Newsroom

Produkcja i ceny wg danych GUS

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w marcu br. były niższe o 0,5%, zarówno w porównaniu do lutego 2020 r. jak i do marca 2019 r. Z kolei ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 3% r/r.

Produkcja i ceny wg danych GUS

W marcu br. produkcja sprzedana przemysłu była o 2,3% niższa w porównaniu z analogicznym miesiącem ub.r. Sprzedaż spadła najszybciej m.in. w produkcji mebli (o 14,7%).

Reklama
Banner targów IFFINA 2024 750x109 px

Ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, produkcja sprzedana przemysłu w marcu 2020 r. była o 2,3 proc. niższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2019 r. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja w marcu spadła o 4,8 proc.

W porównaniu do marca ub.r. produkcja sprzedana przemysłu była w poprzednim miesiącu niższa w 16 (spośród 34) działach przemysłu. Sprzedaż spadła najszybciej m.in. w produkcji mebli (o 14,7%).

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w marcu br. były niższe o 0,5%, zarówno w porównaniu do lutego 2020 r. jak i do marca 2019 r. Z kolei ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 3% r/r.

Dynamika produkcji sprzedanej w przemyśle w marcu br. jest pierwszym odczytem z realnej gospodarki, który obrazuje negatywny wpływ aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce na poziom aktywności gospodarczej. W związku z tym, że obostrzenia służące ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie całego kraju w marcu obowiązywały jedynie przez niewielką część miesiąca, w naszej ocenie pełny wpływ pandemii COVID-19 na polską gospodarkę widoczny będzie dopiero w kwietniu. Wówczas spodziewany jest spadek sprzedaży produkcji przemysłowej o ok. 5% w porównaniu do analogicznego okresu z ub.r.

Według danych GUS sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) w marcu br. była o 9 % niższa niż przed rokiem i jednocześnie o 3,3 % niższa w porównaniu z poziomem z lutego br. Nastąpił natomiast wzrost e-zakupów – w marcu udział sprzedaży internetowej zwiększył się do 8,1% wobec 5,6 %. w lutym.

W całym I kwartale bieżącego roku sprzedaż detaliczna była o 0,7% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub.r.

Na skutek ograniczeń w handlu detalicznym wprowadzonych w marcu w kontekście pandemii koronawirusa, spadek sprzedaży odnotowano w większości przedsiębiorstw. Wprowadzone ograniczenia w handlu tradycyjnym przełożyły się na wzrost e-zakupów. W marcu udział sprzedaży internetowej zwiększył się do 8,1% wobec 5,6% w lutym. Znacząco zwiększył się udział e-handlu w przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą mebli i sprzętu RTV i AGD – do 24,5% w marcu z 9,6% w lutym.

W kolejnych miesiącach można oczekiwać spadku sprzedaży detalicznej o ok. 10% Tempo spadku będzie zależało w dużym stopniu od tempa odmrażania gospodarki i znoszenia kolejnych restrykcji w handlu detalicznym. Spodziewamy się, że najsilniejszym ograniczeniem zakupów dotknięte zostaną dobra trwałego użytku.

Prognozy Ministerstwa Rozwoju są uzależnione od dalszego rozwoju sytuacji epidemicznej, skuteczności implementacji polityki gospodarczej, a także od zdolności producentów do adaptacji do nowych warunków funkcjonowania.