Rankingi

Konkurs na upominek polskiej prezydencji w Radzie UE

Konkurs na upominek polskiej prezydencji w Radzie UE.

Konkurs na upominek polskiej prezydencji w Radzie UE

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wraz z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego poinformowały o rekrutacji do konkursu na upominek z okazji prezydencji Polski w Radzie UE. W puli nagród 84 tys. zł.

Reklama
visby.pl banner z promocją na łóżko

KPRM i IWP przedstawiły brief do konkursu na upominek polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2025 r.

Jaki jest cel konkursu?

Cel to przede wszystkim wyłonienie oryginalnych, autorskich projektów upominków dla wysokich rangą polityków i urzędników instytucji Unii Europejskiej oraz jej państw członkowskich. Władze Polski będą je wręczały podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Prezydencja potrwa od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.

Jaki kontekst ma konkurs na upominek?

Prezydencja to rotacyjna rola przewodniczenia pracom Rady Unii Europejskiej przez kolejne państwa członkowskie, sprawowana przez sześć miesięcy. Polska będzie ją sprawować po raz drugi. Poprzednio dostąpiła tego zaszczytu w II połowie 2011 r. Nasz kraj będzie sprawował prezydencję po Węgrzech, natomiast przekaże ją Danii. Ponadto Polska będzie pierwszym krajem kolejnego tzw. trio prezydencji (Polska, Dania, Cypr).

Sprawowanie prezydencji przez Polskę będzie się wpisywało w szerszy kontekst powrotu Polski do głównego nurtu debaty europejskiej, jak również do roli jednego z liderów integracji w ramach Unii Europejskiej, u progu trzeciej dekady członkostwa. W związku z tym przed polską prezydencją stoją wyzwania nie tylko programowe, ale także wizerunkowe. Jednym z istotnych działań promocyjnych jest wręczanie upominków wysokim rangą gościom z zagranicy. Oprócz funkcji pamiątkowej mają one przede wszystkim wspierać określoną narrację o Polsce.

Jaki ma być przekaz?

Działania polskiej prezydencji będą realizowane w oparciu o wartości fundamentalne tak dla Polski, jak i Europy: demokracja, praworządność, wolność, solidarność, bezpieczeństwo, jedność, otwartość, inkluzywność oraz równouprawnienie. Upominki powinny „opowiadać” Polskę jako istotny komponent Europy, do której twórczo kontrybuuje. Przedstawiać Polskę, jaka jest i jakie ma aspiracje. Pokazywać Polskę współczesną, z odniesieniami do tych elementów dziedzictwa (kulturalnego, naukowego, gospodarczego, społecznego), które pozytywnie wyróżniają ją na tle Europy i świata.

Kim są odbiorcy i na jakie kategorie się dzielą?

 • Kategoria A: głowy państw, przewodniczący parlamentów narodowych i szefowie rządów państw członkowskich UE i spoza UE (w szczególności państw kandydujących), członkowie władz Parlamentu Europejskiego, komisarze Komisji Europejskiej.
 • Kategoria B: ministrowie i wiceministrowie z państw członkowskich UE i spoza UE (w szczególności państw kandydujących), przewodniczący komisji w Parlamencie Europejskim, wysocy rangą urzędnicy instytucji UE i państw członkowskich UE (w szczególności stali przedstawiciele i ich zastępcy).
 • Kategoria C: urzędnicy instytucji UE i państw członkowskich UE oraz uczestnicy wydarzeń organizowanych w ramach oficjalnego kalendarza prezydencji.

Jakie są kategorie upominków, a tym samym kategorie konkursu na upominek?

 1. Kategoria 1: prezent dla odbiorców z kategorii A (unikalny, ściśle limitowany, o wartości do 150 euro)
 2. Kategoria 2: prezent dla odbiorców z kategorii B (o wartości do 50 euro)
 3. Kategoria 3: krawat dla mężczyzn/apaszka dla kobiet (dla odbiorców z kategorii A i B, spójne wizualnie, o wartości do 50 euro)
 4. Kategoria 4: prezent dla odbiorców z kategorii C (o wartości do 15 euro)

Konkurs na upominek - plakat KPRM i IWP.


Jakie są wspólne wytyczne dla prezentów wszystkich kategorii?

Prezenty powinny:

 • być oryginalne i innowacyjne, a przy tym odwołujące się do aktualnych trendów w sztuce użytkowej,
 • odzwierciedlać aktualne trendy ekologiczne, koszty ich wytworzenia powinny w możliwie najmniejszym stopniu oddziaływać na środowisko naturalne, w miarę możliwości z wykorzystaniem zasad gospodarki obiegu zamkniętego,
 • być wykonane z wysokiej jakości materiałów, w miarę możliwości polskiego pochodzenia i być możliwe do wykonania przez polskiego producenta,
 • charakteryzować się wysokim poziomem estetyki,
 • mieć wartość ponadczasową, bądź to ze względu na funkcjonalność bądź estetykę,
 • traktować z szacunkiem różne wrażliwości odbiorców, i nie urażać niczyich uczuć,
 • kojarzyć się odbiorcy z Polską, bądź to przez formę bądź przez treść,
 • być możliwe do wyprodukowania w zamówionej ilości do listopada 2024 r.,
 • mieć rozmiar i wagę umożliwiające transport w bagażu podręcznym,
 • nie mieć charakteru masowego.

Konkurs na upominek polskiej prezydencji w Radzie UE – Formularz zgłoszeniowy.