Newsroom

Czy procedury sprzedaży drewna zostaną wstrzymane?

Branża meblarska chce, by Lasy Państwowe wstrzymały procedury sprzedaży drewna.

Czy procedury sprzedaży drewna zostaną wstrzymane?

6 marca 2023 roku Lasy Państwowe opublikowały nowy harmonogram sprzedaży drewna. Organizacje branżowe chcą, by procedury sprzedaży drewna na II półrocze 2023 roku zostały wstrzymane.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Krzysztof Konieczko, zastępca dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, ds. Ekonomicznych, działając z upoważnienia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wydał 6 marca 2023 roku komunikat w sprawie harmonogramu sprzedaży drewna na 2023 r. Jeszcze tego samego dnia licznik zaczął bić. Przedsiębiorcy mają czas do 16 marca na korektę wielkości zakupu drewna, a 20 marca ruszy I etap sprzedaży ofertowej.  Z takim obrotem spraw nie zgadzają się organizacje branżowe, które apelują do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, by procedury sprzedaży drewna zostały wstrzymane.

Harmonogram sprzedaży drewna na II półrocze 2023 r.

6-16 marca 2023 r. – Korekta wielkości zakupu drewna


Przedsiębiorcom posiadającym historię współpracy z PGL LP zostanie udostępniona w aplikacji PL-D informacja o zakupach drewna zrealizowanych w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2022 r. Wielkość zakupów jest podstawą obliczenia maksymalnej oferty zakupu, jaką będzie mógł złożyć przedsiębiorca w sprzedaży ofertowej na II półrocze 2023 roku.

W przypadku zastrzeżeń przedsiębiorcy do przedstawionej w PL-D wielkości zakupu drewna, należy złożyć wniosek o korektę w nadleśnictwie, którego niezgodność dotyczy. Wnioski o korektę należy złożyć także w przypadku przeniesienia wielkości zakupu na innego przedsiębiorcę, dokonanego zgodnie z zapisami § 4 Regulaminu sprzedaży w Portalu Leśno-Drzewnym na 2023 rok. Wnioski o korektę wielkości zakupu należy składać do 16 marca 2023 roku do godz. 15.00


20-24 marca 2023 r. – I etap sprzedaży ofertowej w PL-D na II półrocze 2023 r.


Od godziny 10.00 dnia 20 marca 2023 r. do godziny 12.00 dnia 24 marca 2023 r. przedsiębiorcy mogą składać oferty zakupu drewna w I etapie sprzedaży ofertowej w PL-D na II półrocze 2023 r. Oferta zakupu może wynosić maksymalnie 35% średniorocznej wielkości zakupu, dokonanej w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2022 r., rozliczanego osobno w grupach drewna:

  • wielkowymiarowego iglastego,
  • wielkowymiarowego liściastego (z wyłączeniem dębu i drewna grupy WDP),
  • wielkowymiarowego dębowego (z wyłączeniem drewna średniowymiarowego iglastego grupy S2B,
  • średniowymiarowego dębowego grupy grupy SDB,
  • grupy WDP i średniowymiarowego pozostałego (z wyłączeniem drewna średniowymiarowego iglastego grupy S2B i średniowymiarowego dębowego grupy S2B),
  • małowymiarowego.

Podpisywanie ofert zakupu złożonych w tym etapie będzie możliwe do godziny 15.00 dnia 24 marca 2023 r.

27 marca 2023 r. – Publikacja wyników I etapu sprzedaży ofertowej

28-30 marca 2023 r. II etap (dogrywka) sprzedaży ofertowej w PL-D na II półrocze 2023 roku

Od godziny 10.00 dnia 28 marca 2023 r. do godziny 12.00 dnia 30 marca 2023 r. przedsiębiorcy mogą składać oferty zakupu drewna w II etapie (dogrywce) sprzedaży ofertowej w PL-D na II półrocze 2023 r. Oferta zakupu w II etapie (dogrywce) stanowi różnicę między 35% średniorocznej wielkości zakupu drewna (maksymalną ofertą w I etapie jaką mógł złożyć przedsiębiorca), a ilością przypisu drewna uzyskanego w I etapie. Podczas składania ofert w dogrywce nie obowiązuje podział na grupy drewna. Podpisywanie ofert zakupu złożonych w II etapie (dogrywce) będzie możliwe do godziny 15.00 dnia 30 marca 2023 r.

