Rankingi

Najwięksi producenci mebli kuchennych w Polsce

447221004

Najwięksi producenci mebli kuchennych w Polsce

Raport „Meblarski 1000” zawiera dane finansowe m.in. producentów mebli kuchennych. Jacy są najwięksi producenci mebli kuchennych w Polsce?

Reklama
Lectra banner śródtekstowy 7500x100 16.02.-15.03.2024

„Meblarski 1000 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” prezentuje dane finansowe firm, których zadeklarowany w KRS przedmiot działalności obejmuje następujące działy: 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych, 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych, 31.03.Z Produkcja materaców oraz 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli.

Ilu jest producentów kuchni w zestawieniu?

W zestawieniu „Meblarski 1000” jest ich 97. Ich średnie przychody za 2019 r. to niewiele prawie 13,4 mln zł na firmę. Dla porównania średnie przychody wśród producentów materaców to 90,071 mln zł. W przypadku  produkcji pozostałych mebli było to 53,592 mln zł. Dla producentów mebli biurowych i sklepowych średnie przychody firmy wyniosły 23,059 mln zł Ogółem najwięksi producenci mebli kuchennych przychody 97 producentów mebli kuchennych wniosły blisko 1,3 mld zł.

Kim są najwięksi producenci mebli kuchennych?

Największy producent mebli kuchennych w Polsce według zestawieniu „Meblarski 1000” to Stolarz-Lempert. Jakie osiągnął przychody i kto zajmuje dalsze miejsca w rankingu opublikowanym przez Wydawnictwo meble.pl? Tego dowiecie się z lektury raportu.

Reklama
Banne 300x250 px Furniture Romania ZHali Imre

Co to jest „Meblarski 1000”?

Raport „Meblarski 1000 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” przygotowało Wydawnictwo meble.pl, wydawca miesięcznika „BIZNES.meble.pl”, we współpracy z firmą Info Veriti Polska. Zawiera wyniki finansowe za 2019 r. tysiąca firm, które mają obowiązek składania sprawozdań finansowych do KRS.

W zastawieniu „Meblarski 1000” opublikowane zostały następujące dane składane w KRS: przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, środki trwałe, aktywa obrotowe, zapasy, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, aktywa razem, kapitał (fundusz) własny, zysk (strata) netto, zobowiązania długoterminowe i zobowiązania krótkoterminowe.

Ponadto opublikowane zostały dane pochodzące z wyliczeń własnych redakcji: procentowa zmiana przychodów w stosunku rok do roku, stopa zwrotu z aktywów ROA, wskaźnik rentowności sprzedaży ROS wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE, wskaźnik ogólnego zadłużenia i wskaźnik płynności bieżącej.

Ranking występuje w dwóch wersjach, które można kupić na stronie wydawnictwa:

www.wydawnictwo.meble.pl/kup-prenumerate/

WERSJA PODSTAWOWA
(e-wydanie z możliwością pobrania pdf, bez limitu egzemplarzy, licencja dla jednej firmy)

WERSJA ROZSZERZONA
(e-wydanie z możliwością pobrania pdf, bez limitu egzemplarzy, licencja dla jednej firmy + dane finansowe 1.000 ujętych w raporcie firm w pliku excel)

Wartość i przydatność publikacji można ocenić przeglądając e-wydanie:

„Meblarski 1000 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” 

Publikacja powstała przy wsparciu firm: AmixHäfeleInterprintLechSchattdecor i Sevroll.

Raport „Meblarski 1000 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” JUŻ W SPRZEDAŻY, również w wersji anglojęzycznej.