Słownik meblarski

Klasyfikacja dłut

Klasyfikacja dłut – dłuta dzieli się na:

  • dłuta łańcuszkowe (komplety),
  • dłuta kwadratowe (komplety),
  • dłuta proste,
  • dłuta oscylacyjne.

Na czym opiera się klasyfikacja dłut?

Szczegółowa klasyfikacja narzędzi do dłutowania uwzględnia także części składowe, stanowiące kompletne dłuto łańcuszkowe (zwane także dłutem łańcuchowym) lub kwadratowe. Podział dłut łańcuszkowych na rodzaje opiera się na liczbie rzędów łańcuszka i kształcie listewki prowadzącej.

Dłuta proste i oscylacyjne klasyfikuje się na rodzaje w zależności od liczby ostrzy, kształtu części roboczej, sposobu zamocowania w obrabiarce. W Polsce znormalizowano tylko dłuta łańcuszkowe, gdyż są to dłuta stosowane najczęściej.

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.