Webinary

Działanie 1.4 Wzornictwo w MŚP: co warto wiedzieć?

Działanie 1.4 Wzornictwo w MŚP to temat webinaru organizowanego przez PARP 28 maja 2024 r.

Działanie 1.4 Wzornictwo w MŚP: co warto wiedzieć?

Działanie 1.4 Wzornictwo w MŚP – o czym warto wiedzieć, składając wniosek o dofinansowanie i realizując projekt? To temat webinaru, który Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje 28 maja.

PARP zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w webinarze, który przybliży zasady naboru i oceny wniosków o dofinansowanie, składanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW) – Działanie 1.4 Wzornictwo w MŚP. Odbiorcami webinaru są przedsiębiorcy z sektora MŚP. Natomiast nabór wniosków potrwa do 2 lipca br.

ZOBACZ TAKŻE: Wzornictwo w MŚP – zdobądź dofinansowanie

Działanie Wzornictwo w MŚP ma na celu kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania firm do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez nie produktów, co w efekcie przyczyni się do poprawienia ich pozycji rynkowej.

Finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na opracowanie strategii wzorniczej, jak również jej wdrożenie w przedsiębiorstwie.

Na co można pozyskać dofinansowanie?

Działania, które obejmuje dofinansowanie:

  • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,
  • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej, w tym związanych w procesem projektowania wzorniczego obejmującego projektowanie, prototypowanie oraz testowanie,
  • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
  • nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
  • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń. Ich wartość nie może jednak przekroczyć 10% wartości kosztów środków trwałych nabywanych w projekcie,
  • koszty usług szkoleniowych,
  • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Program webinaru Działanie 1.4 Wzornictwo w MŚP

Rozpoczęcia spotkania. Wprowadzenie do działania 1.4 FEPW

10:10 – 12:00

  • Daniel Węgrzynek, zastępca dyrektora, Departament Usług Proinnowacyjnych, PARP

Działanie 1.4 Wzornictwo w MŚP – o czym warto wiedzieć, składając wniosek o dofinansowanie i realizując projekt

10.10 – 12.00

  • Ewa Jarząbek – Makarowicz, ekspert Departamentu Usług Proinnowacyjnych, PARP
  • Agnieszka Gutowska, główny specjalista Departament Usług Proinnowacyjnych, PARP

ZAPISY NA WEBINAR