Rankingi

Wysoka inflacja w Polsce szybko się nie skończy

Wysoka inflacja w Polsce nie skończy się w 2023 r. - tak uważają przedsiębiorcy.

Wysoka inflacja w Polsce szybko się nie skończy

Przedsiębiorcy przestali już wierzyć, że koniec wysokiej inflacji nastąpi w 2023 r. Ponad 63% z nich uważa, że ogranicza ona rozwój i konkurencyjność ich działalności gospodarczej.

Reklama
visby.pl banner z promocją na łóżko


Podwyższona inflacja doświadcza polską gospodarkę już od dwóch lat, negatywnie oddziałując na konsumentów i przedsiębiorstw. Jak wynika z badań zrealizowanych wśród mikro, małych i średnich firm dla BIG InfoMonitor, wzrost cen szkodzi większości MŚP. Przede wszystkim pogarsza kondycję i blokuje rozwój firm. Powoduje również wzrost nieetycznych zachowań w biznesie m.in. bezpodstawne podnoszenie cen i opóźnianie płatności. Według danych BIG InfoMonitor i BIK, w I półroczu zaległości firm wobec banków i B2B wzrosły o 1,8 mld zł. Odsetek podmiotów przyznających, że mają problem z płatnościami wzrósł z 16 do 22%.

Drożyzna to zagrożenie dla rozwoju i konkurencyjności

Ponad 63% przedsiębiorców jest zdania, że inflacja ogranicza rozwój i konkurencyjność ich działalności gospodarczej, pogarsza też kondycję finansową. Inflacja i idąca za nią drożyzna to również obecnie największe wyzwanie dla większości firm sektora MŚP. Zostawiają one daleko w tyle takie problemy, jak trudności z zatrudnianiem pracowników i spadek sprzedaży. Pozytywny wpływ inflacji na biznes notuje jedynie 2% ankietowanych firm – wynika z badania Skaner MŚP Keralla Research dla BIG InfoMonitor.

Wysoka inflacja w Polsce a wzrost nieetycznych zachowań

Okres przyspieszonego wzrostu cen trwa już ponad dwa lata. Zaczęło się od 5% w lipcu 2021 r., przez dwucyfrowe zmiany po wybuchu wojny w Ukrainie od marca 2022 r. To daje się gospodarce mocno we znaki. I choć inflacja wreszcie zaczęła spadać, nadal pozostaje wysoka. Szczególnie, że bazą nowych obliczeń są mocno podkręcone ceny z zeszłego roku. Dla większości firm sytuacja jest męcząca, a ponad 40% przedsiębiorców, głównie małych firm, zatrudniających od 10 do 49 pracowników, widzi też wynikający z tej sytuacji wzrost nieetycznych zachowań wśród przedsiębiorców, klientów i kontrahentów. Co trzeci badany obserwuje przede wszystkim praktykę ciągłego podnoszenia cen, bez związku z kosztami. Ponad 28% podaje także, że kontrahenci po prostu unikają terminowego regulowania zobowiązań.

Zjawisko to potwierdza dynamika zmian zaległości przedsiębiorstw widoczna w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz w bazie informacji kredytowych BIK.

Drugi kwartał br. był kolejnym, w którym wartość nieopłacanych terminowo faktur i kredytów podwyższyła się o 0,9 mld zł. W całym pierwszym półroczu br., wartość nieopłacanych terminowo zobowiązań kredytowych i pozakredytowych przyspieszyła, zwłaszcza w największych sektorach gospodarki – transporcie, przemyśle i handlu, ale również w takich branżach jak kultura i rozrywka, hotele i zakwaterowanie oraz działalność profesjonalna naukowa i techniczna. Przez 6 miesięcy tego roku przybyło prawie 1,8 mld zł zaległości, do 41,24 mld zł. Dla porównania w całym 2022 r. było to 2,2 mld zł (6%), a w ciężkim covidowym 2021 r. – 3,8 mld zł (wzrost o ponad 11%) – zwraca uwagę Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Gdy przedsiębiorcy nie otrzymują płatności w terminie, sami mają też kłopot z regulowaniem swoich zobowiązań. Wspominają oni o tym w najnowszym badaniu Skaner MŚP. Gdy na koniec minionego roku 16% przedsiębiorstw informowało, że zalegało z płatnościami zobowiązań, obecnie, choć do końca roku zostało jeszcze wiele miesięcy, takie doświadczenia ma już 22% ankietowanych.

Wysoka inflacja to też presja ze strony klientów

Obok dwóch najczęściej obserwowanych przez reprezentantów firm MŚP nieetycznych zachowań kontrahentów, czyli bezpodstawnego podnoszenia cen i ociągania się z płatnościami, niemal co piąty badany, wskazuje też na zjawisko „podbierania” klientów.

A ponad 12% ze wspominających o nieetycznych zachowaniach spowodowanych inflacją, zwraca uwagę na dużo mniejszą przewidywalność, niedotrzymywanie słowa i zmiany umów. Według co dziesiątego respondenta, spadło też wzajemne zaufanie w biznesie. Przedsiębiorcy informują również o presji klientów na wykonanie inwestycji w kosztach, obliczonych przed wysoką inflacją oraz o unikaniu wykonywania zobowiązań.

ZOBACZ TAKŻE: Inflacja w lipcu wyniosła 10,8%, a co z cenami mebli?

Przytłoczeni inflacją przedsiębiorcy, niestety na razie nie widzą perspektyw na poprawę. Ponad połowa biznesu nie spodziewa się, że zjawisko to skończy się w tym roku. Pesymistami są szczególnie przedstawiciele usług i przemysłu. Na osłabienie wzrostu cen przed 2024 r. liczy co trzeci z reprezentantów firm MŚP – mówi Sławomir Grzelczak.

Badanie zrealizowane w ramach projektu „Skaner MŚP”, przez Instytut Keralla Research, prowadzone co kwartał wśród mikro, małych i średnich firm. Próba = 500, technika: wywiady telefoniczne, termin: lipiec 2023.