Newsroom

FORTE ze wstępnymi wynikami za czwarty kwartał 2022

Na wyniki FORTE wpływa sprzedaż płyt z fabryki płyt TANNE.

FORTE ze wstępnymi wynikami za czwarty kwartał 2022

Z przekazanej do publicznej wiadomości wstępnej informacji o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., osiągniętych w ostatnim kwartale minionego roku, wynika, że wartość przychodów ze sprzedaży była niższa o 12% w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku.

Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami, które 26 stycznia zostały opublikowane przez Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w IV kwartale 2022 roku wyniosła 335 mln zł, z czego 43 mln zł stanowiła sprzedaż poza Grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnej fabryce płyty, czyli w TANNE Sp. z o.o. Dla porównania – w czwartym kwartale 2021 roku wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 379 mln zł, w tym 59 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza Grupę. To oznacza, że w ostatnim kwartale 2022 roku wyniki FORTE były o 12% niższe w stosunku do analogicznego okresu roku 2021.

Wyniki EBIT i EBITDA

Raport zawiera szacunkowe wysokości skonsolidowanych wyników EBIT i EBITDA:

  • Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Kapitałowej za IV kwartał 2022 roku wyniosła 34 mln zł, w stosunku do 51 mln zł analogicznego okresu roku 2021 roku (spadek o 33%). EBIT za okres 12 miesięcy 2022 roku ukształtował się na poziomie 88 mln zł, w stosunku do 178 mln zł w analogicznym okresie roku 2021 (spadek o 51%).
  • Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy Kapitałowej za IV kwartał 2022 roku wyniosła 48 mln zł, w stosunku do 65 mln zł w IV kwartale roku 2021 (spadek o 26 %). EBITDA Grupy Kapitałowej za okres 12 miesięcy 2022 roku wyniosła 143 mln zł, w stosunku do 233 mln zł w analogicznym okresie roku 2021 (spadek o 39%).

Jak emisja CO2 wpłynęła na wyniki FORTE?

W wyniku finansowym ostatniego kwartału minionego roku ujęto sprzedaż 70 tys. jednostek uprawnień do emisji CO2 przez spółkę zależną TANNE w cenie 85,47 euro za jednostkę, co wygenerowało dodatkowy, jednorazowy dochód w wysokości 28 mln zł.

ZOBACZ TAKŻE: Przychody Forte spadły o 21%

Jednostki te zostały przyznane spółce TANNE w ramach systemu EU ETS, którego jest uczestnikiem od roku 2020, kiedy to otrzymała zezwolenie na przetwarzanie odpadów m.in. w celu pozyskania energii cieplnej i jest zobligowana realizować obowiązki prawne wynikające z prawodawstwa w tym zakresie. Oznacza to, że w każdym roku spółka TANNE, musi rozliczyć rzeczywistą emisję CO2 z instalacji, której jest właścicielem, poprzez umorzenie odpowiedniej liczby uprawnień do emisji. Jeśli instalacja redukuje emisję, może zachować część przyznanych bezpłatnych uprawnień na pokrycie swoich przyszłych potrzeb, albo je sprzedać – czytamy w raporcie.

FORTE poinformowało również, że ponieważ instalacja TANNE została sklasyfikowana jako instalacja o niskiej emisji CO2, liczba przyznawanych uprawnień co roku przewyższa ilość konieczną do umorzenia. Nadwyżki uprawnień TANNE sprzedaje w wolnym obrocie uprawnieniami. W grudniu 2022 roku spółka otrzymała uprawnienia za rozliczony rok 2021 oraz „awansem za rok 2022”, co wygenerowało jednorazowo „podwójną” ilość wolnych uprawnień. Korzystając z rekordowo wysokiej aktualnej ceny rynkowej, Zarząd zdecydował o natychmiastowej sprzedaży tychże uprawnień.

ZOBACZ TAKŻE: Wyniki FORTE odzwierciedlają spowolnienie w branży

Nie uwzględniając wpływu zysku ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, EBIT Grupy Kapitałowej za okres 12 miesięcy 2022 roku ukształtowałby się na poziomie 60 mln zł, w stosunku do 178 mln zł w analogicznym okresie roku 2021 (spadek o 66%), zaś za IV kwartał 2022 roku 6 mln zł, w stosunku do 51 mln zł w IV kwartale roku 2021 (spadek o 88%). Zarząd Emitenta ponadto informuje, iż Grupa Kapitałowa uzyskała zgody wszystkich Banków finansujących na waivery w zakresie niedotrzymania za III kwartał 2022 roku kowenantów zawartych w umowach kredytowych, jak również na podwyższenie poziomu wskaźnika dług/EBITDA powodującego przypadek naruszenia. Na dzień publikacji niniejszego raportu trwają uzgodnienia w zakresie indywidualnych ustaleń dotyczących warunków aneksów do umów kredytowych – czytamy w raporcie.

Ze względu na dodatni wpływ wygenerowanego zysku ze zbycia uprawnień do emisji CO2 na EBITDA, Grupa nie złamała wskaźnika DŁUG / EBITDA za IV kwartał 2022 roku.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że podane powyżej wyniki FORTE mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną zaprezentowane w raporcie za IV kwartał 2022 roku.