Design

Odpowiedzialność i wrażliwość społeczna

Wiktoria Szawiel, projektantka.

Odpowiedzialność i wrażliwość społeczna

Refleksjami na temat wyzwań, z którymi mierzą się osoby z branży kreatywnej, dzieli się Wiktoria Szawiel.

Reklama
Lectra banner śródtekstowy 7500x100 16.02.-15.03.2024

Wiktoria Szawiel uważa, że pandemia, jakby nie wydawała się radykalna w konsekwencjach dla naszego codziennego życia teraz, w dłuższej perspektywie niestety nie zmieni nic.

Tym, co może mieć realny wpływ na podejście do projektowania oraz na nasze pojmowanie potrzeb, są ruchy i zjawiska społeczne które pojawiły się, albo raczej przybrały na sile w ostatnim czasie, jako reakcja na rasizm, homofobię i całe spektrum niesprawiedliwości i nierówności społecznej, która zawsze istniała. Chyba potrzebna była akumulacja warunków ekstremalnie dla nas nieznanych, wybijających nas z rutynowych i wygodnych ról, żeby uwrażliwić nas na problemy, które dotąd były ignorowane – stawia diagnozę Wiktoria Szawiel.

W opublikowanym na łamach miesięcznika BIZNES.meble.pl artykule „Projektowanie tu i teraz”, projektantka mówi też o swoich planach. W najbliższym czasie planuję rozwijać swoje już rozpoczęte projekty oraz skupić się na pisaniu doktoratu na Uniwersytecie Lizbońskim – tak swoją przyszłość widzi Wiktoria Szawiel.

Reklama
Banne 300x250 px Furniture Romania ZHali Imre

Mam wrażenie i nadzieję, że w szczególności osoby z branży kreatywnej zadają sobie teraz pytanie – jak realizować swoje ambicje w odpowiedzialny i wrażliwy społecznie sposób – konkluduje Wiktoria Szawiel.

TEKST: Anna Szypulska