Newsroom

Kto spełni postulaty branży drzewnej?

6 lutego 2024 r., po spotkaniu z kierownictwem Lasów Państwowych, przedstawiciele branży drzewnej przybyli do Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Kto spełni postulaty branży drzewnej?

Po raz pierwszy w tym roku odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji branży drzewnej. Lista postulatów i wniosków, które zostały zaprezentowane w Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Ministerstwie Rozwoju i Technologii, jest długa.

Reklama
Lectra banner śródtekstowy 7500x100 16.02.-15.03.2024

5 lutego 2024 r. z inicjatywy Piotra Poziomskiego, prezydenta Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, doszło do spotkania branży drzewnej. Jego rezultaty to, po pierwsze stworzenie wspólnej listy najważniejszych dla przemysłu spraw. Po drugie zaś mówienie jednym głosem i przedstawienie tychże postulatów Lasom Państwowym i kluczowym resortom. A było to możliwe dzięki dwóm spotkaniom, w których 6 lutego 2024 r. wzięli udział przedstawiciele przemysłu drzewnego.

W rozmowach uczestniczyli:

 • Piotr Poziomski – Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego,
 • Mirosław Florkiewicz – Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego,
 • Piotr Wójcik – Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli,
 • Janusz Turski – Stowarzyszenie Papierników Polskich,
 • Longin Graczkowski – Stowarzyszenie Przemysłu Tartacznego,
 • Jędrzej Kasprzak i Bartosz Bezubik – Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce,
 • Roman Malicki – Komitet Narodowy EPAL.

Rozmowy o przyszłości branży drzewnej

Jak poinformowała PIGPD, każda z obecnych osób przedstawiła swoje propozycje dotyczące przemysłu drzewnego. Rozmowy dotyczyły również planów rozwoju i przyszłości całej branży drzewnej. Następnie, po długich dyskusjach, określono wspólne postulaty i wnioski.

Reklama
Banne 300x250 px Furniture Romania ZHali Imre

Kolejnego dnia – 6 lutego 2024 r. – odbyło się spotkanie z Witoldem Kossem, Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych, któremu przedstawiono wspólne postulaty branży drzewnej. Pracowity dla przestawicieli przemysłu dzień zakończył się wizytą w Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Tam doszło do spotkania z wiceministrem Waldemarem Sługockim. Minister otrzymał przede wszystkim wykaz spraw, które mają ułatwić współpracę branży z Lasami Państwowymi. Przekazano mu również postulaty przemysłu drzewnego do ministerstw, które mają realny wpływ na funkcjonowanie branży drzewnej.

Wspólne spotkanie wszystkich organizacji było dobrze spędzonym czasem. Znaleźliśmy wiele wspólnych tematów, które pozwalają nam na budowanie silnej pozycji branży na rynku gospodarczym. Przed nami wiele wyzwań i oczekiwań. Jednym z nich jest edukacja i uświadamianie społeczeństwa w zakresie tematu ochrony lasów, przetwórstwa drewna i wykorzystania drewna w codziennym życiu – podsumowała spotkanie Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego.

Poniżej publikujemy pełną listę postulatów do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, jak również do poszczególnych ministerstw.

Postulaty organizacji branży drzewnej do DG LP

 • obniżenie cen wyjściowych w procedurach sprzedaży na II tercję 2024 roku o 40% w stosunku do cen wyjściowych na I tercję,
 • powrót do możliwości składania ofert do 70% posiadanych możliwości zakupu w sprzedaży ofertowej (PLD),
 • powołanie stałego zespołu składającego się z przedstawicieli Lasów Państwowych i przedstawicieli organizacji reprezentujących poszczególne branże przemysłu drzewnego ds. ustalenia zasad sprzedaży drewna na 2025 rok. Zasady sprzedaży drewna powinny promować przede wszystkim przerób drewna w Polsce.
 • wprowadzenie transparentności wyników sprzedaży – ujawnianie nazw firm, które zakupiły drewno po zakończeniu procedur sprzedaży, transparentności algorytmu kształtowania cen.
 • promowanie drewna jako „super materiału” i sposobu jego wytwarzania w zrównoważonym leśnictwie. Ponadto powołanie zespołu i stworzenie funduszu do spraw promocji drewna.
 • moratorium o ograniczeniu pozyskania drewna wprowadzone i głoszone bez konsultacji jest niedopuszczalne w przyszłości. Niezbędny jest dialog z całym sektorem leśno-drzewnym. Ochrona cennych przyrodniczo fragmentów lasów nie może ograniczyć dostępności drewna dla polskiego przemysłu drzewnego.

