Newsroom

Bez certyfikatów FSC w części obszaru Ukrainy

FSC w Ukrainie

Bez certyfikatów FSC w części obszaru Ukrainy

Reklama
Meblarski-1000-banner-srodtekstowy-750x100-gif-miesiecznik-i-portal-informacyjny-branzy-meblarskiej-biznes-meble-pl

FSC będzie wymagać zawieszenia certyfikatów na obszarach Ukrainy objętych konfliktem zbrojnym. Organizacja usprawni procesy audytu certyfikatów na obszarach nieobjętych konfliktem.


Jak poinformowała 4 kwietnia Forest Stewardship Council (FSC), organizacja pozostaje zdeterminowana, aby w miarę możliwości nadal wspierać ukraińskich posiadaczy certyfikatu, dlatego pozwoli jednostkom certyfikującym (niezależnym audytorom) kontynuować pracę w obszarach nieobjętych wojną, na przykład poprzez zdalne audyty i wydłużanie czasu między audytami do ponad roku, jeśli będzie taka konieczność.

Aby wesprzeć posiadaczy certyfikatów na Ukrainie w utrzymaniu ich certyfikacji, FSC opublikowało zestaw odstępstw i interpretacji. Mają one zastosowanie w okolicznościach, w których audyt na miejscu nie jest możliwy lub wykonalny, ponieważ organizacja znajduje się w regionie lub wymaga podróży przez region o wykazanym ryzyku dla życia lub zdrowia audytorów. Zbiór odstępstw obejmuje środki, takie jak opcje odroczenia audytów i umożliwienie audytów zdalnych dla scenariuszy niskiego ryzyka lub audyty hybrydowe, w zależności od oceny ryzyka przeprowadzonej przez jednostki certyfikujące. Zestaw odstępstw i interpretacji (w jęz. angielskim) można znaleźć tutaj.

Jednocześnie FSC musi nadal chronić integralność systemu FSC. W zaatakowanych regionach Ukrainy przepisy rządowe nie mogą być egzekwowane, a audytorzy nie mogą wykonywać swojej pracy w bezpieczny sposób. Czynniki te dramatycznie zwiększają ryzyko, że lasy nie będą zarządzane zgodnie ze standardami FSC, dlatego FSC nie ma innego wyjścia, jak wymagać zawieszenia odpowiednich certyfikatów. Zawieszenie wejdzie w życie 4 maja 2022 r.

FSC ściśle współpracowało z ukraińskimi partnerami, aby zapewnić możliwie najściślejsze wskazówki dotyczące lokalizacji stref konfliktu zbrojnego. Nie jest to proste zadanie, biorąc pod uwagę nieprzewidywalność wojny. FSC prosi jednostki certyfikujące, posiadaczy certyfikatów i inne zainteresowane strony o dokonanie tej oceny najlepiej, jak potrafią. W tym celu FSC zidentyfikowało trzy kategorie źródeł informacji dotyczących lokalizacji stref konfliktu:

 • Źródła publiczne*
 • Agencja Zasobów Lasów Państwowych Ukrainy (dla lasów państwowych)
 • Bezpośrednio od władz lokalnych na Ukrainie


Posiadacze certyfikatów importujący materiał FSC z Ukrainy są zobowiązani do zmiany swojego systemu należytej staranności dla łańcucha dostaw, aby uniknąć zaopatrywania się w strefach konfliktu zbrojnego.

Więcej informacji można znaleźć w zestawie decyzji FSC dotyczących Ukrainy.

* Źródła publiczne to między innymi:

 • Agencja Zasobów Lasów Państwowych Ukrainy
 • Państwowa Agencja ds. Sytuacji Nadzwyczajnych
 • Ministerstwo Obrony Ukrainy
 • Ministerstwo Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych Ukrainy
 • Państwowe Biuro Śledcze
 • Służba Bezpieczeństwa Ukrainy
 • Siły Zbrojne Ukrainy
 • Liveuamap
 • Państwowa Policja Ukrainy
 • Państwowa Służba Graniczna Ukrainy

Źródło: FSC.org