Newsroom

FSC nie dla Rosji

Koniec z FSC w Rosji.

FSC nie dla Rosji

Forest Stewardship Council (FSC) ogłosiło wycofanie pozostałych certyfikatów gospodarki leśnej w Rosji przez jednostki certyfikujące.

Komunikat opublikowany 30 marca przez Krajową Reprezentację FSC International informuje, iż wycofanie certyfikatów gospodarki leśnej wynika z decyzji Assurance Services International (ASI – globalna organizacja nadzorująca pracę jednostek certyfikujących) o zakończeniu działań kontrolnych w zakresie FSC w Rosji. Już wiadomo, że decyzja ASI wejdzie w życie 1 maja 2023 r. i zostanie poddana rewizji gdy warunki z powrotem pozwolą na prowadzenie działań kontrolnych.

FSC przekazało, że głównym powodem decyzji ASI, podjętej na podstawie oceny ryzyka, jest rosnące zagrożenie dla integralności systemu w Rosji. Wynika ono z braku możliwości zagwarantowania bezpieczeństwa osobom zaangażowanym w działania kontrolne. Ponadto istnieją ograniczenia w prowadzeniu działalności w tym kraju wynikające z ograniczonego dostępu i sankcji. Wraz z zakończeniem działalności nadzorczej ASI w Rosji, jednostki certyfikujące nie będą już akredytowane do prowadzenia audytów według standardów FSC w tym kraju – czytamy w wyjaśnieniu.

Koniec z FSC w Rosji

Wycofanie wszystkich certyfikatów FSC z terenów rosyjskich to kolejny krok po ubiegłorocznej decyzji Rady Dyrektorów FSC, która została podjęta natychmiast po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę i doprowadziła do zawieszenia certyfikatów umożliwiających handel materiałami i produktami certyfikowanymi FSC w Rosji i na Białorusi. Jak informuje FSC, zawieszone wówczas certyfikaty również zostaną teraz wycofane – po 12 miesiącach zawieszenia, najpóźniej do 8 kwietnia 2023 roku.

ZOBACZ TAKŻE: FSC zajmuje stanowisko wobec wojny

FSC International choć żałuje, że nie może utrzymać certyfikacji gospodarki leśnej w Rosji, to pozostaje skupione na utrzymaniu ochrony lasów o wysokich wartościach ochronnych (HCV – High Conservation Value) i nienaruszonych krajobrazach leśnych (Intact Forest Landscapes). Stan tych cennych lasów sprzed wojny będzie podstawą do oceny odpowiedzialnego zarządzania nimi w okresie wycofania certyfikacji. Ponadto FSC zapowiada, że nie zaakceptuje przekształcania lasów, zwłaszcza tych o wysokich wartościach ochronnych, które to wartości muszą pozostać nienaruszone.

Jeśli chodzi o inne dobrowolne systemy certyfikacji, które pojawiły się w Rosji, FSC nie udzieli poparcia takim inicjatywom. Jednakże FSC nie będzie stawać na drodze żadnej organizacji, która kieruje się swoją misją i skupia się na interesariuszach, a która stara się stosować równie rygorystyczne wymogi w celu utrzymania zrównoważonej gospodarki leśnej – czytamy w komunikacie FSC.

Z publikacji wynika, że FSC zależy na zachowaniu wysokich standardów ochrony lasów na terenie Rosji i dlatego zamierza kontynuować dialog ze wszystkimi stronami, które podzielają ten cel. Organizacja ma nadzieję, że utrzymanie dialogu ułatwi w przyszłości przywrócenie certyfikacji w tym kraju.

FSC zdaje sobie również sprawę z tego, że przedłużający się kryzys źle wpływa na łańcuchy dostaw dla posiadaczy certyfikatów na całym świecie i dlatego, wraz z partnerami i członkami organizacji, prowadzi intensywne działania w celu wypełnienia tej luki.