Produkty

Logistyka zoptymalizowana

Kompletacja zamówień elementów montażowych mebli ze wsparciem na ekranie – możliwa przy użyciu modułowego systemu optymalizacji załadunku w logistyce towarów jednorodnych „MultiMix” firmy Multiscience.

Logistyka zoptymalizowana

Czy w przypadku transportu mebli da się przewidzieć jak najlepsze wykorzystanie przestrzeni ładunkowej? Tak, pomogą w tym programy do optymalizacji załadunku.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Amerykańska firma Ashley Furniture to tylko jeden z ponad 500 użytkowników „Cube-IQ” służącego do optymalizacji załadunku kontenerów, samochodów, naczep, a także kontenerów lotniczych. Program oferowany przez firmę Horizon obsługuje również paletyzację i kartonizację. Ceni się go za możliwość lepszego wykorzystania przestrzeni ładunkowej. Jego integralną częścią jest wewnętrzna baza danych kontenerów, produktów, ładunków oraz eksport/import danych w formatach CSV i XML. Użytkownik definiuje reguły załadunku uwzględniające: kolejność rozładunku, zasady piętrowania ładunku, orientację, rozłożenie ładunku i przestrzenie nieładowne. „Cube-IQ” obsługuje kartonizację i paletyzację towaru (z opcją tworzenia kartonów i palet mieszanych).

Trójwymiarowa wizualizacja ładunku w przestrzeni ładunkowej daje m.in. możliwość odzwierciedlenia kolejnych faz załadunku. W programie jest trójwymiarowy edytor załadunku z możliwością ręcznej modyfikacji z wykorzystaniem funkcji „przeciągnij i upuść”. Wersję w pełni zintegrowano (plug-in) z systemami zewnętrznymi dostarczającymi im danych o ilości kartonów, palet czy kontenerów/samochodów. Firma Horizon oferuje specjalną wersję „Cube-IQ” dla przemysłu meblarskiego.

Jak zaznaczają przedstawiciele SoftwareStudio, wsparciem procesów logistycznych jest dobre zarządzanie zasobami związanymi z szybkim rozładunkiem i załadunkiem towarów. Prawidłowe planowanie dostaw towarów do magazynu w oparciu o system awizacyjny usprawnia procesy i obsługę kierowców. W programie StudioSystem firmy SoftwareStudio dostępna jest funkcjonalność umożliwiająca awizację dostaw do magazynu wraz z ewidencją rezerwacji ramp w magazynie powiązanych z transportem (dostawy i wysyłki) oraz tworzenie harmonogramów dla magazynu i rampy załadunkowej.

Moduł programu Awizacja Transportu umożliwia dopisanie nowego awizo oraz zawiera rejestry awiza w buforze i awiza zatwierdzone. Z kolei sekcja Transport dla magazynu pozwala na bezpośrednie dopisanie transportu do wybranego magazynu, wybranej rampy i wybranej godziny. Listę klientów pojawiających się na liście buduje się dynamicznie. Zależy od liczby aktywnych dostawców oraz dopisanych dla nich awizo transportu w systemie.

Do optymalizacji załadunku

O optymalizację, zmniejszenie kosztów i bezpieczeństwo transportu dba również firma Multiscience. Oferuje ona oprogramowanie „MultiMix” do optymalizacji załadunku mieszanych jednostek załadunkowych oraz „MultiPack” do pakowania przedmiotów jednakowej wielkości. Moduły systemu „MultiMix” można łączyć w zależności od konkretnych praktycznych potrzeb oraz rozbudowywać o dodatkowe funkcje. Moduł wyboru kontenera transportowego umożliwia przede wszystkim minimalizację kosztów.

Producentów mebli może szczególnie zainteresować program „MixKart” będący połączeniem wyboru opakowań transportowych za pomocą programu „MultiMix” z programem „MultiPack”. Umożliwia optymalizację wymiarów kartonów dla całego asortymentu produktów (np. zestawów montażowych mebli), które trzeba dopasować zarówno do zawartości, jak i palety transportowej.

