Newsroom

Przychody Forte spadły o 21%

Szacunkowe przychody Grupy Kapitałowej Fabryk Mebli Forte w okresie od 1 kwietnia 2023 do 30 czerwca 2023 r. były niższe r/r o 21%

Przychody Forte spadły o 21%

Jak poinformował Zarząd Forte szacunkowe przychody Grupy Kapitałowej Forte w okresie od 1 kwietnia 2023 do 30 czerwca 2023 r. były niższe r/r o 21%.

Reklama
visby.pl banner z promocją na łóżko

W przypadku Grupy Kapitałowej Forte rok obrotowy rozpoczyna się 1 kwietnia i kończy 31 marca. W pierwszym kwartale bieżącego roku finansowego (1 kwietnia – 30 czerwca 2023 roku) przychody Grupy Kapitałowej Fabryk Mebli Forte spadły r/r o 21%.

Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżone przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Forte w I kwartale 2023/2024 roku wyniosły 264 mln zł. W tej kwocie 23 mln zł stanowiła sprzedaż poza Grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnej fabryce płyty Tanne. Z kolei w analogicznym okresie roku poprzedniego, czyli od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku, przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 333 mln zł. Dużą część, bo 91 mln zł, stanowiła wtedy sprzedaż płyty poza Grupę. Tegoroczna sprzedaż oznacza spadek o 21% w stosunku analogicznego okresu roku poprzedniego.

ZOBACZ TAKŻE: Jaki był czerwiec dla meblarstwa?

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Kapitałowej Fabryk Mebli Forte za I kwartał 2023/2024 roku wyniosła 2,5 mln zł. Dla porównania – w pierwszym kwartale 2022/2023 wyniosła ona 22 mln zł. W tym przypadku spadek wyniósł 89%. Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy Kapitałowej za I kwartał 2023/2024 roku wyniosła 16 mln zł. Rok temu było to 36 mln zł, czyli spadek wyniósł 55%.

ZOBACZ TAKŻE: FORTE ze wstępnymi wynikami za czwarty kwartał 2022

W wyniku operacyjnym I kwartału 2023/2024 roku ujęto sprzedaż 6.855 jednostek uprawnień do emisji CO2 przez spółkę zależną Tanne. Cena sprzedaży wyniosła 87 EUR/jednostka, co wygenerowało dodatkowy dochód w wysokości 2,6 mln zł.