Newsroom

Przemysł drzewny w Polsce pisze list do premiera

Przemysł drzewny w Polsce zwraca uwagę na pogarszającą się sytuację tego sektora.

Przemysł drzewny w Polsce pisze list do premiera

Przemysł drzewny w Polsce wystosował list otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego. Sygnatariusze, przedstawiciele ośmiu organizacji branżowych, zwracają uwagę na pogarszającą się i dzisiaj już dramatyczną sytuację tego sektora.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Obecna sytuacja jest bez precedensu – uważa przemysł drzewny w Polsce. I argumentuje: Po raz pierwszy w swoich wieloletnich historiach, największe fabryki naszej branży zatrzymują ciągi technologiczne na wielotygodniowe przestoje ze względu na brak możliwości sprzedaży swoich wyrobów. Również wiele firm z sektora MŚP doświadcza zupełnego braku zamówień i w konsekwencji znajduje się na skraju bankructwa. Jednym z przykładów jest ogłoszona upadłość firmy produkującej wyposażenie ogrodów z drewna na terenie Gminy Olecko. Pracę straciło 260 osób, co dla tej miejscowości jest prawdziwym dramatem. Wiele firm zredukowało tydzień pracy do czterech dni lub zmniejszyło system zmian do jednej. Przykłady można mnożyć. Zagrożone jest dalsze istnienie setek przedsiębiorstw i tysięcy miejsc pracy.

Przemysł drzewny w Polsce prosi premiera o natychmiastową interwencję

W związku z tym przemysł drzewny w Polsce zwraca się do premiera z prośbą o natychmiastową interwencję i decyzje w celu poprawy sytuacji na rynku sprzedaży surowca drzewnego z lasów należących do Skarbu Państwa. Przedstawiciele branży proponują spotkanie w celu przedstawienia propozycji, które doprowadzą do uspokojenia i stabilizacji na rynku drzewnym. Liczą, że propozycje te dadzą szansę na uratowanie tysięcy miejsc pracy, przede wszystkim na terenach wiejskich.

ZOBACZ TAKŻE: Jakie są aktualne wyzwania przemysłu drzewnego?

Przemysł drzewny w Polsce zwraca uwagę na widoczne, dramatyczne spadki sprzedaży wyrobów we wszystkich sektorach związanych z przerobem drewna. Spadki te dotyczą także radykalnego obniżania marży produkcyjnej:

 • Program ogrodowy – 45%
 • Produkcja palet – 25%
 • Produkcja okien i drzwi – 35%
 • Produkcja tarcicy – w zależności od rodzaju od 29% do 43%
 • Produkcja mebli – 30%
 • Produkcja podłóg – 35%
 • Produkcja płyt drewnopochodnych – 30%
 • Produkcja papieru i tektury -12%

Redukcje zatrudnienia i spadek konkurencyjności

Branża szacuje, że obecnie mamy do czynienia z redukcją zatrudnienia na poziomie kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy. Zaniechanie działań wspomagających naszą branżę w najbliższych tygodniach spowoduje dalsze, zwielokrotnione zwolnienia pracowników.

Jednym z głównych powodów tej sytuacji jest utrata konkurencyjności naszych produktów, na którą największy wpływ ma cena surowca drzewnego z lasów państwowych, kluczowego w koszcie wytworzenia. Obecnie mamy najdroższe drewno w Europie, dodatkowo pozbawianego systematycznie certyfikacji FSC, która dla wielu firm jest niezbędna dla zachowania sprzedaży na rynkach eksportowych.

ZOBACZ TAKŻE: Czy procedury sprzedaży drewna zostaną wstrzymane?

Przemysł drzewny w Polsce zwraca uwagę, że jako jedyni w Europie dysponujemy lasami, które w większości są własnością Skarbu Państwa. Powinno nas to chronić i wyróżniać, a jest zupełnie odwrotnie. Obecne działania Lasów Państwowych, o czym mówi się wprost na spotkaniach z Dyrekcją Generalną LP, są nakierowane na maksymalizację cen sprzedaży. Dla LP bez znaczenia jest, czy drewno będzie spalone czy wyeksportowane, liczy się zysk. Skutki możemy już zaobserwować w postaci braku miliardowych wpływów do budżetu państwa z tytułu płaconych przez przedsiębiorstwa przerabiające drewno podatków i niepoliczalne koszty społeczne.

Mamy pełną świadomość sytuacji na rynku polskim i europejskim, tym bardziej jesteśmy przerażeni sposobem dystrybucji surowca drzewnego, który jako dobro narodowe powinien wspierać i stymulować polską gospodarkę w czasie kryzysu, a nie generować zyski jednostki organizacyjnej nadzorowanej przez Ministra Środowiska kosztem całego społeczeństwa, które to ostatecznie poniesie ciężar zwolnień pracowniczych i ograniczonych wpływów do budżetu. Nasi konkurenci z rynków europejskich z determinacją przejmują naszych klientów. Przywrócenie relacji handlowych będzie trwało latami i wymagało dużych nakładów – czytamy w liście, który przemysł drzewny w Polsce skierował do premiera.

Czego domaga się przemysł drzewny w Polsce?

Branża oczekuje natychmiastowych działań zmierzających do:

 • Korekty cen sprzedaży surowca na drugie półrocze 2023 r. o minus 20%.
 • Stworzenia zasad sprzedaży drewna na rok 2024 i lata następne, które będą promować przerób drewna w Polsce.
 • Powrotu do cen wyjściowych (wywoławczych) z 2021 roku na drewno sprzedawane przez Lasy Państwowe na przetargach. Lasy Państwowe podniosły ceny wywoławcze na drewno sprzedawane w 2023 roku o 40% w stosunku do cen z roku ubiegłego. Chcemy, aby rynek pokazał, ile rzeczywiście warte jest drewno.
 • Skutecznego arbitrażu przedstawicieli polskiego rządu w celu wypracowania kompromisu w sporze pomiędzy Lasami Państwowymi a FSC International.

Zdaniem sektora drzewnego spełnienie tych postulatów gwarantuje korzyści dla wszystkich stron. PGL Lasy Państwowe zachowają zdolność do realizacji celów statutowych, natomiast przemysł drzewny w Polsce dostanie szansę konkurowania na rynkach międzynarodowych. Z kolei Rząd polski, czyli społeczeństwo, zachowa ogromne wpływy do budżetu tytułem wszelakich danin jakie odprowadzamy proporcjonalnie do skali produkcji.

Pismo podpisali:

 • Piotr Poziomski – w imieniu Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego,
 • Jędrzej Kasprzak – w imieniu Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopodobnych w Polsce,
 • Michał Strzelecki – w imieniu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli,
 • Aneta Muskała – w imieniu Stowarzyszenia Papierników Polskich,
 • Roman Malicki – w imieniu Polskiego Komitetu Narodowego EPAL,
 • Janusz Komurkiewicz – w imieniu Związku Polskie Okna i Drzwi,
 • Longin Graczkowski – w imieniu Stowarzyszenia Przemysłu Tartacznego
 • Mirosław Florkiewicz – z imieniu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Przemysłu Drzewnego.