Newsroom

Jak firmy radzą sobie z transformacją cyfrową?

1/4 firm już rozpoczęła wdrażanie zmian związanych z transformacją cyfrową. Fot. DCStudio.

Jak firmy radzą sobie z transformacją cyfrową?

Pandemia przeniosła wiele dziedzin życia do Internetu. Reakcją na kryzys stała się cyfryzacja. To również jeden z priorytetów firm na przyszły rok. W co będą inwestować przedsiębiorcy?

Reklama
visby.pl banner z promocją na łóżko

Liderzy firm prywatnych wskazują, że kryzys wywołany pandemią miał największy wpływ na przyspieszenie transformacji cyfrowej w ich organizacjach. W badaniu przeprowadzonym przez firmę doradczą Deloitte „Kryzys katalizatorem zmian: przyspieszenie transformacji” odpowiedziało tak aż 69% ankietowanych. Ponad jedna trzecia respondentów przyznała, że w ich przedsiębiorstwach transformacja cyfrowa była reakcją na kryzys, a zaledwie jedna czwarta badanych organizacji rozpoczęła ją przed wybuchem pandemii.

Najnowsze globalne badanie przeprowadzone przez Deloitte Private pokazuje, że firmy prywatne na całym świecie w wyniku pandemii przyspieszyły cyfrową transformację poprzez zwiększenie inwestycji w technologie i ich wdrożenie. Technologia jest obok wzrostu produktywności (ukierunkowanie na klienta, innowacje produktowe, wzrost przychodów) jednym z dwóch obszarów, w których ankietowani robili największe postępy w zakresie budowania odporności przedsiębiorstwa. 18% respondentów deklaruje, że kwestie przyspieszenia transformacji cyfrowej ma w pełni opracowane, 45% jest w połowie drogi, a jedna czwarta rozpoczęła wdrażanie zmian.

Jakie korzyści płyną z cyfryzacji?

Transformacja cyfrowa jest drugą, tuż za wzrostem produktywności, strategią rozwoju dla badanych firm na najbliższy rok – odpowiedziało tak 43% respondentów – i trzecią na najbliższe trzy lata (42%).

Respondenci mają duże oczekiwania co do korzyści, jakie inwestycje technologiczne przyniosą ich organizacjom. Wierzą, że transformacja cyfrowa przyczyni się między innymi do zwiększenia zaangażowania klientów, wzrostu sprzedaży, wzmocnienia zdolności zarządzania oraz minimalizacji kosztów – mówi Jan Michalski, partner w dziale konsultingu Deloitte, lider Deloitte Digital CE.

ZOBACZ TAKŻE: Ile Polacy wydają na meble, a ile na remont?

Warto odnotować, że dziś wiele firm jest znacznie bliżej realizacji tych ambicji niż przed pandemią. Prawie siedmiu na dziesięciu zapytanych stwierdziło, że transformacja cyfrowa w ich przedsiębiorstwach znacznie przyspieszyła w czasie kryzysu. Podczas gdy ponad jedna czwarta firm na świecie rozpoczęła transformację przed wybuchem epidemii COVID-19, 36% respondentów stwierdziło, że rozpoczęło ją dopiero w odpowiedzi na kryzys. Tak samo kształtują się odpowiedzi firm z Europy Środkowej. Co istotne, organizacje o wysokiej odporności znacznie częściej niż te o niskiej odporności (odpowiednio 80% do 43%) odpowiadały, że ich proces transformacji cyfrowej został przeprowadzony przed kryzysem lub jest w trakcie.

Jak pandemia przyśpiesza transformację cyfrową?

COVID-19 w ciągu kilku tygodni wymusił radykalne zmiany w zachowaniach i potrzebach klientów, przeniósł znaczną część gospodarki do Internetu, a w obliczu zagrożenia konsumenci zaczęli częściej i chętniej korzystać z możliwości cyfrowych. Jedna czwarta ankietowanych przewiduje, że jednym z trzech największych zagrożeń dla rozwoju firmy w ciągu najbliższego roku będą potencjalne ataki cybernetyczne. Te obawy nieco wzrastają w perspektywie trzech najbliższych lat.

Stąd też specjaliści z Deloitte przewidują, że bezpieczeństwo informacji będzie największym obszarem wydatków na technologie w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Takie inwestycje w najbliższym roku planuje 39% badanych. Na drugim miejscu jest chmura obliczeniowa (38%), a za nią analityka danych (37%). Znaczna część respondentów przewiduje również, że ich firmy będą inwestować w technologie wschodzące, takie jak robotyka (20%), autonomiczne pojazdy (13%) i drony (11%).

ZOBACZ TAKŻE: Ranking mebli według wyszukiwarki Google

Firmy mogą dodatkowo zmaksymalizować inwestycje w obszary technologiczne. Jednym z trendów jest udoskonalanie procesów planowania za pomocą zaawansowanych technologicznie platform strategicznych. Pomogą one liderom firm prywatnych wykorzystywać analitykę danych do rozważenia przyszłych scenariuszy w szerszym i bardziej precyzyjnym zakresie – podsumowuje Wiesław Kotecki, partner w dziale konsultingu Deloitte, lider Customer Strategy & Applied Design w Deloitte Digital CE.