Newsroom

Apel meblarzy do Lasów Państwowych

OIGPM opublikowała treść pisma, które 28 kwietnia br. Jan Szynaka, prezes Izby skierował do Andrzeja Koniecznego, dyrektora generalnego LP.

Apel meblarzy do Lasów Państwowych

W związku z nierozpatrzeniem przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych postulatów Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, Jan Szynaka, prezes OIGPM, skierował kolejne pismo do Andrzeja Koniecznego, dyrektora generalnego LP.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Jak poinformowała 5 maja br. Izba, negatywne skutki obecnego kryzysu gospodarczego wywołują uzasadniony niepokój o przyszłość firm zajmujących się przetwórstwem drewna i produkcją mebli. Obawy o to, że działalność wielu podmiotów przemysłu drzewnego i branży meblarskiej zostanie w bardzo poważnym stopniu ograniczona, a znaczna ich część zakończy funkcjonowanie, są całkowicie uzasadnione. W celu uniknięcia zapaści ekonomicznej powyższe sektory potrzebują zdecydowanego, odczuwalnego wsparcia ze strony instytucji państwowych, w tym przede wszystkim Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

OIGPM opublikowała treść pisma, które 28 kwietnia br. Jan Szynaka, prezes Izby skierował do Andrzeja Koniecznego, dyrektora generalnego LP. Apel branży został przesłany także do wiadomości Andrzeja Dudy, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Jadwigi Emilewicz, Minister Rozwoju, Michała Wosia, Ministra Środowiska i Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów.

Oto pełna treść pisma OIGPM do Lasów Państwowych:

W nawiązaniu do komunikatu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z dnia 23 kwietnia 2020 roku podpisanego przez Pana Dyrektora Bogusława Piątka, odwołującego się wyłącznie do jednego z wniosków przemysłu drzewnego, o nie naliczaniu odsetek ustawowych przy wydłużonych terminach płatności, poruszonego także w komunikacie LP z dnia 2 kwietnia 2020 roku, z przykrością muszę stwierdzić, że żaden z głównych postulatów zgłoszonych przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli w dniu 6.04.2020 roku, mających na celu złagodzenie skutków obecnego kryzysu w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2 nie został przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych rozpatrzony.

Z pierwszej części komunikatu z dnia 23.04.2020 można bowiem odnieść błędne wrażenie, że branża drzewna nie została dotknięta przez trwający kryzys i nic złego się nie dzieje. Realizacja umów zawartych na rok 2020 następuje zgodnie z postanowieniami w nich zawartymi, a harmonogramy odbioru surowca drzewnego są realizowane bez zastrzeżeń.

Tymczasem narastające obecnie bardzo poważne problemy gospodarcze, w przypadku braku zdecydowanego, odczuwalnego wsparcia ze strony Instytucji Państwowych, w tym przede wszystkim Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, doprowadzą do zapaści ekonomicznej bardzo dużej liczby firm zajmujących się przetwórstwem drewna i produkcją mebli. W konsekwencji doprowadzi to do ogromnego kryzysu ekonomicznego w całym przemyśle drzewnym, w tym również w przemyśle meblarskim. Ponadto zmniejszenie popytu na wyroby meblarskie spowodowało dużą presję na obniżenie cen sprzedawanych mebli, a w konsekwencji skutkować będzie to znacznym spadkiem przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych, obniżeniem płynności finansowej przedsiębiorstw i nieterminową realizacją zobowiązań handlowych.

Negatywne skutki obecnego kryzysu gospodarczego wywołują uzasadniony niepokój o przyszłość naszych firm zarówno w perspektywie krótkoterminowej (2020 rok), jak i w kolejnych latach po ustaniu pandemii. Obawiamy się, że działalność wielu firm z branży drzewnej zostanie w bardzo poważnym stopniu ograniczona, a znaczna ich część zakończy funkcjonowanie. Dlatego też radykalne działania są bezwzględnie konieczne dla utrzymania nie tylko miejsc pracy w tej gałęzi przemysłu, ale przede wszystkim zapewnienia możliwości odbudowy w ciągu najbliższych lat całej branży przemysłu drzewnego. Podejmujemy, jako cała branża przemysłu drzewnego, szereg radykalnych działań zmierzających do utrzymania zdolności produkcyjnych, a co za tym idzie utrzymywania miejsc pracy i zachowania zdolności regulowania zobowiązań, w tym podatkowych.

Odnosząc się do treści obu komunikatów LP, tj. komunikatu z dnia 02.04.2020 oraz komunikatu z dnia 23.04. 2020 roku nadal uważamy za konieczne umożliwienie bardzo szerokich zmian harmonogramów do podpisanych umów. Powinno to dotyczyć w jednakowy sposób, także umów zawartych na portalu e-drewno, co oznaczałoby automatyczne wydłużenie terminów realizacji tych umów. Nie mamy żadnej pewności, że zaraz po złagodzeniu skutków kryzysu wzrosną zamówienia na produkty drzewne i meblarskie, a analizując chociażby nastroje konsumenckie jest to wręcz niemożliwe. W przypadku firm, które rezygnują całkowicie z harmonogramów odbioru drewna, taki surowiec powinien trafiać po obniżeniu ceny wyjściowej na e-drewno.

W wyżej wymienionych komunikatach Lasów Państwowych (z dnia 2 kwietnia 2020 roku oraz 23.04.2020) jest odwołanie do ustawy antykryzysowej, której obecne brzmienie w opinii Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych nie pozwala na wprowadzenie wszystkich udogodnień o jakie prosimy. Dlatego w naszej ocenie Lasy Państwowe powinny podjąć konieczną inicjatywę w tym zakresie, ażeby rozwiązania dotyczące obrotu drewnem zostały stosownie uregulowane. Z pewnością obecna sytuacja rynkowa wymaga innego, nowego podejścia do cen kontraktowych. Nie podzielamy opinii, zawartej w komunikacie LP z dnia 23.04, że nie ma przesłanek do regulacji cen surowca. Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę przedstawicielom LP, że ceny polskiego surowca drzewnego nie są konkurencyjne na rynkach europejskich. Dlatego naszym zdaniem koniecznym rozwiązaniem w tej kryzysowej sytuacji jest generalne obniżenie poziomu wszystkich cen, zawartych w poszczególnych umowach o jednakową dla wszystkich wartość. Pozwoliłoby to z jednej strony na zachowanie proporcji cenowych ukształtowanych w poszczególnych procedurach sprzedaży, a z drugiej strony byłoby znaczącym wsparciem dla firm pogrążonych w kryzysie.

Oczywistym jest dla nas, że postulowane rozwiązania będą obciążeniem dla LP, a tym samym Skarbu Państwa, jednakże aktualna pandemia i sytuacja z tego wynikła jest bez precedensu.