Newsroom

To trzeba wiedzieć podróżując po Europie!

468487405

To trzeba wiedzieć podróżując po Europie!

Ze względu na pandemię od sierpnia zmienia się część zasad dotyczących wjazdu do państw europejskich. Jakie są zalecenia dla podróżujących do Niemiec, Czech, Wielkiej Brytanii, Francji czy Włoch?

W statystyce obrotów towarowych handlu zagranicznego za rok 2020 według ważniejszych krajów, opublikowanej 30 lipca przez Główny Urząd Statystyczny, listę państw, do których Polska najwięcej eksportowała otwierają Niemcy, Czechy, Wielka Brytania, Francja i Włochy.

Ze względu na pandemię w większości tych krajów zmieniają się w sierpniu zasady dla podróżujących

Co zmienia się w zasadach wjazdu z Polski do Niemiec?

Od 1 sierpnia 2021 r. (niedziela) przy wjeździe do Niemiec będzie co do zasady wymagane okazanie negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Szybkie testy antygenowe mogą być wykonane najwcześniej 48h (testy PCR, LAMP, TMA 72h) przed przyjazdem do Niemiec. Polskie testy są uznawane, jeżeli są przetłumaczone. Wynik testu musi być w języku niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Czas liczy się od godziny pobrania próbki. Nie zostaną wprowadzone stałe kontrole graniczne, ale możliwe są kontrole wyrywkowe przy przejściach granicznych lub na dworcach.

Negatywnego wyniku testu nie muszą mieć:

 • dzieci do 12 r. życia;
 • osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE);
 • ozdrowieńcy (28 dni-6 miesięcy po chorobie);
 • pracownicy transgraniczni;
 • osoby przewożące zawodowo towary lub dobra;
 • osoby wjeżdżające do Niemiec w ramach małego ruchu granicznego do 24h.

Jako potwierdzenie bycia osobą zaszczepioną lub ozdrowieńcem będzie mógł służyć Unijny Certyfikat COVID-19.

ZOBACZ TAKŻE: Jak pandemia zmienia Niemcy?

UWAGA! Rozporządzenie nie przewiduje zwolnienia z obowiązku posiadania testu przy przejeździe przez Niemcy. Oznacza to, że osoby, które nie są zaszczepione lub nie są ozdrowieńcami w podróży przez Niemcy do innego kraju powinny posiadać ze sobą negatywny wynik testu.

Więcej informacji na stronie Federalnego Ministerstwa Zdrowia.  

Jakie zasady tranzytu i podróżowania obowiązują w Czechach?

Jak poinformował serwis Rzeczpospolitej Polskiej – gov.pl – w reakcji na odnotowywane w Czechach przypadki COVID-19 wariant delta, od 09 lipca zaostrzone zostały zasady dotyczące wykazywania przez podróżujących tzw. bezinfekcyjności.

Konieczne jest zaświadczenie o przyjęciu dwóch dawek szczepionki na COVID-19 lub odbyciu choroby lub wykonanie testu – antygenowy ważny 48h lub PCR ważny 72h (obowiązuje osoby powyżej 5 roku życia).

Tranzyt przez Czechy do 12h odbywa się bez ograniczeń.

Od 09 lipca podróżujący z Polski do Czech mają obowiązek okazania zaświadczenia o przyjęciu dwóch dawek szczepionki na COVID-19 (upłynęło min. 14 dni od drugiego szczepienia lub min. 14 dni od przyjęcia szczepionki jednodawkowej), odbyciu choroby (upłynęło nie więcej niż 180 dni) lub wykonania testu (antygenowy ważny 48h lub PCR ważny 72h – obowiązuje osoby powyżej 5 roku życia). Honorowane są tzw. paszporty COVIDowe lub zaświadczenia krajowe przetłumaczone na język czeski/angielski. Przed przekroczeniem granicy podróżujący mają obowiązek wypełnienia formularza lokalizacyjnego – https://plf.uzis.cz/.

Z obowiązku testowania i wypełnienia formularza lokalizacyjnego zwolnieni są m. in.:

 • pracownicy transgraniczni (pendlerzy);
 • dzieci do ukończenia 5 roku życia włącznie;
 • osoby podróżujące do Czech z państw bezpośrednio sąsiadujących do 24h w uzasadnionym celu;
 • osoby podróżujące tranzytem do 12h;
 • pracownicy transportu międzynarodowego;
 • zawodowi artyści i sportowcy.

Niezależnie od powyższego, w celu skorzystania w Czechach z infrastruktury hotelowej i restauracyjnej podróżujący z Polski również muszą posiadać: zaświadczenie o zaszczepieniu, przechorowaniu koronawirusa bądź negatywny wynik testu.

Lista wszystkich wyjątków i zasady wjazdu do Czech opublikowane zostały na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej.

Zasady zachowania w przestrzeni publicznej i restrykcje sanitarne na terytorium Czech aktualizuje Ministerstwo Zdrowia RCZ: https://koronavirus.mzcr.cz/

Nadal konieczne jest śledzenie wewnętrznych regulacji PL i RCZ dot. przekraczania granicy ze względu na możliwe ew. modyfikacje spowodowane stanem pandemii w Europie: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

Infolinia MSW RCZ: (+420) 974 820 680 (w. 3) Pn – Cz: 8:00 – 16:00, Pt: 8:00 – 12:00

E-mail: cestovani.covid19@mvcr.cz

O czym trzeba pamiętać podróżując do Francji?

27 lipca serwis gov.pl przedstawił aktualne zalecenia dla osób przebywających we Francji, planujących podróż między Francją a Polską lub przejazd przez terytorium francuskie:

Aby wjechać do Francji z Polski oraz innych krajów strefy zielonej musisz posiadać:

 • albo negatywny wynik testu (PCR lub antygenowego) wykonanego do 72 godzin przed kontrolą;
 • albo zaświadczenie o szczepieniu (siedem dni od otrzymania drugiej dawki szczepionek Pfizer, Moderna czy AstraZeneca lub po pierwszej dawce w przypadku ozdrowieńców lub cztery tygodnie w przypadku szczepionki Janssen);
 • albo zaświadczenie, że w okresie od 6 miesięcy do 11 dni wcześniej przechodziłeś chorobę;
 • oraz własnoręcznie wypełnione oświadczenie o braku symptomów i kontaktu z osobami chorymi: Certificate of international travel / L’actu du Ministère / Actualités – Ministère de l’Intérieur

Powyższe ograniczenia nie dotyczą:

 • dzieci do ukończenia 11 roku życia;
 • pracowników transgranicznych;
 • kierowców wykonujących międzynarodowy transport towarów.

Jeśli jesteś pracownikiem transportu drogowego, potrzebujesz zaświadczenia o wykonywaniu swojego zawodu w formacie UE. Wyda Ci je pracodawca. W zależności od kraju, z którego odbywa się podróż, mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, zgodnie z informacją na podanej wyżej stronie.

Od 1 lipca przy podróżach wewnątrz Unii Europejskiej honorowane są paszporty sanitarne.

Od 21 lipca paszport sanitarny obowiązuje w miejscach rozrywki i kultury przyjmujących ponad 50 osób.

Niezależnie od liczby osób, od sierpnia będziesz potrzebował paszportu:

 • w kawiarniach;
 • w restauracjach;
 • w centrach handlowych;
 • w szpitalach;
 • w domach starości i opieki społeczno-zdrowotnej;
 • w przy podróżach lotniczych, pociągami lub autokarami na długie dystanse.

W tym przypadku negatywny test PCR lub antygenowy nie może przekraczać 48 godzin.

Od 20 czerwca nie obowiązuje już godzina policyjna.

Zniesienie obowiązku noszenia maseczek w miejscach publicznych, z wyłączeniem przestrzeni zamkniętych i zgrupowań (kolejki, targi, stadiony).

ZOBACZ TAKŻE: Jak odzyskać dług z zagranicy?

Większość usług jest obecnie dostępna pod warunkiem przestrzegania ograniczeń i środków ostrożności. W szczególności otwarte są:

 • kawiarnie i restauracje;
 • muzea, biblioteki, kina, teatry, kasyna i sale imprezowe;
 • hotele;
 • sale sportowe i baseny;
 • miejsca kultu;
 • ogrody zoologiczne, parki, plaże, ogrody i cmentarze.

Co muszą wiedzieć osoby rozważające podróż do Włoch?

Ostatniej aktualizacji zaleceń dla podróżujących na Półwysep Apeniński serwis gov.pl dokonał 27 lipca 2021. Według bieżących informacji opublikowanych na portalu, stan wyjątkowy we Włoszech został przedłużony do 31 grudnia 2021 roku.

Oznacza to, że pozostają w mocy ramy prawne pozwalające na wprowadzanie ad hoc obostrzeń centralnych i lokalnych w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej. Dalej obowiązuje podział Włoch na strefy białą, żółtą, pomarańczową i czerwoną. O przyporządkowaniu regionu do danej strefy decyduje Minister Zdrowia na podstawie cotygodniowego monitoringu.

Osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium państw z Kategorii C (w tym z Polski) mają obowiązek:

zarejestrowania swojego przyjazdu na platformie EU Digital Passenger Locator Form (w przypadku problemów technicznych należy wypełnić oświadczenie autodichiarazione) ORAZ

przedstawienia certyfikatu unijnego w języku włoskim, angielskim, francuskim lub hiszpańskim (tzw. green pass, paszport covidowy) – jednego z trzech – zaświadczającego o:

ukończeniu całego cyklu szczepień co najmniej 14 dni przed wjazdem do Włoch, szczepionką zatwierdzoną przez UE

LUB

przebytej chorobie COVID-19

LUB

negatywnym wyniku testu wymazowego (molekularnego lub antygenowego), wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch.

Testu nie muszą wykonywać dzieci poniżej szóstego roku życia. 

Ponadto, należy zawsze brać pod uwagę dodatkowe obostrzenia lokalne i regionalne wynikające z podziału Włoch na 4 strefy: białą , żółtą , pomarańczową i czerwoną .

UWAGA! Decyzją władz lokalnych poszczególne gminy mogą zostać zaliczone do strefy czerwonej lub pomarańczowej (oznacza to m. in.: zakaz przemieszczania się, z wyłączeniem uwiarygodnionych potrzeb zawodowych, sytuacji wyższej konieczności, względów zdrowotnych, powrotu do miejsca zamieszkania).

Od 6 sierpnia 2021 roku wprowadza się wymóg okazania certyfikatu unijnego (tzw. paszportu covidowego, green pass) (potwierdzającego zaszczepienie co najmniej 1 dawką/lub ozdrowienie/lub negatywny wynik testu) do:

 • konsumpcji przy stoliku wewnątrz lokali gastronomicznych;
 • wstępu na spektakle, koncerty, pokazy oraz wydarzenia i zawody sportowe;
 • muzeów, miejsc kultury (w tym kin, sal koncertowych, teatrów etc.) i wystaw;
 • basenów, pływalni, sportu drużynowego, SPA (również na terenie obiektów wypoczynkowych/noclegowych) – wyłącznie w odniesieniu do aktywności w przestrzeniach zamkniętych;
 • targów, festiwali i wydarzeń wystawienniczych, kongresów i konferencji;
 • uzdrowisk, parków tematycznych i rozrywki;
 • centrów kulturalnych, społecznych i rekreacyjnych – wyłącznie w odniesieniu do przestrzeni zamkniętych i z wyłączeniem centrów przeznaczonych dla małych dzieci, w tym ośrodków letnich, oraz powiązanych z ich działalnością usług gastronomicznych;
 • salonów gier, zakładów bukmacherskich, sal bingo i kasyn;
 • konkursów publicznych.

ZOBACZ TAKŻE:  Jak Polacy odnajdują się w nowych realiach?

Wymóg okazania certyfikatu nie dotyczy osób nieobjętych krajowym programem szczepień przeciw COVID-19 zgodnie z przepisami włoskimi, tj. dzieci poniżej 12. roku życia, oraz osób posiadających zaświadczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań dla szczepienia.

Obowiązek weryfikacji certyfikatów spoczywa na organizatorach wydarzeń/personelu obiektów. Naruszenie przepisów dotyczących certyfikatów skutkuje mandatem karnym w przedziale od 400-1 tys. euro, zarówno dla prowadzącego działalność/organizującego wydarzenie, jak i osoby, która nielegalnie skorzystała z usługi/uczestniczyła w wydarzeniu. 

Opracowane na podstawie informacji dostępnych w serwisie gov.pl.