Słownik meblarski

Nóż strugarski cienki

Noże strugarskie cienkie – są najbardziej rozpowszechnionymi narzędziami stosowanymi w strugarkach do płaszczyznowego strugania drewna.

Z czego wykonane są noże do strugarek cienkie?

Noże te w całości (narzędzie całkowite jednolite – w przeciwieństwie do noży strugarskich grubych) są wykonywane ze stali narzędziowej stopowej lub stali szybkotnącej. Twardość noży ze stali narzędziowej wynosi HRC = 53-57. Noże strugarskie wykonuje się w dwóch klasach dokładności. Obie szerokie płaszczyzny noża są gładko szlifowane. Ze względu na sposób ich mocowania odchyłka grubości noża nie może przekraczać +0,05 mm.

Fabryka dostarcza noże pojedyncze lub w kompletach, składających się z dwóch, trzech lub czterech noży. W skład każdego kompletu wchodzą noże jednakowe wymiarowo i o jednakowej masie.

Zobacz też: rodzaje noży do obróbki drewna

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.