Słownik meblarski

Klasyfikacja narzędzi tokarskich

Klasyfikacja narzędzi tokarskich – noże i głowice do tokarek i obtaczarek można podzielić na:

  • głowice obtaczarek do drążków,
  • głowice obtaczarek do czopów,
  • głowice obtaczarek do kształtowego obtaczania końców elementów,
  • noże do obtaczarek,
  • noże do tokarek ręczne zewnętrzne,
  • noże do tokarek ręczne wewnętrzne,
  • noże do tokarek imakowe zewnętrzne,
  • noże do tokarek imakowe wewnętrzne.

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.