Newsroom

Pytania o sytuację w Lasach Państwowych na Pomorzu

Czy Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, zainteresuje się sytuacją w Lasach Państwowych na Pomorzu?

Pytania o sytuację w Lasach Państwowych na Pomorzu

Posłanka Beata Maciejewska zwróciła się Anny Moskwy, minister klimatu i środowiska, z prośbą o interwencję w Lasach Państwowych na Pomorzu.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Beata Maciejewska wysłała do minister klimatu i środowiska pismo, w którym prosi Annę Moskwę o wyjaśnienie sytuacji, która panuje w Lasach Państwowych na Pomorzu. Jak stwierdziła we wstępie listu, ma to związek z tym, że wiceminister Edward Siarka nie odnosi się w sposób konkretny i merytoryczny do części poruszanych przez nią zagadnień.

ZOBACZ TAKŻE: Ile jest drewna w polskich portach?

Poniżej publikujemy treść pisma posłanki Beaty Maciejewskiej z dnia 17 lutego 2023 roku do minister klimatu i środowiska Anny Moskwy z wnioskiem o osobiste wyjaśnienie sytuacji w Lasach Państwowych na Pomorzu i doprowadzenie do dyscyplinarnego zwolnienia pana Bartłomieja Obajtka z funkcji dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku:

Szanowna Pani Minister,

zwracam się do Pani o osobiste wyjaśnienie sytuacji w Lasach Państwowych na Pomorzu, w związku z tym, że wiceminister Edward Siarka nie odnosi się w sposób konkretny i merytoryczny do części poruszanych przeze mnie zagadnień.

W moim piśmie do Pani z grudnia ubiegłego roku przedstawiłam już szkodliwą działalność Bartłomieja Obajtka, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Podjęte przez niego decyzje o rezygnacji z certyfikatu zrównoważonej gospodarki leśnej FSC i blokowaniu rozwoju Rezerwatu Biosfery UNESCO Bory Tucholskie postawiły pod znakiem zapytania przyszłość branży drzewnej na Pomorzu, ograniczyły możliwość rozwoju gminom aspirującym do marki UNESCO i ostatecznie pozbawiły dyrektora Obajtka zaufania lokalnej społeczności.

Wiceminister Siarka, który z Pani upoważnienia odpowiedział na moje pismo, przedstawił działania Obajtka jako w zasadzie nieszkodliwe – mimo jednoznacznych głosów płynących ze strony przedsiębiorców i samorządowców, których argumenty zostały już w grudniu przeze mnie przywołane. Wiceminister Siarka nie odniósł się w ogóle do stanowiska dyrektora Obajtka, który blokuje poszerzenie rezerwatu biosfery UNESCO Bory Tucholskie przez rzekomy brak podstawy prawnej dla funkcjonowania rezerwatów biosfery w Polsce. A rezerwaty takie funkcjonują przecież przy poparciu Lasów Państwowych od wielu lat.

ZOBACZ TAKŻE: Biznes na Pomorzu w kontrze do Lasów Państwowych

W kolejnym piśmie do wiceministra Siarki jasno podkreśliłam, że ta poważna niespójność w ramach jednej państwowej jednostki organizacyjnej domaga się wyjaśnienia. Minister Siarka stwierdził wyłącznie, że podtrzymuje swoje stanowisko. Rozumiem, że chodzi o stanowisko broniące dyrektora Obajtka, a nie dotyczące kwestii prawnych związanych z funkcjonowaniem rezerwatów biosfery.

W związku z tym proszę, aby Pani osobiście zajęła się tą sprawą i udzieliła koniecznych wyjaśnień. Podtrzymuję również mój apel o doprowadzenie do dyscyplinarnego zwolnienia Bartłomieja Obajtka z funkcji. Jako dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku podlega Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych, za którego powołanie odpowiada Minister Klimatu i Środowiska. Sprawę rozwiązać może więc nawet zajęcie przez Panią jasnego stanowiska.

Zależy mi na rozwiązaniu problemu mieszkańców Pomorza i sprawieniu, aby Lasy Państwowe oraz Ministerstwo działały w sposób racjonalny i spójny. Dziś uniemożliwiają to szkodliwe decyzje dyrektora Obajtka oraz ignorancja wiceministra Siarki. Dlatego liczę na odpowiedzialną postawę z Pani strony.

Z poważaniem,

Do wiadomości:

  • Edward Siarka, Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa
  • Józef Kubica, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
  • Bartłomiej Obajtek, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.