Newsroom

Jaki był czerwiec dla meblarstwa?

Czerwiec br. nie był najlepszym okresem dla meblarstwa: spadła produkcja sprzedana, gorsza była także sprzedaż.

Jaki był czerwiec dla meblarstwa?

Odpowiedź na to pytanie jest krótka: był to zły miesiąca dla meblarstwa. Spadła zarówno produkcja sprzedana, jak i sprzedaż detaliczna.

Spadki, o których mowa były charakterystycznie nie tylko dla meblarstwa. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące:

 • dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2023 r.
 • dynamiki sprzedaży detalicznej w czerwcu 2023 r.
Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Jak wynika z danych GUS w czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu spadła o 1,4% w porównaniu z czerwcem 2022 r. Wtedy notowano wzrost o 10,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Z kolei w porównaniu z majem br. produkcja sprzedana w czerwcu br. była wyższa o 1,2%.

ZOBACZ TAKŻE: Polska branża meblarska w tarapatach

I jeszcze podsumowanie pierwszego półrocza 2023 r. Okazuje się, że produkcja sprzedana przemysłu była o 1,7% niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku. Przypomnijmy, że w czerwcu 2022 roku notowano wzrost o 13,6% w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku.

Czerwiec w produkcji zły dla meblarstwa

Według danych GUS w czerwcu br., w stosunku do czerwca ub. roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 22 (spośród 34) działach przemysłu. Najwyższy był w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 31,6%. Na dalszych miejscach znalazły się:

 • produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych – spadek o 20,4%,
 • produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – spadek o 17,8%,
 • produkcja metali – spadek o 12,9%,
 • produkcja papieru i wyrobów z papieru – spadek o 11,9%,
 • produkcja mebli – spadek o 10,7%,
 • produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – spadek o 10,6%.

Porównując czerwiec 2023 r. do maja 2023 r. okazuje się, że spadek produkcji sprzedanej przemysłu, wystąpił w 12 działach. Były to m.in.:

 • wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – spadek o 9,5%,
 • produkcja metali – spadek o 8,9%,
 • wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – spadek o 6,8%,
 • produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – spadek o 3,9%,
 • produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych – spadek o 2,8%,
 • produkcja mebli – spadek o 2,3%.

A w handlu jeszcze gorszy

Jak podaje GUS, sprzedaż detaliczna  w cenach stałych w czerwcu 2023 r. była niższa niż przed rokiem o 4,7% (wobec wzrostu o 3,2% w czerwcu 2022 r.). W porównaniu z majem 2023 r. notowano wzrost sprzedaży detalicznej o 0,9%. Natomiast w okresie styczeń-czerwiec  2023 r. sprzedaż zmalała r/r o 5,7% (w 2022 r. wzrost o 9,1%).

ZOBACZ TAKŻE: Inflacja w lipcu wyniosła 10,8%, a co z cenami mebli?

W czerwcu 2023 r. największy spadek sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. utrzymał się w jednostkach z grupy „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 16,6% wobec spadku o 2,3% przed rokiem). Znaczne zmniejszenie sprzedaży odnotowano również w grupach: „meble, RTV, AGD” (o 14,4%), „pozostałe” (o 12,6%), „paliwa stałe, ciekłe, gazowe” (o 8,3%). Jednostki handlujące żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi wykazały spadek o 3,8%.

ZOBACZ TAKŻE: Produkcja mebli w Polsce wzrosła, ale…

W czerwcu w porównaniu z majem 2023 r. notowano niższą wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących (o 8,9%). Spadki, ale wyższe od średniej, są charakterystyczne także dla meblarstwa. Udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży „ogółem” zmniejszył się z 8,5% w maju 2023 r. do 7,7% w czerwcu br. Spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez Internet spadek udziału raportowały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grup: „tekstylia, odzież, obuwie” (z 22,6% przed miesiącem do 16,9%), „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (odpowiednio z 22,2% do 21,2%) oraz „meble, RTV, AGD” (z 15,1% do 14,4%).