Edukacja

Inwestycyjna machina nabiera rozpędu

Park maszynowy firmy Nestro wzbogacił się o kolejną krawędziarkę Trumpf. Nowa maszyna pozwoli skrócić terminy produkcji urządzeń.

Inwestycyjna machina nabiera rozpędu

Kto się nie rozwija, ten się cofa. Zgodnie z tą zasadą, coraz więcej firm z branży meblarskiej, jak również spośród współpracujących z nią dostawców, decyduje się m.in. na zwiększanie mocy produkcyjnych czy na wprowadzanie innowacji. Kto? Dlaczego? I za ile inwestuje? Pora się przekonać.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Główne powody do inwestowania, które wymieniają przedstawiciele branży meblarskiej, to np. zwiększenie mocy produkcyjnych, wdrożenia innowacji produktowych i procesowych, a także rosnące potrzeby klientów dotyczące dostępności produktów. To pokazuje przewagę producentów mebli i ich dostawców względem przedsiębiorstw z innych sektorów. Z raportu Work Service wynika, że tylko co czwarta firma planuje np. automatyzację pracy.

W odległej przyszłości

Antidotum na rosnące deficyty kadrowe, jak również negatywne perspektywy demograficzne, mogłaby być wspomniana automatyzacja pracy. Mogłaby, gdyby polscy pracodawcy mieli w planach wcielanie jej w życie. Z najnowszych badań Work Service wynika, że niemal 6 na 10 firm nie planuje inwestycji w automatyzację pracy. Jedynie niespełna 7% ma taki krok w planach w tym roku. To oznacza, że jedynie 1/4 firm w Polsce chce inwestować w automatyzację pracy. Co więcej, większość z tej grupy odkłada te plany na kolejne lata lub w bliżej nieokreśloną przyszłość. W najbliższym roku planuje je zrealizować tylko 6,7% badanych.

Pierwsza w Polsce fabryka firmy Egger w Biskupcu (na zdjęciu stan inwestycji w grudniu 2017 r.).
Pierwsza w Polsce fabryka firmy Egger w Biskupcu (na zdjęciu stan inwestycji w grudniu 2017 r.).

Z naszych badań wynika, że skłonność do inwestycji w automatyzację pracy jest ograniczona – oznajmia Maciej Witucki, prezes Zarządu Work Service. Niemal 60% badanych firm nie ma w planach zastępowania pracy ludzkiej nowymi technologiami i maszynami.

Badanie „Postawy pracodawców wobec automatyzacji pracy” przeprowadziła firma Work Service na celowej próbie 105 przedsiębiorstw. Próbę dobrano z ogólnopolskiej bazy klientów Grupy Work Service. Badanie przeprowadzono za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI w terminie lipiec-sierpień ub.r.

Co spowoduje zwiększanie mocy produkcyjnych?

Niska skłonność do inwestycji w automatyzację pracy może opóźnić nadejście nowych trendów na nasz rynek – stwierdza Andrzej Kubisiak, dyrektor ds. analiz w Work Service. Obecnie nie mamy zbyt wielu przykładów zastępowania pracy ludzkiej rozwiązaniami opartymi o nowe technologie. Należy również brać pod uwagę to, że nasilenie automatyzacji możemy mieć dopiero przed sobą.

Obecna dynamika rynku wymusza zrobienie wyraźnego kroku do przodu, ponieważ z koniunktury należy korzystać. Naszym zdaniem, tendencja do coraz większego nacisku na instalację energooszczędnych urządzeń odpylających lub wymianę starych instalacji utrzyma się jeszcze przez około 5 lat. Radosław Gliński, dyrektor zarządzający/prokurent w firmie Nestro.

Andrzej Kubisiak powołuje się na prognozy Boston Consulting Group. Według nich do 2025 r. wykorzystanie robotów do zadań produkcyjnych wzrośnie z obecnego poziomu 10% do nawet 25%.

Polska jest w grupie krajów, które są w fazie przejściowej między rozwojem napędzanym inwestycjami a rozwojem napędzanym innowacyjnością – uważa Jacek Kędzior, partner zarządzający EY. Dlatego kluczowe dla firm będzie tworzenie unikalnej wartości dla swoich klientów, opartej na działalności innowacyjnej.

Wyzwanie podjęte

Jak mówi Radosław Gliński, dyrektor zarządzający/prokurent w firmie Nestro, wprowadzając na rynek wiele ekoinnowacyjnych urządzeń, przedsiębiorstwo Nestro zwiększało swoje przychody o kilkanaście procent rok do roku. To sprawiło że w ciągu 11 lat obecności w Polsce zatrudnienie w firmie przekroczyło 105 osób. Pojawił się dylemat – utrzymać status quo czy podjąć wyzwanie dalszego rozwoju – konkluduje Radosław Gliński.