31 marca 2023 r. – Publikacja wyników II etapu (dogrywki) sprzedaży ofertowej

31 marca 2023 r. – Publikacja wyników sprzedaży ofertowej na II półrocze 2023 r.

14 kwietnia 2023 r. Przewidywana publikacja systemowych aukcji internetowych w aplikacji e-drewno na II półrocze 2023 r.

17 kwietnia 2023 r. o godz. 7:00 – Przewidywane rozpoczęcie licytacji w aukcjach systemowych na II półrocze 2023 r.

18 maja 2023 r. – Przewidywane zakończenie licytacji w aukcjach systemowych na II półrocze 2023 r.

24 maja 2023 r. Przewidywana publikacja wyników licytacji w aukcjach systemowych na II półrocze 2023 r.

1 czerwca 2023 r. – Przewidywane ogłoszenie ostatecznych wyników procedur sprzedaży na II półrocze 2023 r.

Przewidywane ogłoszenie przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ostatecznych wyników procedur sprzedaży drewna na II półrocze 2023 r. Ogłoszenie będzie miało formę komunikatu opublikowanego na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego. Konsekwencją ogłoszenia komunikatu jest rozpoczęcie spisywania skonsolidowanych umów sprzedaży drewna na II półrocze 2023 r. Szczegółowe wyniki poszczególnych procedur sprzedaży będą dostępne dla przedsiębiorców po zalogowaniu się do aplikacji PL-D i aplikacji e-drewno.

Zakup drewna do produkcji pod znakiem zapytania

Osiem organizacji branżowych i najwięksi odbiorcy drewna z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe apelują o zmiany w harmonogramie sprzedaży drewna. Przedstawiciele branży argumentują to dynamicznymi zmianami popytu na ich wyroby. Firmy doświadczają obecnie kryzysu, wiele z nich walczy o przetrwanie, dlatego też organizacje, które podpisują się pod listem do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, proponują, by procedury sprzedaży drewna na II półrocze 2023 roku wystartowały na początku maja.

Poniżej pismo, które organizacje branżowe kierują do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Poznań, 10 marca 2023 roku

Pan Dyrektor Generalny PGL LP Józef Kubica

W imieniu przedstawicieli organizacji branżowych: Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego (PIGPD), Stowarzyszenia Papierników Polskich (SPP), Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce (SPPDwP), Polskiego Komitetu Narodowego EPAL (PKN EPAL), Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli (OIGPM), Związku Polskie Okna i Drzwi (POiD), Stowarzyszenia Przemysłu Tartacznego (SPT), Zespołu Roboczego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz firm, największych odbiorców drewna z PGL LP, prosimy o wstrzymanie procedur sprzedaży drewna na II półrocze 2023 roku, wynikających z harmonogramu sprzedaży drewna opublikowanego w komunikacie Dyrektora Generalnego PGL LP w dniu 6 marca br.

Prosimy o przesunięcie rozpoczęcia procedur sprzedaży drewna na początek maja.

Sytuacja związana z popytem na nasze wyroby zmienia się obecnie bardzo dynamicznie. Zmiana terminu procedur sprzedaży drewna pozwoli nam na lepsze dostosowanie zakupów do bardzo szybko zmieniających się uwarunkowań gospodarczych.

Prosimy o spotkanie w tej sprawie, w jak najszybszym terminie, abyśmy mogli przedstawić Państwu obecną sytuację rynkową.

Kryzys jakiego obecnie doświadczamy, to dla wielu firm prawdziwa walka o przetrwanie. Nienotowane spadki zamówień, zwolnienia, ograniczanie produkcji, wysokie ceny surowca dotknął wszystkie branże przemysłu meblowego od producentów mebli, płyt, papieru po tartaki, producentów palet. Nie jesteśmy w stanie dziś zdecydować w jakiej cenie i jakie drewno kupimy do produkcji w okresie od lipca do grudnia br.

Bardzo prosimy o uwzględnienie naszych postulatów, które w tak trudnym czasie pozwolą naszym firmom na lepsze dostosowanie się do uwarunkowań rynkowych.

Z poważaniem:

Marek Kubiak, Prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego

Z up. Mieczysław Rafał Szefler, Dyrektor PIGPD

dr inż. Jędrzej Kasprzak, Prezydent Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce