Rankingi

Najwięksi producenci mebli z powiatu kępińskiego

490311010

Najwięksi producenci mebli z powiatu kępińskiego

O tym, że Kępno meblami stoi, wie każdy. W rankingu „Meblarski 1000” można znaleźć m.in. dane finansowe największych producentów mebli w powiecie kępińskim.

Reklama
visby.pl banner z promocją na łóżko

Firmy, które znalazły się w rankingu „Meblarski 1000 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” mają siedziby w 248 powiatach, co oznacza, że 65,26% polskich powiatów to siedziba przynajmniej jednej firmy z zestawienia „Meblarski 1000”.

Czy w Kępnie jest najwięcej firm meblarskich?

Otóż: nie. Spośród firm, które znalazły się w rankingu tysiąca największych producentów mebli w Polsce, najwięcej przedsiębiorstw ma siedzibę w Warszawie – jest ich w sumie 59. Powiat kępiński to siedziba „tylko” 47 firm z zestawienia. Dalsze miejsca zajmują: powiat poznański (34 firmy), Poznań (27 firm) i Kraków (24 firmy).

Czy Kępno produkuje najwięcej mebli?

Oczywiście, że tak. Pod względem przychodów bezapelacyjnym liderem w gronie pięciu powiatów z największą liczbą przedsiębiorstw meblarskich jest powiat kępiński – przychody 47 największych firm to 3,08 mld zł. Gdy zestawimy tę liczbę z przychodami firm z „Meblarskiego 1000” (41,368 mld zł), to okaże się, że powiat kępiński generuje 7,44% przychodów wszystkich firm z zestawienia. Dla porównania: przychody 59 firm z Warszawy to tylko 770,188 mln zł.

Przychody największych producentów mebli z powiatu kępińskiego

Największy uwzględniony w rankingu producent mebli w powiecie kępińskim uzyskał w 2019 r. przychody w wysokości prawie 700 mln zł. Firmy, które znalazły się na podium, na jego drugim i trzecim stopniu, zarobiły w 2019 r. prawie 288 milionów (miejsce 2.) i prawie 236 milionów (miejsce 3.). Producent, który zamyka dziesiątkę uzyskał przychody w wysokości ponad 84 mln zł.

65,536 mln zł

Tyle wyniosły średnie przychody za 2019 r. firmy z powiatu kępińskiego (oczywiście dotyczy to 47 przedsiębiorstw uwzględnionych w zestawienia „Meblarski 1000”). Z 47 największych firm w powiecie kępińskim aż 39 deklaruje produkcję pozostałych mebli (31.09.Z). Pozostałe firmy to producenci mebli kuchennych (31.02.Z) – 4 firmy, mebli biurowych i sklepowych (31.01.Z) – 3 firmy oraz materaców (31.03.Z) – 1 firma.

Co to jest „Meblarski 1000”?

Raport „Meblarski 1000 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” przygotowało Wydawnictwo meble.pl, wydawca miesięcznika „BIZNES.meble.pl”, we współpracy z firmą Info Veriti Polska. Zawiera wyniki finansowe za 2019 r. tysiąca firm, które mają obowiązek składania sprawozdań finansowych do KRS, których przedmiot działalności obejmuje następujące działy: 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych, 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych, 31.03.Z Produkcja materaców i 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli.

Ranking występuje w dwóch wersjach, które można kupić na stronie wydawnictwa:

www.wydawnictwo.meble.pl/kup-prenumerate/

WERSJA PODSTAWOWA
(e-wydanie z możliwością pobrania pdf, bez limitu egzemplarzy, licencja dla jednej firmy)

WERSJA ROZSZERZONA
(e-wydanie z możliwością pobrania pdf, bez limitu egzemplarzy, licencja dla jednej firmy + dane finansowe 1.000 ujętych w raporcie firm w pliku excel)

Wartość i przydatność publikacji można ocenić przeglądając e-wydanie:

„Meblarski 1000 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” 

W zastawieniu „Meblarski 1000” opublikowane zostały następujące dane składane w KRS: przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, środki trwałe, aktywa obrotowe, zapasy, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, aktywa razem, kapitał (fundusz) własny, zysk (strata) netto, zobowiązania długoterminowe i zobowiązania krótkoterminowe.

Ponadto opublikowane zostały dane pochodzące z wyliczeń własnych redakcji: procentowa zmiana przychodów w stosunku rok do roku, stopa zwrotu z aktywów ROA, wskaźnik rentowności sprzedaży ROS wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE, wskaźnik ogólnego zadłużenia i wskaźnik płynności bieżącej.

Publikacja powstała przy wsparciu firm: AmixHäfeleInterprintLechSchattdecor i Sevroll.

Raport „Meblarski 1000 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” JUŻ W SPRZEDAŻY.