Newsroom

Ile wynosi deficyt w handlu zagranicznym?

Deficyt w handlu zagranicznym Polski w 2022 roku wyniósł 93,2 mld zł.

Ile wynosi deficyt w handlu zagranicznym?

GUS opublikował dane dotyczące obrotów towarowych handlu zagranicznego w 2022 r. Deficyt w handlu zagranicznym wyniósł 93,2 mld zł.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Jak podał GUS obroty towarowe handlu zagranicznego w 2022 roku wyniosły w cenach bieżących 1.618,6 mld zł w eksporcie i 1.711,8 mld zł w imporcie. W porównaniu z rokiem 2021 eksport wzrósł o 23,0%, natomiast import o 29,4%.

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 365,8 mld dolarów, natomiast import 387,0 mld dolarów (wzrost odpowiednio w eksporcie o 6,9%, a w imporcie o 12,7%). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 21,2 mld dolarów, natomiast w analogicznym okresie 2021 r. wyniosło -1,5 mld dolarów.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 346,2 mld euro, natomiast import 366,2 mld euro (wzrósł odpowiednio w eksporcie o 20,2%, a w imporcie o 26,5%). Ujemne saldo wyniosło 20,0 mld euro, podczas gdy w 2021 r. wyniosło -1,5 mld euro.

Deficyt w handlu zagranicznym w 2022 roku to 93,2 mld zł

Ujemne saldo wyniosło 93,2 mld zł, podczas gdy 2021 roku było także ujemne, ale wyniosło 7,0 mld zł. Ujemne saldo Polska odnotowała z krajami rozwijającymi się (-413,2 mld zł, tj. -92,9 mld dolarów, tj. -88,3 mld euro). Mniejszy był deficyt w handlu zagranicznym z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, bowiem wyniósł 27,5 mld PLN (-6,9 mld dolarów, tj. -6,0 mld euro).

Z kolei dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi. Wyniosło ono 347,5 mld zł (tj. 78,6 mld dolarów, tj. 74,3 mld euro), w tym z krajami UE 346,1 mld zł (tj. 77,9 mld dolarów, tj. 74,0 mld euro).

Najważniejsi partnerzy handlowi Polski

W 2022 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski nie odnotowano spadku w eksporcie, ani w imporcie w porównaniu do 2021 roku. Wyjątkiem był importu z Rosji, ponieważ spadł o 7,4%.

Udział Niemiec w eksporcie zmniejszył się w porównaniu z 2021 r. o 0,9 pkt proc. i wyniósł 27,9%, natomiast w imporcie spadł o 0,7 pkt proc. i stanowił 20,2%. Dodatnie saldo wyniosło 105,6 mld zł (tj. 23,7 mld dolarów, tj. 22,5 mld euro) wobec 101,7 mld zł (tj. 26,4 mld dolarów, tj. 22,3 mld euro) w 2021 roku.

Wśród państw, do których Polska w 2022 roku eksportowała najwięcej znalazły się:

 1. Niemcy (450,9 mld zł)
 2. Czechy (107,0 mld zł)
 3. Francja (92,8 mld zł)
 4. Wielka Brytania (78,5 mld zł)
 5. Holandia (74,6 mld zł)
 6. Włochy (74,0 mld zł)
 7. Stany Zjednoczone (48,0 mld zł)
 8. Słowacja (47,0 mld zł)
 9. Ukraina (45,6 mld zł)
 10. Szwecja (43,5 mld zł)

Wśród państw, z których Polska w 2022 roku importowała najwięcej znalazły się:

 1. Niemcy (345,3 mld zł)
 2. Chiny (252,3 mld zł)
 3. Włochy (80,1 mld zł)
 4. Stany Zjednoczone (73,4 mld zł)
 5. Rosja (72,0 mld zł)
 6. Holandia (64,9 mld zł)
 7. Czechy (52,4 mld zł)
 8. Francja (50,4 mld zł)
 9. Korea Południowa (40,7 mld zł)
 10. Belgia (38,3 mld zł)