Edukacja

Projektowanie dla seniorów

Multidyscyplinarna konferencja „Innowacje w terapii zajęciowej. Dostępność jako przestrzeń współpracy interdyscyplinarnej i międzybranżowej”, którą zorganizował Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, lider projektu BaltSe@nioR 2.0.

Projektowanie dla seniorów

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, lider projektu BaltSe@nioR 2.0, zorganizował konferencję poświęconą dostępności jako przestrzeni współpracy interdyscyplinarnej i międzybranżowej.

By sprostać wyzwaniu związanemu z zapewnieniem dostępnej przestrzeni publicznej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu stał się inicjatorem multidyscyplinarnej konferencji „Innowacje w terapii zajęciowej. Dostępność jako przestrzeń współpracy interdyscyplinarnej i międzybranżowej”.

Wydarzenie zorganizowano we współpracy z  2 poznańskimi uczelniami Uniwersytetem Medycznym w  Poznaniu i  SWPS Uniwersytetem Humanistyczno-Społecznym oraz szerokim gronem międzynarodowych ekspertów, pod patronatem miesięcznika BIZNES.meble.pl. Konferencja zgromadziła ekspertów i  naukowców z 15 krajów, którzy podzielili się wiedzą i doświadczeniami w zakresie tworzenia dostępnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej dla osób starszych.

Zjawisko starzenia się społeczeństw występuje niemal we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych. W 2050 r. osoby w wieku 65 lat i więcej będą stanowić już 28,5% obywateli UE. To ogromne wyzwanie nie tylko pod względem gospodarczym, ale także społecznym, bowiem grupa ta, mimo pojawiających się ograniczeń związanych z mobilnością chce jak najdłużej pozostać aktywna. Seniorzy potrzebują dopasowanej do swoich możliwości przestrzeni publicznej, która w obecnej sytuacji pandemii musi być także odpowiednio zabezpieczona. Niestety, przykłady takie, jak brak podjazdów do budynków, skwerów czy parków, ławki bez podłokietników, o które można się wesprzeć, wciąż pokazują, że jako społeczeństwo nadal nie rozumiemy i nie realizujemy idei dostępności. Tymczasem rozwiązania w  przestrzeni publicznej powinny być dostępne dla wszystkich, a więc tworzone zgodnie z zasadami projektowania inkluzywnego. W  tym celu trzy poznańskie uczelnie wyższe zjednoczyły siły, by zorganizować konferencję, której głównym celem było podnoszenie standardu funkcjonowania osób starszych, dzięki rozwiązaniom projektowym, urbanistycznym i architektonicznym, a  także aktywizacji seniorów poprzez terapie zajęciowe. Głównym celem wydarzenia była popularyzacja wiedzy o  dostępności, dzięki wymianie doświadczeń i osiągnięć geriatrów, terapeutów zajęciowych, projektantów, inżynierów, architektów, przedstawicieli samorządów, instytucji pozarządowych, naukowców i praktyków.

W ramach konferencji odbyło się 6 interdyscyplinarnych sesji tematycznych, kilkanaście warsztatów, a także unikalne spotkanie przedstawicieli samorządów, podczas którego dyskutowano możliwe kierunki współpracy wokół tematu dostępności. Chcemy, żeby wnioski, jakie płyną z naszej konferencji zachęciły instytucje publiczne, projektantów i przedsiębiorców do inwestowania w  odpowiedzialne projekty, które uwzględniają potrzeby seniorów i wspierają przestrzenną politykę senioralną – powiedziała dr Beata Fabisiak, koordynator projektu BaltSe@nioR 2.0.

Uczestniczący w konferencji Maciej Siuda, architekt i  projektant podkreślił, że: Architektura, przestrzeń i design są naturalnym polem weryfikowania, jak daleko, jako społeczeństwo, zaszliśmy w realizowaniu idei dostępności.

Treści z konferencji udostępnione zostaną w Wirtualnej Bibliotece na stronie: www.baltsenior.com.

Konferencja została zrealizowana w ramach projektu BaltSe@nioR 2.0 współfinansowanego z  funduszy Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region.

O BaltSe@nioR 2.0:

BaltSe@nioR 2.0 to międzynarodowy projekt badawczo-wdrożeniowy koordynowany przez Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Projekt łączy kompetencje ekspertów z dziedziny meblarstwa, wzornictwa, technologii informatycznych, robotyki, ekonomii i nauk społecznych z dziewięciu państw Regionu Morza Bałtyckiego: Polski, Danii, Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Niemiec, Szwecji i Finlandii. Ma na celu wskazanie producentom mebli z regionu Morza Bałtyckiego, w jaki sposób opracowywać ciekawe pomysły biznesowe odpowiadające na wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa, jednocześnie uwzględniające wymagania instytucji publicznych.