Otwarta w 2017 r. hala produkcyjna w Fabryce Mebli Szynaka w Nowym Mieście Lubawskim.
Otwarta w 2017 r. hala produkcyjna w Fabryce Mebli Szynaka w Nowym Mieście Lubawskim.

Po czym dodaje: Obecna dynamika rynku wymusza zrobienie wyraźnego kroku do przodu, ponieważ z koniunktury należy korzystać. Tendencja do większego nacisku na instalację energooszczędnych urządzeń odpylających lub wymianę starych instalacji utrzyma się jeszcze przez około 5 lat. Rekordowy eksport mebli w ub.r. pokazał, że w branży tkwi duży potencjał rozwojowy i inwestycyjny.

Jak informuje Radosław Gliński, w związku z dynamicznym rozwojem, a także wprowadzaniem na rynek kilkunastu nowych typów wentylatorów do powietrza, pyłu i trocin, Nestro planuje w II połowie roku rozpocząć rozbudowę zakładu o kolejne 2 tys. m2 oraz powiększyć park maszynowy o nową krawędziarkę i laser do cięcia stali. Szacowana wartość inwestycji to 3 mln zł, z czego część będzie pochodzić z kredytu bankowego.

Z naszych badań wynika, że skłonność do inwestycji w automatyzację pracy jest ograniczona. 60% badanych firm nie ma w planach zastępowania pracy ludzkiej nowymi technologiami i maszynami. Maciej Witucki, prezes Zarządu Work Service.

Inwestycja, czyli hala produkcyjno-magazynowa systemów urządzeń odpylających wraz z działem badawczo-rozwojowym, służyć będzie przede wszystkim dalszemu rozwojowi koncepcji ograniczenia zużycia energii przez wentylatory, jak również ograniczenia hałasu tych urządzeń – wyjaśnia Radosław Gliński. Dodatkowym argumentem do rozpoczęcia inwestycji było również to, że w ub.r. stworzono wiele nowych modeli wentylatorów transportowych, umożliwiając optymalny dobór wentylatora do instalacji. Urządzenia te mogą osiągać wysokie sprawności do około 74%. One już znajdują swoich nabywców w Europie i na świecie, a ograniczenia powierzchni hal do tej pory uniemożliwiały zwiększenie produkcji.

Sygnały z rynku

Wiosną ub.r. firma Libro rozpoczęła realizację nowego projektu inwestycyjnego. W miejscowości Nielbark zapoczątkowana została budowa trzeciego zakładu produkującego meble sygnowane marką Libro. W hali o powierzchni 10 tys. m2 uruchomiona zostanie kompletna linia do produkcji mebli tapicerowanych. Planowany jest zakup kolejnej maszyny do rozkroju pianki oraz nowego cuttera wielowarstwowego. Zatrudnienie w nowej fabryce, w początkowym okresie, znajdzie ok. 130 osób.

Inwestycja zfinansowano ze środków własnych. Przewidywany termin jej zakończenia to II kwartał bieżącego roku. Fabryka to odpowiedź na sygnały z rynku, iż oferta Libro cieszy się zainteresowaniem, zarówno w kraju, jak i za granicą. Inwestycja zwiększy o ponad 20 % moce produkcyjne przedsiębiorstwa i pozwoli na rozszerzenie obecności na rynku.

W miejscowości Nielbark zapoczątkowana została budowa trzeciego zakładu produkującego meble sygnowane marką Libro.
W miejscowości Nielbark zapoczątkowana została budowa trzeciego zakładu produkującego meble sygnowane marką Libro.

Decyzja o budowie pierwszej polskiej fabryki płyt meblowych Egger była podyktowana dynamicznym rozwojem rynku meblarskiego i drzewnego w naszym kraju – wyjaśnia Waldemar Zawiślak, kierownik sprzedaży firmy Egger na rynek polski. Inwestycja to odpowiedź na rosnące potrzeby klientów, którzy oczekują ułatwionego dostępu do naszych produktów. Biskupiec będzie dziewiętnastą fabryką Egger na świecie, produkującą około 650 tys. m3 płyt wiórowych rocznie. Wartość inwestycji to ok. 1 mld zł. Uruchomienie produkcji planujemy na przełomie 2018/2019 r.

Klimat dla inwestycji

Łukasz Luto, wiceprezes, dyrektor zarządzający Porta KMI Poland, uznaje, że klimat inwestycyjny w Polsce w dużej mierze zależy od lokalnych warunków i nastawienia władz danego regionu. Trudno zatem o ogólną ocenę. Nasze doświadczenia w tym zakresie są jak dotąd pozytywne – mówi Łukasz Luto.

Decyzja o budowie pierwszej polskiej fabryki płyt meblowych Egger była podyktowana dynamicznym rozwojem rynku meblarskiego i drzewnego w naszym kraju. Inwestycja jest odpowiedzią na rosnące potrzeby klientów, którzy oczekują ułatwionego dostępu do naszych produktów. Waldemar Zawiślak, Polska, kierownik sprzedaży firmy Egger na rynek polski.

