Design

Bez precedensu

Szymon Hanczar, projektant.

Bez precedensu

O przygotowaniach na różne ewentualności i konieczności bycia przygotowanym na różne scenariusze, mówi Szymon Hanczar, projektant.

To, co ma miejsce od kilku miesięcy, jest bez precedensu – stwierdza Szymon Hanczar. – Poczucie zagrożenia wynikające z niewidocznego, ale obecnego niebezpieczeństwa, jakim jest wirus pozostanie z nami. Ma ono już wpływ na oczekiwania projektowe nawet wobec obiektów jeszcze nieistniejących. Jeden z naszych klientów (gabinety medyczne), dla którego pracowaliśmy w ostatnim czasie, w trakcie trwania procesu projektowego wniósł, byśmy przygotowali rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia. Tak powstała wersja projektu na ewentualny powrót pandemii, jej drugiej fali, ewentualnie kolejnych tego typu zagrożeń, chociaż chciałbym się mylić. Myślę, że takie działania będą powszechne.

Jestem przekonany, że zmienimy nastawienie wobec izolacji, która dotychczas była rozpatrywana jedynie w kontekście choroby cywilizacyjnej. Wiele osób przekona się, że funkcjonowanie w większym dystansem wobec wszystkiego, i przede wszystkim w wolniejszym tempem, nie znaczy wcale gorzej – komentuje Szymon Hanczar.

TEKST: Anna Szypulska