Edukacja

Wzornictwo w MŚP – zdobądź dofinansowanie

Cel finansowania w ramach Wzornictwo w MŚP to, jak podaje PARP, przeprowadzenie audytu wzorniczego, opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie.

Wzornictwo w MŚP – zdobądź dofinansowanie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła uruchomienie naboru Wzornictwo w MŚP, który finansowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW). Wnioski można składać od 7 maja do 2 lipca 2024 r.

Reklama
visby.pl banner z promocją na łóżko

Wzornictwo w MŚP ma wspierać polskie przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej w zakresie rozwijania i wdrażania, powstałych w ramach działań wzorniczych, nowych lub ulepszonych produktów. Celem działania jest podkreślenie znaczenia wzornictwa jako elementu budującego konkurencyjność oraz innowacyjność mikro, małych oraz średnich firm.

Wiele polskich firm posiada pomysły, jednak brak im odpowiedniej wiedzy oraz zasobów jak wymarzony produkt zaprojektować i wdrożyć. Odpowiedzią jest działanie PARP „Wzornictwo w MŚP”. W ramach naboru firma może przeprowadzić audyt wzorniczy oraz przygotować strategię wzorniczą, a następnie z wykorzystaniem pełnego procesu wzorniczego zaprojektować oraz wdrożyć nowy produkt. Dodatkowo, co jest ważne, przez cały czas realizacji projektu przedsiębiorca korzysta z wiedzy oraz doświadczenia projektanta wzorniczego – informuje PARP.

Wzornictwo w MŚP – co to znaczy?

Program jest skierowany do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw z terenu Polski Wschodniej, do którego zalicza się województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz część województwa mazowieckiego (z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego -zachodniego i wołomińskiego).

Kluczowym aspektem naboru jest podkreślenie znaczenia procesów wzorniczych nie tylko w kontekście estetycznym, ale również funkcjonalnym i użytkowym, co ma na celu lepsze dostosowanie produktów do potrzeb i oczekiwań klientów. PARP zwraca uwagę na to, że inwestycje w design są inwestycjami w przyszłość firmy, pozwalającymi na wyróżnienie się na rynku, zwiększenie atrakcyjności oferty oraz budowanie trwałych relacji z klientami – mówi Anna Forin, dyrektor w Departamencie Usług Proinnowacyjnych.

Łączna pula wsparcia wynosi 100 mln zł. Maksymalne dofinansowanie projektu może wynieść 3 mln zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 200 tys. zł.

Nabór startuje 7 maja br. i potrwa do 2 lipca br.

Na co można pozyskać dofinansowanie?

Działania objęte dofinansowaniem:

  • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,
  • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej, w tym związanych w procesem projektowania wzorniczego obejmującego projektowanie, prototypowanie oraz testowanie,
  • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
  • nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
  • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń. Ich wartość nie może jednak przekroczyć 10% wartości kosztów środków trwałych nabywanych w projekcie,
  • koszty usług szkoleniowych,
  • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Wsparcie nie może obejmować np. oprogramowania będącego samodzielnym produktem. O szczegółach informuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.