Newsroom

Produkcja mebli w Polsce wzrosła, ale…

Według danych GUS produkcja mebli w Polsce wyniosła w 2022 r. 54,217 mld zł. Oznacza to, że była wyższa od produkcji mebli w 2021 r. o 9,6%.

Produkcja mebli w Polsce wzrosła, ale…

GUS podał oficjalne dane dotyczące produkcji wyrobów przemysłowych w 2022 roku. Wartość produkcji sprzedanej wyrobów własnych producentów w 2022 r. wzrosła w stosunku do roku 2021 o 30,4% i wyniosła 1.872,227 mld zł. Jak na tym tle wypadła produkcja mebli w Polsce?

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Jak podaje GUS w 2022 roku, w stosunku do roku 2021 wartość produkcji sprzedanej wyrobów wzrosła we wszystkich działach należących do sekcji Wyroby górnictwa i wydobywania oraz Wyroby przetwórstwa przemysłowego. Wyjątkiem były działy Rudy metali (spadek o 0,6%) oraz Wyroby tekstylne (spadek o 0,5%).

Rekordowe górnictwo

Największe wzrosty odnotowano w sekcji Produkty górnictwa i wydobywania (wzrost r/r o 93,7%). Na drugim miejscu jest dział Koks, brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (wzrost r/r o 81,3%). Wzrost powyżej średniej krajowej odnotował także dział Chemikalia i wyroby chemiczne (o 39,3%). Niewiele mniejsze wzrosty miały działy Artykuły spożywcze (o 32,8%) oraz Papier i wyroby z papieru (o 30,6%).

ZOBACZ TAKŻE: Walka polskiej branży meblarskiej z kryzysem trwa

Należy jednak w tym miejscu nadmienić, że opublikowane przez GUS dane dotyczące produkcji wyrobów przemysłowych podawane są w cenach bieżących. Dotyczą ponadto wyłącznie firm zatrudniających minimum 10 osób.

Więcej paliw

W stosunku do poprzedniego roku, w 2022 r. największy wzrost udziału w wartości produkcji sprzedanej wyrobów zanotowano dla działu Koks, brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (o 2,9 pkt proc.).

Z kolei największy spadek udziału (o 0,6 pkt proc.) zanotowano dla działów:

  • Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych,
  • Komputery, wyroby elektroniczne i optyczne,
  • Pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy.

A jak wypada produkcja mebli w Polsce?

Według danych GUS produkcja mebli w Polsce wyniosła w 2022 r. 54,217 mld zł. Oznacza to, że była wyższa od produkcji mebli w 2021 r. o 9,6%. A jak to wygląda w przypadku poszczególnych grup asortymentowych?

W przypadku mebli do siedzenia, tapicerowanych, o konstrukcji drewnianej, to produkcja tego asortymentu w Polsce wyniosła 13,492 mln sztuk. Oznacza to spadek w porównaniu do wyniku z roku 2021 o 13,7%. Z kolei jeśli chodzi o meble drewniane, do pokojów stołowych i salonów, to produkcja w 2022 wyniosła 39,219 mln sztuk. W tym przypadku był to wzrost r/r o 16,4%.