Newsroom

Do 40 mln euro grzywny za nielegalny handel drewnem

Podczas trwającej od 26 do 29 lutego sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu do przestępstw przeciwko środowisku dodano handel drewnem z nielegalnych źródeł.

Do 40 mln euro grzywny za nielegalny handel drewnem

Parlament Europejski przyjął nowe przepisy o przestępstwach przeciwko środowisku i grożących za nie sankcjach. Wykaz przestępstw zaktualizowano o handel nielegalnie pozyskiwanym drewnem.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

PE uzgodnił tę dyrektywę z Radą 16 listopada 2023 r. 27 lutego przyjął ją stosunkiem głosów 499 do 100. 23 posłów wstrzymało się od głosu. Dyrektywa zawiera zaktualizowany wykaz przestępstw przeciwko środowisku. Znalazł się w nim m.in. nielegalny handel drewnem.

Co się zmienia w wykazie przestępstw przeciwko środowisku?

Do wykazu przestępstw przeciwko środowisku dodano:

  • handel nielegalnie pozyskiwanym drewnem,
  • wyczerpywanie zasobów wodnych,
  • poważne naruszenia unijnych przepisów o chemikaliach,
  • zanieczyszczenia powodowane przez statki.

Dzięki posłom w dyrektywie wprowadzono kategorię tzw. przestępstw kwalifikowanych. To na przykład pożary lasów na dużą skalę lub rozległe zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, które niszczą ekosystem, a zatem są porównywalne z ekobójstwem.

Co grozi za handel drewnem z nielegalnych źródeł?

Podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu przegłosowano, że przestępstwa przeciwko środowisku popełnione przez osoby fizyczne i przedstawicieli firm będą podlegać karze pozbawienia wolności. Jej długość będzie zależeć od tego, jak długotrwałe, poważne i odwracalne są szkody. Za przestępstwa kwalifikowane będzie grozić do ośmiu lat pozbawienia wolności, a za przestępstwa, które spowodowały śmierć jakiejś osoby – nawet dziesięć lat. Za pozostałe przestępstwa sądy będą mogły wymierzać karę do pięciu lat więzienia.

Sprawcy będą musieli przywracać środowisko do poprzedniego stanu i rekompensować szkody. Będzie można nakładać na nich także kary finansowe. Firmom będzie grozić – w zależności od rodzaju przestępstwa – grzywna w wysokości 3–5% rocznych obrotów lub 24–40 milionów euro. Państwa członkowskie będą mogły decydować, czy ścigać przestępstwa, które popełniono poza ich granicami.

Jaka będzie rola państw członkowskich?

Na skutek decyzji posłów osoby, które zawiadamiają o przestępstwach przeciwko środowisku, otrzymają wsparcie i pomoc w postępowaniu karnym. Ponadto Parlament zadbał o to, by państwa członkowskie musiały organizować szkolenia dla policjantów, sędziów i prokuratorów. Kraje będą też obowiązkowo przygotowywać krajowe strategie zwalczania przestępstw przeciwko środowisku oraz kampanie informacyjne na ten temat. Dane, które będą zbierać państwa członkowskie, pozwolą Komisji regularnie aktualizować wykaz przestępstw przeciwko środowisku oraz umożliwią skuteczniejszą walkę z tym zjawiskiem.

Najwyższy czas, abyśmy zaczęli zwalczać przestępstwa transgraniczne na szczeblu unijnym. Będzie to możliwe dzięki jednolitym i odstraszającym sankcjom, które będą zapobiegać kolejnym przestępstwom przeciwko środowisku. Zgodnie z porozumieniem to zanieczyszczający będą płacić. Krokiem we właściwym kierunku jest również to, że każda osoba na kierowniczym stanowisku, która odpowiada za zanieczyszczenie, będzie mogła zostać pociągnięta do odpowiedzialności, podobnie jak sama firma. Dzięki obowiązkowi zachowania należytej staranności nie będzie już można powoływać się na zezwolenia lub korzystać z luk prawnych – powiedział po głosowaniu na sesji plenarnej sprawozdawca Parlamentu Europejskiego Antonius Manders (EPP, NL).

Jakie będą kolejne kroki?

Dyrektywa wejdzie w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Państwa członkowskie będą miały dwa lata, by przenieść ją do prawa krajowego.

ZOBACZ TAKŻE: Ważna dla przemysłu drzewnego decyzja Brukseli

Okazuje się, że przestępstwa przeciwko środowisku to czwarty najczęściej popełniany rodzaj przestępstw na świecie. To również jedno z głównych źródeł dochodów zorganizowanych organizacji przestępczych – obok handlu narkotykami, bronią i ludźmi. Aby rozwiązać problem rosnącej liczby przestępstw przeciwko środowisku, w grudniu 2021 roku Komisja przedstawiła wniosek w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne.

Źródło: Parlament Europejski