Rankingi

Dobry rok producentów płyt

Przychody 50 największych producentów płyt w Polsce wyniosły w 2017 r. 11,62 mld zł, co oznacza wzrost o 9,37% r/r.

Dobry rok producentów płyt

Swiss Krono, Kronospan Szczecinek oraz Kronospan Mielec to najwięksi w Polsce producenci arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (PKD 1621Z). W gronie 50 największych producentów płyt jako jedyne firmy zanotowały przychody powyżej 1 mld zł.

Reklama
visby.pl banner z promocją na łóżko

W zamieszczonym na grudniowym wydaniu miesięcznika BIZNES.meble.pl zestawieniu, w którym umieszczeni zostali najwięksi producenci arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna w Polsce, pierwsze miejsce zajmuje Swiss Krono z przychodami netto w wysokości ok. 2,1 mld zł (wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim o 4,11%) i z największym spośród wszystkich firm zyskiem netto (blisko 216,9 mln zł). Drugie miejsce przypadło firmie Kronospan Szczecinek, której przychody (ok. 1,75 mld zł) były niższe od poprzednich o 0,69%. Na trzeciej pozycji znalazł się Kronospan Mielec z przychodami sięgającymi 1,06 mld zł (wzrost o 0,47%). Dane tej trójki firm obejmują okres od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.

Przychody netto wszystkich 50 firm z zestawienia zamknęły się kwotą 11,62 mld zł (rok wcześniej 10,63 mld zł, czyli o 9,37% więcej). Środki trwałe wynosiły łącznie 4,32 mld zł. Aktywa obrotowe – 3,52 mld zł. Zapasy – 1,25 mld zł. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne – 639,28 mln zł. Aktywa razem – 14,1 mld zł. Kapitał własny – 7,57 mld zł. Zysk netto – 1,22 mld zł. Zobowiązania długoterminowe – 1,938 mld zł, natomiast zobowiązania krótkoterminowe – 4,1 mld zł.

Najwięksi producenci płyt w Polsce – czym jest zestawienie?

Najwięksi producenci arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna w Polsce to zestawienie, które sporządziliśmy przy współpracy z firmą Info Veriti Polska. Uwzględniono w nim firmy, których zadeklarowany w KRS przedmiot działalności obejmuje PKD 16.21Z. Jest to produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna. O ostatecznej kolejności w zestawieniu decydowała wielkość ostatnich, dostępnych w Krajowym Rejestrze Sądowym na dzień 15 listopada br. przychodów.

Wyniki finansowe większości firm pochodzą z 2017 r. i najczęściej, chociaż nie zawsze, pokrywają się z rokiem kalendarzowym. W zestawieniu uwzględniliśmy jednak także firmy, których sprawozdania za 2017 r. w dniu 15 listopada nie były jeszcze dostępne w wersji elektronicznej. W ich przypadku publikujemy dane za rok poprzedni, czyli 2016.

Zamieszczone przez nas dane finansowe:

 • przychody netto,
 • środki trwałe,
 • aktywa obrotowe,
 • zapasy,
 • środki pieniężne i inne aktywa pieniężne,
 • aktywa razem,
 • kapitał/fundusz własny,
 • zysk/strata netto,
 • zobowiązania długoterminowe,
 • zobowiązania krótkoterminowe

pochodzą ze sprawozdań finansowych składanych w KRS i nie były przez naszą redakcję weryfikowane.

Pozostałe dane:

 • procentowy wzrost przychodów w stosunku rok do roku,
 • wskaźnik stopy zwrotu z aktywów ROA,
 • wskaźnik rentowności sprzedaży ROS,
 • wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE,
 • wskaźnik ogólnego zadłużenia oraz wskaźnik płynności bieżącej

pochodzą z wyliczeń własnych redakcji.

TEKST: Marek Hryniewicki

Artykuł został opublikowany w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 12/2018