Wiceministrowi Waldemarowi Sługockiemu przedstawiono przede wszystkim wspólnie wypracowane tematy, w których MRiT powinno wspierać branżę drzewną we współpracy z Lasami Państwowymi.

Postulaty branży drzewnej do ministerstwa rozwoju i technologii

 • Korekta zasad sprzedaży na II trymestr 2024, przede wszystkim:

I. obniżenie cen wyjściowych w procedurach o 40% w stosunku do cen wyjściowych
na I trymestr

II. likwidacja możliwości składania 100% ofert wynikających z historii zakupów

 • Pełna transparentność oferowanego do sprzedaży drewna. Na rynek (na aukcje e-drewno) trafić powinna całość drewna zaplanowanego do pozyskania (na podstawie PUL), drewna z rezygnacji oraz drewna niesprzedanego w PLD i na aukcjach e-systemowych. Lasy Państwowe nie powinny grać podażą drewna.
 • Całość drewna kierowanego w pierwszej kolejności do przetwórców w Polsce w oparciu o preferencje zakupowe. Tym samym ograniczenie exportu poprzez oznaczenie wagi ceny na poziomie 60%.
 • Sprawne przywrócenie certyfikacji FSC.
 • Opracowanie długofalowej strategii funkcjonowania i rozwoju dla sektora leśno-drzewnego, wraz z przygotowaniem narzędzi wspierających transformację branżową.
 • Utrzymanie podaży drewna na poziomie zapewniający stabilny rozwój sektora drzewnego.
 • Powołanie zespołu do spraw opracowania zasad sprzedaży drewna.

Na spotkaniu przedstawiono także tematy i postulaty, jakie branża drzewna chce mocno zasygnalizować w MRiT, a także innych resortach, które mają wpływ na przemysł drzewny.

Poniżej pełna lista spraw z podziałem na ministerstwa.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

 • reaktywacja zespołu do spraw rozwoju przemysłu drzewnego z 2017 roku,
 • wsparcie modernizacji przemysłu drzewnego i meblarskiego,
 • promocja przemysłu drzewnego, papierniczego, jak również meblarskiego na rynkach zagranicznych.

Resort Edukacji Narodowej

 • odbudowa nauczania kadr dla przemysłu drzewnego i meblarskiego,
 • szczególny nacisk na szkolnictwo branżowe.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 • ułatwienia w zatrudnieniu pracowników z zagranicy.

Resort Klimatu i Środowiska

 • odblokowanie możliwości importu drewna poużytkowego, wprowadzenie krajowej klasyfikacji drewna poużytkowego,
 • wyeliminowanie dotowanego (zwolnienie z obowiązku opłat z tytułu emisji CO2) spalania pełnowartościowego drewna w energetyce zawodowej ( Ministerstwo Aktywów Państwowych),
 • wsparcie programu OZE dla naszego sektora,
 • dialog w kontekście ograniczania powierzchni użytkowych w LP, a ponadto program transformacji dla firm szczególnie dotkniętych,
 • przeciwdziałanie niekorzystnym dyrektywom EU w kontekście dekarbonizacji.

ZOBACZ TAKŻE: Przemysł drzewny na pierwszym spotkaniu w resorcie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 • polityka sankcji.

Źródło: Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego