Newsroom

Wyłudzenia VAT w obrocie drewnem na 46 mln zł

Wyłudzenia VAT w obrocie drewnem sięgnęły 46 mln zł - zatrzymano 9 osób.

Wyłudzenia VAT w obrocie drewnem na 46 mln zł


Funkcjonariusze zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zatrzymali dziewięć osób. Są one podejrzane m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia VAT w obrocie drewnem i „pranie pieniędzy”.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie poinformowała o zatrzymaniach w zorganizowanej grupie przestępczej. Czynności przeprowadzono w miejscach zamieszkania prezesów spółek w łańcuchach obrotu drewnem. Podejrzewa się ich m.in. o wyłudzenia VAT.

W śledztwie wykryto puste faktury o wartości ponad 203 mln zł. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Obrót drewnem pod lupą śledczych

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu funkcjonariusze zachodniopomorskiej KAS przeprowadzili zatrzymania i przeszukania. To wynik śledztwa dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT w obrocie drewnem oraz usług powiązanych z tym obrotem.

Śledztwo dotyczy m.in.

  • wyłudzeń podatku od towarów i usług,
  • fałszowania dokumentacji przez zorganizowaną grupę przestępczą, w zawiązku z fikcyjnymi transakcjami dotyczącymi zakupu i sprzedaży wyrobów tartacznych oraz biomasy,
  • świadczenia usług outsourcingowych.

Wartość nierzetelnych faktur wynosi ponad 203 mln zł. Dzięki tym fakturom podejrzani uszczuplili podatek VAT na kwotę 46 mln zł.

Z faktur wynikało, że towar był odsprzedawany kolejno przez kilka powiązanych podmiotów. Następnie wracał on do podmiotu inicjującego sprzedaż jeszcze tego samego dnia. Ponadto powstała sztuczna konstrukcja outsourcingu pracowniczego. Opierała się ona przede wszystkim na tym, że pracowników zatrudnionych pierwotnie u podatnika w kolejnych latach formalnie zatrudniały podmioty powiązane. W dodatku podmioty te pełniły wobec nich wyłącznie obowiązki dokumentacyjne i zgłoszeniowe. „Nowi pracodawcy” wystawiali na rzecz podatnika faktury za usługi, od których nie odprowadzali należnego podatku i składek ZUS.

Czynności przeprowadziliśmy na terenie województwa wielkopolskiego w miejscach zamieszkania prezesów spółek uczestniczących w łańcuchach obrotu drewnem oraz w nieruchomości należącej do organizatora procederu. Zabezpieczyliśmy materiały dowodowe w formie papierowej i elektronicznej oraz ponad 232 tys. zł w gotówce. Na poczet grożących podejrzanym kar i grzywien prokurator zabezpieczył mienie (nieruchomości i gotówka) o wartości ponad 12 mln zł – poinformowała Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie zatrzymali dziewięć osób, z którymi przeprowadzono czynności procesowe. Wobec zatrzymanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze:

  • dozór policji połączony z obowiązkiem stawiennictwa we właściwej jednostce policji siedem razy w tygodniu,
  • zakaz zbliżania się do pozostałych członków zorganizowanej grupy przestępczej, zakaz opuszczania kraju z zobowiązaniem do zwrotu paszportów,
  • poręczenia majątkowe w łącznej kwocie ponad 1,6 mln zł.

ZOBACZ TAKŻE: Do 40 mln euro grzywny za nielegalny handel drewnem

Dotychczas w ramach śledztwa nadzorowanego w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu zarzuty usłyszało 11 osób. Dotyczą one m.in udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia podatku, wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT oraz „prania pieniędzy”.

Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie