Newsroom

Sklepy w Polsce według GUS

sklepy w Polsce w 2020 roku

Sklepy w Polsce według GUS

Główny Urząd Statystyczny wziął pod lupę rynek wewnętrzny w Polsce i podsumował sklepy, m.in. meblowe. Jak zmieniła się ich liczba w 2020 r.?

Reklama
Banner targów IFFINA 2024 750x109 px

Jak podał GUS – w 2020 roku w Polsce, według wstępnych danych – wartość dodana brutto wytworzona przez podmioty prowadzące działalności o charakterze usługowym stanowiła 65,7% wartości dodanej brutto całej gospodarki narodowej. Jednocześnie w jednostkach tych pracę znalazło 58,6% ogólnej liczby osób pracujących.

Działalnością dominującą wśród podmiotów usługowych pod względem wartości dodanej była działalność handlowa, której udział stanowił 17,4% wartości dodanej brutto wytworzonej w całej gospodarce narodowej.

GUS zwraca uwagę, że w minionym roku, z uwagi na rozprzestrzenianie się pandemii, działalność wielu podmiotów usługowych w tym handlowych, a w szczególności jednostek związanych z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, była czasowo ograniczana, co niekorzystnie wpłynęło na roczne wyniki finansowe tych podmiotów.

Ile wyniosła całkowita wartość sprzedaży w 2020 roku?

Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących zrealizowana w 2020 roku przez przedsiębiorstwa handlowe, jak również niehandlowe wyniosła 890,6 mld zł i była o 2,9% niższa niż przed rokiem, a sprzedaż hurtowa w przedsiębiorstwach handlowych (w cenach bieżących) wyniosła 1474,9 mld zł i była o 0,4% niższa niż w poprzednim roku – poinformował GUS.

Sklep w Polsce: ile minionym roku?

Na koniec 2020 roku szacowana liczba sklepów w Polsce wyniosła blisko 320 tys. i była o 4,0% (o ok. 13,4 tys.) niższa niż przed rokiem, jednocześnie zmniejszyła się o 0,1% powierzchnia sprzedażowa sklepów i stanowiła wielkość ok. 37185 tys. m2. Tych 320 tys. sklepów było prowadzonych przez ok. 255 tys. przedsiębiorstw.

W porównaniu z poprzednim rokiem najwięcej powierzchni ubyło w sklepach z przedziału wielkości 100–299 m2 o 7,2%, w sklepach z przedziału wielkości 300-399 m2 o 2,5%, w sklepach o powierzchni sprzedażowej powyżej 2.499 m2 o 1,8%, zaś w sklepach o wielkości do 99 m2 o 1,7%.

Natomiast najwyższy procentowy przyrost powierzchni sprzedażowej miał miejsce w sklepach z przedziału wielkości 400–999 m2 o 4,2%, nieznacznie przyrosła również powierzchnia sprzedażowa w sklepach z przedziału 2.000–2.499 m2 o 0,8%.

Sklepy meblowe w Polsce: coraz mniej

W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano spadek liczby sklepów w większości specjalizacji. Natomiast w czterech branżach zaobserwowano wzrost liczby sklepów, wśród nich była branża meblarska i branża oświetleniowa.

Według Głównego Urzędu Statystycznego liczba sklepów z meblami i sprzętem oświetleniowym wzrosła nieznacznie – o 26 obiektów, czyli o 0,3%.