Słownik meblarski

Głowica obtaczarki

Głowica obtaczarki – stanowi jedno z narzędzi tokarskich, służy do wykonywania drążków o przekroju kołowym z łat kwadratowych.

Jak jest zbudowana głowica obtaczarki?

Głowica obtaczarki ma kształt tulei z wewnętrznym otworem przelotowym, jednostronnie gwintowanym. Gwint ten służy do zamocowania głowicy na drążonym wrzecionie obtaczarki.

Drugi koniec głowicy ma dwa boczne sfrezowania, stanowiące płaszczyzny przylgowe dla noży skrawających. Noże te mocuje się do głowicy za pomocą śrub. Ich krawędzie tnące kieruje się do środka głowicy, natomiast zajmują one położenie równoległe do jej osi obrotu.

Jakie są typy głowic obtaczarek?

Wyróżnia się dwa typy głowic:

  • Nienastawne – w których ustawienie noży w stałej odległości względem osi obrotu głowicy daje stały wymiar średnicy drążka. Głowice nienastawne produkuje się tylko dla jednej określonej średnicy drążka. Zmiana wymiaru średnicy jest możliwa tylko w nieznacznym zakresie przez regulację ustawienia noży w głowicy.
  • Nastawne – których konstrukcja umożliwia zmianę odległości krawędzi tnących noży od osi obrotu głowicy w czasie jej pracy. Głowice nastawne mają złożoną konstrukcję. Stosuje się je do produkcji drążków o zmiennej średnicy na długości drążka (np. tylne nogi do krzeseł, trzonki do łopat).

Jak są zbudowane noże do głowic obtaczarek?

Noże do głowic mają krawędzie tnące zaokrąglone promieniem łukowym od strony wprowadzania do głowicy obrabianej łaty. Zaokrąglenie to ułatwia obtaczanie dużych nadmiarów drewna na narożach kwadratowej łaty, ale też zapobiega zjawisku łupania drewna.

Niekiedy w meblarstwie głowice stosuje się do wykonywania czopów walcowych na końcach okrągłych lub czworokątnych elementów meblowych.

Zobacz też: klasyfikacja narzędzi tokarskich

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.