Newsroom

Mikołaj Dorożała spotkał się z leśnikami

Wiceminister Mikołaj Dorożała podczas spotkania z przedstawicielami związków zawodowych działających w leśnictwie.

Mikołaj Dorożała spotkał się z leśnikami

O czym wiceminister klimatu i środowiska – Mikołaj Dorożała – rozmawiał przedstawicielami związków zawodowych działających w leśnictwie?

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

4 marca 2024 r. Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska, spotkał się z przedstawicielami pięciu związków zawodowych działających w leśnictwie. Rozmowy dotyczyły między innymi udziału związkowców w procesie reformy gospodarki leśnej.

Wiceminister Mikołaj Dorożała na spotkaniu z przedstawicielami leśnictwa

W spotkaniu z wiceszefem resortu wzięli udział reprezentanci NSZZ „Solidarność”, Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, Związkowej NSZZ „Solidarność”-80, Związku Zawodowego „Budowlani” oraz Związku Zawodowego Pracowników Technicznych Leśnictwa.

Związkowcy przedstawili swoje obawy związane z moratorium o lasach. Spotkanie było również okazją do przekazania wiceministrowi, jakie są ich oczekiwania dotyczące udziału w procesie reformy gospodarki leśnej.

Wiceminister klimatu i środowiska, w odpowiedzi na zgłaszane postulaty, przedstawił ideę nowej filozofii podejścia ministerstwa do lasów, a także wskazał na ogromną rolę partycypacji społecznej w zarządzaniu lasami.

W wyniku rozmów ustalono, że przedstawiciele związków zawodowych zostaną zaproszeni do udziału w ogólnopolskiej naradzie o lasach. Dodatkowo strona związkowa weźmie udział w konsultacjach kluczowych dokumentów dotyczących przygotowania wspomnianej inicjatywy.

ZOBACZ TAKŻE: Lasy Państwowe – FSC – czy możliwa jest współpraca?

Uczestnicy spotkania zadeklarowali swoją otwartość na dialog. Wszystkie strony, które wzięły udział w poniedziałkowych rozmowach, chcą wziąć udział w kolejnych dyskusjach. Ważna jest dla nich możliwość wymiany poglądów. Deklarują także gotowość do dalszej współpracy.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska