Słownik meblarski

Głowica frezowa nasadzana

Głowica frezowa nasadzana – należą do narzędzi frezarskich przeznaczonych do maszynowej obróbki drewna, montowane są poprzez ich nasadzanie na wrzeciona.

Głowice frezowe nasadzane stanowią bardzo licznie reprezentowaną grupę narzędzi frezarskich, zróżnicowaną zarówno pod względem konstrukcji korpusu, jak i kształtu stosowanych do nich noży. Podstawowymi zaletami takich głowic jest prostota kształtu i łatwość wykonania noży oraz łatwy i tani sposób wykonania potrzebnego profilu.

Do głowic frezowych nasadzanych zaliczyć należy:

  • głowice czworokątne,
  • głowice sześciokątne,
  • głowice walcowe,
  • głowice tarczowe,
  • głowice kołnierzowe,
  • głowice skrzydełkowe,
  • głowice stożkowe i profilowe.

Zobacz też: klasyfikacja narzędzi do maszynowej obróbki drewna

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.