Do podstawowych zalet „InterLAN Speed” firmy InterLAN należy elastyczność w odzwierciedleniu procesów planowania, realizacji i rozliczenia transportu, wspartych interfejsami elektronicznej wymiany danych (EDI) z i do systemu ERP/WMS firmy. Pozwala to na wyeliminowanie problemów żmudnego przepisywania danych i na zachowanie ciągłości przepływu informacji bez opóźnień. Najlepszy przykład takiego działania to pobieranie zamówień związanych z bieżącą produkcją, generowanych przez system produkcyjny i następnie wczytywanych do „InterLAN Speed”.

Co do optymalizacji załadunku?

Na podstawie daty wykonania poszczególnych zamówień i kolejnych statusów ich realizacji, system wykonuje planowanie i optymalizację procesu dostawy. Zadania te można realizować zarówno ręcznie, jak i automatycznie. Sam proces planowania może składać się z kilku etapów. Na podstawie zamówień wykonuje się ich scalanie według daty i adresu dostawy. Następnie budowane są z nich jednostki logistyczne (nie tylko palety). W kolejnym kroku planowane są trasy, w ramach których poszczególne zamówienia trafią do odbiorców. Proces ten odbywa się z wykorzystaniem mapy cyfrowej lub systemowej macierzy odległości.

ZOBACZ TAKŻE: Jak rozwój e-commerce zmieni logistykę?

Ostatnim etapem planowania jest ułożenie palet na pojeździe uwzględniając plan trasy, obciążenie osi/stron pojazdu czy możliwość piętrowania, jak i samą kubaturę środka transportu. Ponieważ algorytmy te bazują każdorazowo na wytycznych związanych z daną działalnością, łatwo sobie wyobrazić teoretycznie nieskończoną ilość kombinacji. Po rozplanowaniu przewozów, które mogą być realizowane w trybie dostaw bezpośrednich lub przy wykorzystaniu sieci cross-docków, nadchodzi czas na przygotowanie zleceń transportowych. Jak zaznaczają specjaliści z InterLAN – nie ma znaczenia, czy do dyspozycji jest tabor własny, czy też wykorzystujemy przewoźników zewnętrznych. Zlecenia przewozu biorą pod uwagę wszystkie wymagane parametry: ładunku, czasu, rodzaju taboru itd.

Ostatni krok to dokumentacja

Do kluczowych obszarów systemu, poza optymalizacją planowania, należy rozliczenie przewoźników. Proces ten zaczyna się automatycznym naliczeniem wynagrodzenia przewoźnika z wykorzystaniem cenników. Kolejny krok to drukowane dodatkowo na dokumentach kody kreskowe. Po zwróceniu po dostawie i zeskanowaniu pozwalają na identyfikację zarówno zamówienia, jak i typ wymaganego dokumentu zwrotnego. W konsekwencji, skany przypisywane są do odpowiednich zamówień w systemie. W dalszej części, zadaniem użytkownika jest wysyłanie do przewoźnika ponagleń o zwrot brakujących dokumentów lub informacji o braku akceptacji jego faktury. Dodatkowo, w przypadku ewentualnych problemów, każdy z użytkowników, w tym przewoźnik, ma bezpośredni i szybki dostęp do materiałów potwierdzających dostawę w wersji elektronicznej.

Ostatnim krokiem jest automatyczne wygenerowanie rozliczenia przewoźnika dla tras, które mają skompletowane wymagane dokumenty. Rozliczenie można wysłać mailem jako specyfikację do zafakturowania przez przewoźnika lub wystawić fakturę w jego imieniu bezpośrednio w „InterLAN Speed”. Szczegółowa specyfikacja do faktury pozwala uniknąć wątpliwości związanych z przedmiotem faktury i ewentualnych korekt.

TEKST: Diana Nachiło

Artykuł został opublikowany w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 4/2016