Newsroom

FORTE ze wstępnymi wynikami za czwarty kwartał 2022

Na wyniki FORTE wpływa sprzedaż płyt z fabryki płyt TANNE.

FORTE ze wstępnymi wynikami za czwarty kwartał 2022

Z przekazanej do publicznej wiadomości wstępnej informacji o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., osiągniętych w ostatnim kwartale minionego roku, wynika, że wartość przychodów ze sprzedaży była niższa o 12% w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami, które 26 stycznia opublikował Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w IV kwartale 2022 roku wyniosła 335 mln zł. 43 mln zł z tego stanowiła sprzedaż poza Grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnej fabryce płyty, czyli w TANNE Sp. z o.o. Dla porównania – w czwartym kwartale 2021 roku wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 379 mln zł, w tym 59 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza Grupę. To oznacza, że w ostatnim kwartale 2022 roku wyniki FORTE były o 12% niższe w stosunku do analogicznego okresu roku 2021.

Wyniki EBIT i EBITDA

Raport zawiera szacunkowe wysokości skonsolidowanych wyników EBIT i EBITDA:

  • Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Kapitałowej za IV kwartał 2022 roku wyniosła 34 mln zł, w stosunku do 51 mln zł analogicznego okresu roku 2021 roku (spadek o 33%). EBIT za okres 12 miesięcy 2022 roku ukształtował się na poziomie 88 mln zł, w stosunku do 178 mln zł w analogicznym okresie roku 2021 (spadek o 51%).
  • Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy Kapitałowej za IV kwartał 2022 roku wyniosła 48 mln zł, w stosunku do 65 mln zł w IV kwartale roku 2021 (spadek o 26 %). EBITDA Grupy Kapitałowej za okres 12 miesięcy 2022 roku wyniosła 143 mln zł, w stosunku do 233 mln zł w analogicznym okresie roku 2021 (spadek o 39%).

Jak emisja CO2 wpłynęła na wyniki FORTE?

W wyniku finansowym ostatniego kwartału minionego roku ujęto sprzedaż 70 tys. jednostek uprawnień do emisji CO2 przez spółkę zależną TANNE w cenie 85,47 euro za jednostkę, co wygenerowało dodatkowy, jednorazowy dochód w wysokości 28 mln zł.

ZOBACZ TAKŻE: Przychody Forte spadły o 21%

Jednostki te zostały przyznane spółce TANNE w ramach systemu EU ETS, którego jest uczestnikiem od roku 2020, kiedy to otrzymała zezwolenie na przetwarzanie odpadów m.in. w celu pozyskania energii cieplnej i jest zobligowana realizować obowiązki prawne wynikające z prawodawstwa w tym zakresie. Oznacza to, że w każdym roku spółka TANNE, musi rozliczyć rzeczywistą emisję CO2 z instalacji, której jest właścicielem, poprzez umorzenie odpowiedniej liczby uprawnień do emisji. Jeśli instalacja redukuje emisję, może zachować część przyznanych bezpłatnych uprawnień na pokrycie swoich przyszłych potrzeb, albo je sprzedać – czytamy w raporcie.

ZOBACZ TAKŻE: Wyniki FORTE odzwierciedlają spowolnienie w branży

FORTE poinformowało również, że ponieważ instalacja TANNE została sklasyfikowana jako instalacja o niskiej emisji CO2, liczba przyznawanych uprawnień co roku przewyższa ilość konieczną do umorzenia. Nadwyżki uprawnień TANNE sprzedaje w wolnym obrocie uprawnieniami. W grudniu 2022 roku spółka otrzymała uprawnienia za rozliczony rok 2021 oraz „awansem za rok 2022”, co wygenerowało jednorazowo „podwójną” ilość wolnych uprawnień. Korzystając z rekordowo wysokiej aktualnej ceny rynkowej, Zarząd zdecydował o natychmiastowej sprzedaży tychże uprawnień.

FORTE ma zgody banków

Nie uwzględniając wpływu zysku ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, EBIT Grupy Kapitałowej za okres 12 miesięcy 2022 roku ukształtowałby się na poziomie 60 mln zł, w stosunku do 178 mln zł w analogicznym okresie roku 2021 (spadek o 66%), zaś za IV kwartał 2022 roku 6 mln zł, w stosunku do 51 mln zł w IV kwartale roku 2021 (spadek o 88%). Zarząd Emitenta ponadto informuje, iż Grupa Kapitałowa uzyskała zgody wszystkich Banków finansujących na waivery w zakresie niedotrzymania za III kwartał 2022 roku kowenantów zawartych w umowach kredytowych, jak również na podwyższenie poziomu wskaźnika dług/EBITDA powodującego przypadek naruszenia. Na dzień publikacji niniejszego raportu trwają uzgodnienia w zakresie indywidualnych ustaleń dotyczących warunków aneksów do umów kredytowych – czytamy w raporcie.

Ze względu na dodatni wpływ wygenerowanego zysku ze zbycia uprawnień do emisji CO2 na EBITDA, Grupa nie złamała wskaźnika DŁUG / EBITDA za IV kwartał 2022 roku.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że podane powyżej wyniki FORTE mają charakter szacunkowy. Mogą różnić się od danych ostatecznych, które firma zaprezentuje w raporcie za IV kwartał 2022 roku.