Newsroom

Bez certyfikatów FSC na obszarze Ukrainy

Koniec FSC na obszarze Ukrainy.

Bez certyfikatów FSC na obszarze Ukrainy

FSC będzie wymagać zawieszenia certyfikatów na obszarze Ukrainy objętym konfliktem zbrojnym. Organizacja usprawni procesy audytu certyfikatów na obszarach, których nie obejmuje wojna.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100


Jak poinformowała 4 kwietnia Forest Stewardship Council (FSC), organizacja pozostaje zdeterminowana, aby w miarę możliwości nadal wspierać ukraińskich posiadaczy certyfikatu, dlatego pozwoli jednostkom certyfikującym (niezależnym audytorom) kontynuować pracę na obszarze Ukrainy nieobjętym wojną, na przykład poprzez zdalne audyty i wydłużanie czasu między audytami do ponad roku, jeśli będzie taka konieczność.

Aby wesprzeć posiadaczy certyfikatów na Ukrainie w utrzymaniu ich certyfikacji, FSC opublikowało zestaw odstępstw i interpretacji. Mają one zastosowanie w okolicznościach, w których audyt na miejscu nie jest możliwy lub wykonalny, ponieważ organizacja znajduje się w regionie lub wymaga podróży przez region o wykazanym ryzyku dla życia lub zdrowia audytorów. Zbiór odstępstw obejmuje środki, takie jak opcje odroczenia audytów i umożliwienie audytów zdalnych dla scenariuszy niskiego ryzyka lub audyty hybrydowe, w zależności od oceny ryzyka przeprowadzonej przez jednostki certyfikujące. Zestaw odstępstw i interpretacji (w jęz. angielskim) można znaleźć tutaj.

ZOBACZ TAKŻE: FSC zajmuje stanowisko wobec wojny na obszarze Ukrainy

Jednocześnie FSC musi nadal chronić integralność systemu FSC. Na obszarze Ukrainy, który został zaatakowany przez Rosję, przepisy rządowe nie mogą być egzekwowane, a audytorzy nie mogą wykonywać swojej pracy w bezpieczny sposób. Czynniki te dramatycznie zwiększają ryzyko, że lasy nie będą zarządzane zgodnie ze standardami FSC, dlatego FSC nie ma innego wyjścia, jak wymagać zawieszenia odpowiednich certyfikatów. Zawieszenie wejdzie w życie 4 maja 2022 r.

FSC ściśle współpracowało z ukraińskimi partnerami, aby zapewnić możliwie najściślejsze wskazówki dotyczące lokalizacji stref konfliktu zbrojnego. Nie jest to proste zadanie, biorąc pod uwagę nieprzewidywalność wojny. FSC prosi jednostki certyfikujące, posiadaczy certyfikatów i inne zainteresowane strony o dokonanie tej oceny najlepiej, jak potrafią. W tym celu FSC zidentyfikowało trzy kategorie źródeł informacji dotyczących lokalizacji stref konfliktu:

 • Źródła publiczne*
 • Agencja Zasobów Lasów Państwowych Ukrainy (dla lasów państwowych)
 • Bezpośrednio od władz lokalnych na Ukrainie


Posiadacze certyfikatów importujący materiał FSC z Ukrainy są zobowiązani do zmiany swojego systemu należytej staranności dla łańcucha dostaw, aby uniknąć zaopatrywania się w strefach konfliktu zbrojnego.

Więcej informacji można znaleźć w zestawie decyzji FSC dotyczących Ukrainy.

* Źródła publiczne to między innymi:

 • Agencja Zasobów Lasów Państwowych Ukrainy
 • Państwowa Agencja ds. Sytuacji Nadzwyczajnych
 • Ministerstwo Obrony Ukrainy
 • Ministerstwo Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych Ukrainy
 • Państwowe Biuro Śledcze
 • Służba Bezpieczeństwa Ukrainy
 • Siły Zbrojne Ukrainy
 • Liveuamap
 • Państwowa Policja Ukrainy
 • Państwowa Służba Graniczna Ukrainy

Źródło: FSC.org