Rankingi

Zapytania o kredyty mieszkaniowe: na fali, czy już nie?

W grudniu 2023 r. wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe wzrosła o 421%.

Zapytania o kredyty mieszkaniowe: na fali, czy już nie?

O 92% r/r wzrosła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe w styczniu 2024 r. – informuje BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe. Czy można mieć jednak powody do optymizmu, gdy w zestawieniu z grudniem 2023 r. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła o 51,3%.

Reklama
Lectra banner śródtekstowy 7500x100 16.02.-15.03.2024


Wartość Indeksu oznacza, że w styczniu 2024 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 92% w porównaniu do stycznia 2023 r.

W styczniu 2024 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 22,58 tys. potencjalnych kredytobiorców. Dla porównania, rok wcześniej było ich 13,25 tys. To przekłada się na wzrost r/r o 70,3 %. W zestawieniu z grudniem 2023 r. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła jednak o 51,3%.

Zapytania o kredyty mieszkaniowe – średnia wartość wyższa niż przed rokiem

Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła w styczniu 2024 r. 426,88 tys. zł i była wyższa o 23,4% niż w styczniu 2023 r. W porównaniu do grudnia 2023 r. spadła ona jednak o 1,9%.

Reklama
Banne 300x250 px Furniture Romania ZHali Imre

Potencjalni kredytobiorcy złożyli w styczniu 2024 roku wnioski kredytowe na wartość ponad 90% wyższą niż rok wcześniej. Popyt na kredyty mieszkaniowe wyraźnie wyhamował po zamknięciu przyjmowania wniosków w ramach Programu Bezpieczny Kredyt 2%. Jest kilka czynników wpływających na wartość bieżącego odczytu Indeksu.

Jak wyjaśnia prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK, jest kilka czynników wpływających na wartość bieżącego odczytu Indeksu:

  1. Pierwszym z nich jest większa liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy, która wzrosła z 13,25 tysięcy w styczniu 2023 roku do 22,58 tysięcy w styczniu 2024. Ponad 70% wzrost liczby wnioskujących w porównaniu do stycznia ub.r. jest w dużej mierze efektem ówczesnego „zamrożenia” popytu na kredyty mieszkaniowe w wyniku wysokiego poziomu stóp procentowych, mamy więc efekt niskiej zeszłorocznej bazy.
  2. Drugi to spadek o ponad 50% liczby wnioskujących w styczniu 2024 w porównaniu z grudniem 2023 r. Jest to bezpośrednio następstwem zamknięcia przyjmowania wniosków kredytowych składanych w ramach Programu Bezpieczny Kredyt 2%, który odpowiadał za około połowy akcji kredytowej w II połowie 2023 r.
  3. Istotnym czynnikiem determinującym poziom Indeksu jest także wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu do wartości blisko 427 tys. zł. To kwota aż o 1/4 wyższa niż w styczniu 2023 r. Jest ona jednak niższa niż w grudniu ub. roku. Jest to już efekt wniosków bez udziału Programu wsparcia kredytobiorców. Beneficjenci Programu Bezpieczny Kredyt 2% wnioskowali i zaciągali kredyty na wyższą średnią kwotę w porównaniu z kredytobiorcami „rynkowymi”.

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej