedział, że metal był materiałem XIX wieku, beton – XX wieku, a drewno będzie materiałem XXI wieku. To idea zgodna także z oczekiwaniami polskich konsumentów, by drewno stało się przyszłością budownictwa. Ważne przy tym jest, aby branża budowlana wykorzystywała certyfikowane drewno z odpowiedzialnego źródła, dzięki czemu nie zubożymy zasobów tego naturalnego surowca. FSC to najbardziej wymagający system certyfikacji lasów, który cieszy się największym zaufaniem na świecie. Drewno pozyskiwane w ramach odpowiedzialnej gospodarki leśnej wnosi do projektów budowlanych korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne – dodała Karolina Tymorek.

ZOBACZ TAKŻE: System FSC podlega stałej ewolucji

Z drewna można budować domy, mieszkania, biurowce, hotele, szkoły, teatry, galerie, szpitale, biblioteki czy muzea. To jedynie potwierdza niezwykle szerokie możliwości zastosowania tego surowca w odpowiadającym na aktualne potrzeby konsumentów budownictwie. Częstsze wykorzystanie drewna jako materiału budowlanego może przyczynić się do realizacji zobowiązań klimatycznych. Jest też w stanie sprawić, że branża zmniejszy swoje oddziaływanie na klimat i środowisko naszej planety.

O badaniu

Badanie omnibusowe zostało przeprowadzone w Polsce w listopadzie 2023 roku przez SW Research na zlecenie Forest Stewardship Council (FSC) i objęło reprezentatywną grupę 1003 respondentów.