W II półroczu ub.r. rozpoczęliśmy inwestycję w centrum logistyczne w Nidzicy. Będzie ono pełniło rolę magazynu centralnego obsługującego wszystkie polskie fabryki Porty. Wartość tej inwestycji to ponad 16 mln zł. Nowe centrum jest konsekwencją naszych inwestycji z poprzednich lat, zwiększających moce produkcyjne – dodaje. Jak objaśnia Łukasz Luto, inwestycja pozwoli na lepsze zarządzanie łańcuchem dostaw, ponieważ przejmie główny ciężar procesów grupy Porta związanych z dystrybucją wyrobów gotowych.

Podwojenie mocy

W październiku ub.r. firma Wajnert Meble świętowała otwarcie nowej, zaawansowanej technologicznie hali produkcyjnej – informuje Dorota Warkocz-Kwikert, asystent Zarządu w firmie Wajnert Meble. Inwestycja umożliwi firmie podwojenie mocy produkcyjnych. Halę zaprojektowano z wykorzystaniem technologii budowlanych przyjaznych środowisku naturalnemu. W obiekcie staną nowoczesne maszyny, pozwalające na dalszy prężny rozwój firmy. Głównym realizatorem projektu była wrocławska firma Atlas Ward Polska. Firma Wajnert Meble przeznaczy halę między innymi na dział produkcyjny i magazynowy oraz Centrum Badawczo-Projektowe. Nowopowstały obiekt przemysłowy bezpośrednio wpłynie na bezpieczeństwo i jakość produkcji.

Cel – innowacje

W spółkach Grupy Szynaka realizowane są inwestycje w celu wdrożenia innowacji produktowych i procesowych – mówi Waldemar Mieczkowski, dyrektor ds. finansowych, członek Zarządu firmy Szynaka Meble. Do najważniejszych wykonanych w ub.r. i kontynuowanych w br. należy uruchomienie innowacyjnej linii technologicznej w zakładzie Szynaka-Meble w Lubawie, rozbudowa Centrum Logistycznego w Iławie o powierzchni 15 tys. m² oraz wdrożenie technologii RIFD w zakresie usług magazynowych (technologia dotychczas niestosowana w Polsce w branży).

Wizualizacja 3D inwestycji firmy Egger w Biskupcu.
Wizualizacja 3D inwestycji firmy Egger w Biskupcu.

Waldemar Mieczkowski informuje również o uruchomieniu innowacyjnej linii technologicznej, modernizacji wydziału produkcji frontów z MDF, w tym zakupie nowego parku maszynowego i remoncie kapitalnym obiektu MM Szynaka-Living. Nastąpiła również rozbudowa zakładu MM Szynaka-Interline w Nowym Mieście Lubawskim, łącznie z częścią produkcyjną i magazynową. Dokonano także zakupu linii technologicznych. W Fabryce Mebli Szynaka w Nowym Mieście Lubawskim odbyła się rozbudowa zakładu łącznie z częścią produkcyjną i magazynową, a także zakupiono maszyny i urządzenia.

W spółkach Grupy Szynaka realizowane są inwestycje w celu wdrożenia innowacji produktowych i procesowych. Łączny koszt rozpoczętych w ub.r., kontynuowanych i planowanych do przeprowadzenia w br. roku inwestycji w Grupie Meblowej Szynaka szacowany jest na ponad 90 mln złotych. Waldemar Mieczkowski, dyrektor ds. finansowych, członek Zarządu firmy Szynaka Meble.

W ramach podpisanych umów o dofinansowanie środków z Regionalnych Programów Operacyjnych w 2018 roku w zakładzie w Wolsztynie i Lubawie będą realizowane projekty badawczo-rozwojowe o łącznej wartości kosztów kwalifikowanych w wysokości 6,4 mln zł – informuje Waldemar Mieczkowski. Mając na uwadze dbałość o środowisko naturalne, w zakładzie „PPUHiE Szynaka” przeprowadzono modernizację instalacji odpylającej. Z kolei w Centrum Logistycznym wymieniono oświetlenie, co poprawiło warunki pracy i przyniosło oszczędności w zużyciu energii. Łączny koszt rozpoczętych w ub.r., kontynuowanych i planowanych do przeprowadzenia w br. inwestycji w Grupie Meblowej Szynaka to ponad 90 mln zł.

Wszystkie wymienione inwestycje to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Na rynku jest znacznie więcej przeprowadzonych w ostatnim roku i już zakończonych, a także aktualnie trwających oraz tych dopiero planowanych przez branżę przedsięwzięć. Inwestycyjna lawina ruszyła.

TEKST: Anna Szypulska

Artykuł został opublikowany w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 2/2018