Edukacja

Miliony pod tonami mebli

Salone Internazione del Mobile w Mediolanie to najważniejsze i najbardziej prestiżowe na świecie targi. Wbrew zapowiedziom, narodowe stoisko informacyjne nie pojawiło się na Fiera Milano.

Miliony pod tonami mebli

Ministerstwo Rozwoju opracowało programy promocji dla dwunastu branż. Cel jest chwalebny – promowanie rodzimych, markowych produktów oraz wzmacnianie wizerunku polskiej gospodarki na świecie, a wartość projektu imponująca – 153,95 mln zł. W dwunastce znalazła się także branża meblarska. Czy warto więc ustawić się w kolejce po miliony?

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Temat promocji polskich mebli od zawsze budził dużo emocji. Emocji, które powoli opadają po różnego rodzaju dyskusjach i debatach dotyczących marki „Polskie Meble”, by w którymś momencie powrócić, tak jak to się dzieje i tym razem. Oto bowiem 1 marca br. pojawiła się najnowsza wersja program promocji branży meblarskiej. Opracowano go w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

Na stronie Ministerstwa Rozwoju czytamy: Udział przedsiębiorców w programie promocji sfinansowany zostanie ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach programu opracowano wykaz działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, który uzupełniono o tzw. działania ogólne promujące polską branżę meblarską. Program promocji przygotowano w taki sposób, aby zapewnić komplementarność działań podejmowanych na rzecz promocji polskiego sektora meblarskiego.

Dla kogo miliony?

Z informacji opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju wynika, iż program skierowano do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z kategorii działalności (PKD 20072): 31.0 – produkcja mebli lub 74.1 – działalność w zakresie specjalistycznego projektowania. Czas realizacji obejmuje prawie 3 lata, czyli od 10 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. Jak informuje ministerstwo, przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych. Maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowanych, objętych wsparciem finansowym, nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł.

Co trzeba zrobić?

Największe emocje wzbudzają jak zwykle wymogi ustanowione przez ministerstwo. Na stronie resortu czytamy m.in. o zakresie działań obligatoryjnych, w których muszą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu. Przedsiębiorca musi wybrać przynajmniej jeden z pozaunijnych rynków perspektywicznych, który będzie zgodny ze strategią ekspansji firmy. Do wyboru mamy: Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Turcja, Rosja, Kazachstan, a także Indie.

Ponadto w trakcie trwania programu, firma musi wziąć udział w charakterze wystawcy w przynajmniej czterech działaniach targowych. To jeszcze nie koniec. Wśród wymagań stawianych przez ministerstwo jest też zobowiązanie do zakupu przez przedsiębiorcę przynajmniej jednej usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspektywiczne, w związku z udziałem w targach odbywających się na tych rynkach.

Usługi doradcze muszą zostać nabyte od podmiotu posiadającego potencjał do świadczenia usługi doradczej, w postaci oddziału firmy, jej przedstawicielstwa lub współpracowników na rynku, którego dotyczy przedmiotowa usługa doradcza lub od podmiotu bezpośrednio działającego na tym rynku – czytamy na stronie ministerstwa. Lista wymagań jest długa, nie sposób wymienić wszystkich. Zainteresowanych odsyłamy na stronę Ministerstwa Rozwoju.

Gdzie warto być?

Za nami najważniejsze i najbardziej prestiżowe na świecie targi Salone Internazione del Mobile w Mediolanie. Wbrew zapowiedziom, narodowe stoisko informacyjne nie pojawiło się na Fiera Milano. Z informacji udzielonych nam przez Wydział Branżowych Programów Promocji Departament Polityki Eksportowej wynika, że faktycznie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Rzymie planował organizację stoiska narodowego podczas targów „iSaloni” w Mediolanie. Jednak ze względu na odmowę organizatora targów, WPHI nie zorganizowało stoiska na w/w targach. Niemniej jednak w planach jest organizacja stoiska podczas kolejnych edycji targów (patrz punkt 13 w tabeli).

Wystawą, z której możemy w przyszłości brać przykład, a która po raz kolejny(!) pojawiła się na terenie targów w Mediolanie, była szwedzka ekspozycja „Swedish Design Goes Milan 2017”. To inicjatywa, przy organizacji której swoje siły połączyły m.in. agencja rozwoju handlu zagranicznego, a także Ambasada Szwecji.

Samo pojawienie się stoiska informacyjnego, to nie wszystko. Strategię promocji trzeba odpowiednio przemyśleć i przygotować. Ważne, by nie popełniać błędów z przeszłości i nie tworzyć po raz kolejny wysp biedy i beznadziei.

TEKST: Anna Szypulska

Artykuł został opublikowany w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 5/2017