Rankingi

Najwięksi producenci mebli w Polsce

meblarski-1000-2021-miesiecznik-i-portal-informacyjny-branzy-meblarskiej-biznes-meble-pl

Najwięksi producenci mebli w Polsce

Najbardziej oczekiwany przez branżę meblarską ranking 2021 roku – „Meblarski 1000 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” – jest już dostępny.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Po sukcesie, jaki odniosło pierwsze wydanie raportu „Meblarski 1000 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” (edycja 2020) Wydawnictwo meble.pl, wydawca miesięcznika „BIZNES.meble.pl”, przygotowało kolejną publikację, ponownie we współpracy z firmą Info Veriti Polska.

Rok 2020 był rokiem pandemii. Jaki okazał się w ogólnym rozrachunku i jak COVID-19 wpłynął na wyniki finansowe firm?

Odpowiedzi na te pytania dostarcza ranking „Meblarski 1000 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” (edycja 2021), który występuje w dwóch wersjach. Obie można kupić na stronie wydawnictwa: www.biznes.meble.pl/sklep

WERSJA PODSTAWOWA
(e-wydanie z możliwością pobrania pdf, bez limitu egzemplarzy, licencja dla jednej firmy)

WERSJA ROZSZERZONA
(e-wydanie z możliwością pobrania pdf, bez limitu egzemplarzy, licencja dla jednej firmy + dane finansowe 1.000 ujętych w raporcie firm w pliku excel)

Czym jest „Meblarski 1000”?

To jedyny na rynku raport zawierający precyzyjne dane, które obrazują sytuację rynkową firm z branży meblarskiej. Publikacje daje wgląd w działania konkurencji, ale też usprawnia funkcjonowanie przedsiębiorstwa na różnych poziomach zarządzania i budowania strategii sprzedaży.

Wartość i przydatność publikacji można ocenić przeglądając e-wydanie:

„Meblarski 1000 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” 

Zestawienie „Meblarski 1000” zawiera wyniki finansowe za 2020 r. tysiąca firm, które mają obowiązek składania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego. W zestawieniu uwzględnione zostały także firmy, których sprawozdania za 2020 r. w momencie zamknięcia „Meblarskiego 1000” nie były jeszcze dostępne w wersji elektronicznej. W ich przypadku opublikowane zostały dane za rok 2019.

W zestawieniu nie zostały uwzględnione jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółki cywilne, gdyż nie są one zobowiązane do składania sprawozdań finansowych w KRS.

 Jakie firmy znalazły się w zestawieniu?

„Meblarski 1000” prezentuje dane finansowe firm, których przedmiot działalności obejmuje następujące działy:

 • 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych
 • 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych
 • 31.03.Z Produkcja materaców
 • 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli

Jakie dane pojawiają się w raporcie?

W zastawieniu „Meblarski 1000” opublikowane zostały następujące dane składane w KRS:

 • przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
 • środki trwałe
 • aktywa obrotowe
 • zapasy
 • środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
 • aktywa razem
 • kapitał (fundusz) własny
 • zysk (strata) netto
 • zobowiązania długoterminowe
 • zobowiązania krótkoterminowe

Ponadto opublikowane zostały dane pochodzące z wyliczeń własnych redakcji:

 • procentowa zmiana przychodów w stosunku rok do roku
 • stopa zwrotu z aktywów ROA
 • wskaźnik rentowności sprzedaży ROS
 • wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE
 • wskaźnik ogólnego zadłużenia
 • wskaźnik płynności bieżącej.

„Meblarski 1000” to także:

 • zestawienie największych producentów mebli w Polsce według województw
 • zestawienie największych producentów mebli w Polsce według wybranych powiatów
 • zestawienie największych producentów mebli w Polsce według PKD
 • zestawienie największych producentów mebli w Polsce według zatrudnienia
 • zestawienie największych producentów mebli w Polsce według formy prawnej

Co zawiera wersja rozszerzona raportu?

Wersja rozszerzona to e-wydanie z możliwością pobrania pdf, bez limitu egzemplarzy, licencja dla jednej firmy, a ponadto dane finansowe 1.000 ujętych w raporcie firm w pliku excel. 

Plik excel, oprócz danych z pliku pdf, dostarcza następujących informacji:

 • numer KRS
 • REGON
 • forma prawna
 • kod
 • miasto
 • województwo
 • powiat
 • PKD
 • PKD – opis
 • zatrudnienie 

Publikacja powstała przy wsparciu firm: GTVHäfele, Helvetia Meble, Mochnik, Schattdecor i Sevroll.

Raport „Meblarski 1000 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” JUŻ W SPRZEDAŻY: www.biznes.meble.pl/sklep